Kaart niet beschikbaar

Datum/Tijd
18-02-2022
19:30 - 22:00

Locatie
Dr. C. Steenblokschool

Categorieën


Oases onderweg – de plaats van stille tijd op onze levensreis

Deze brusjesavond zal op D.V. 18 februari gehouden worden. Deze avond zijn ook broertjes en zusjes van harte welkom om eens een kijkje te komen nemen op kring Ede! Dhr. Don hoopt een lezing te geven over de plaats van stille tijd op onze levensreis.  De avond zal gehouden worden in de Dr. C. Steenblokschool in Veenendaal. Hieronder wordt een introductie op het onderwerp gegeven.

Stilte, rust, een oase onderweg in je drukke leven, even pauze tussen alles wat je te doen staat. Tegenwoordig zijn velen daarnaar op zoek. Meditatiecursussen en ademtrainingen worden van alle kanten aangeboden. Komen tot jezelf is het doel, en misschien ook wel, het komen tot gedachtes van hogerhand… Ergens lijkt het misschien een vorm van zelfverlossing; het biedt een mens de mogelijkheid om boven zichzelf uit te klimmen en tot iets hogers te komen. Het stilstaan en mediteren wordt zo bijna transcendent en mystiek. 

Binnen de christelijke traditie wordt ook gesproken over meditatie, maar hier heeft het woord een andere betekenis. Wilhelmus A. Brakel beschrijft in zijn boek de Redelijke Godsdienst „heilige meditatie of geestelijke overdenking” als „een godsdienstige oefening, waarin een godzalige met een van de aarde afgetrokken en ten hemel verheven hart God en de goddelijke dingen die hem tevoren bekend waren, herdenkt en met zijn gedachten beschouwt om daardoor verder ingeleid te worden in de kennis van de goddelijke verborgenheden, ontstoken te worden in de liefde, vertroost, en tot een levendige werkzaamheid verwakkerd te worden”. Mystiek komt in deze definitie niet terug, wél een duidelijke nadruk op ‘oefening’. Het doel van christelijke meditatie is de opbouw en de groei van het geestelijke leven, maar deze kunst wordt weinig beoefend, zo schrijft Brakel. 

De laatste decennia lijkt het woord ‘stille tijd’ uit evangelische hoek naar ons te zijn overgewaaid. Ook daar wordt veel gesproken over opbouw en groei van het geestelijke leven. Stille tijd zou een onderdeel van het dagelijks leven moeten zijn, een tijd om even stil te zijn en stil te staan en met God en Zijn Woord bezig te zijn. En inderdaad, we belijden dat de Heere niet alleen door de prediking werkt, maar nadrukkelijk ook door het lezen en het overleggen van Zijn Woord. En past daar niet bij om even niet afgeleid te worden door alles om ons heen, inclusief onze smartphone? Om te onderzoeken, te overwegen, te mediteren, onze knieën te buigen? Wat moeten we nu eigenlijk met dit concept? 

Sprekersvragen

Dhr. J.A. Don hoopt hier een inleiding over te houden, aan de hand van de volgende vragen die wij hem gesteld hebben:

  1. Welke plaats hoort ‘stilstaan’ in het leven van een christen te hebben? 
  2. Wat houdt het concept stille tijd in? 
  3. Hoe moeten we omgaan met het concept stille tijd? Wat betekent het concreet voor ons? 
  4. Hoe horen we stille tijd in te passen in onze levens? We hebben veel te maken met ‘stilteverstoorders’ op allerlei niveaus, zoals allerlei vormen van media, overvolle agenda’s, toenemende prestatiedruk en een overvloed aan nuttige en minder nuttige activiteiten die samen veel tijd en energie kosten. Hoe brengen we dat in verhouding met de plaats van God en het bestuderen van Zijn woord in ons leven? 

Voorbereiding

We raden je aan om ter voorbereiding op de lezing de volgende bronnen door te nemen:

  • Brakel, W.A. Redelijke godsdienst deel II, hoofdstuk XXXV
  • Markus 1
  • Psalm 5, 143

Heb je verder nog vragen? Stuur dan gerust een mailtje naar !