Kaart niet beschikbaar

Datum/Tijd
02-02-2023
19:30 - 22:00

Locatie
Paasbergschool

Categorieën


Zieleleven | Zijn wij ons brein?

Op D.V. 2 februari 2023 houden wij onze brusjesavond, waar alle broertjes en zusjes van harte welkom zijn om eens een kijkje te nemen op onze kring! Op deze avond staat er een lezing gepland waarin ingegaan wordt op de ingewikkelde verhouding tussen psyche en geloof.  De avond zal in de Paasbergschool in Ede worden gehouden. Hieronder wordt een introductie op het onderwerp gegeven.

De ziel. Het is een begrip dat veelvuldig gebruikt wordt in de kerkelijke gezindte. Maar wat bedoelen we eigenlijk wanneer we het hebben over de ziel? In de wetenschap komen we het begrip vrijwel nooit tegen. Zo ligt in de biologie en de neurowetenschappen de nadruk op fysische processen in de hersenen. Hoe kunnen we dit rijmen met het Bijbelse perspectief op de ziel? Wat is de relatie tussen onze psyche en onze ziel?

Waar in vroeger tijden kerkelijke ambtsdragers kerkleden steunden bij psychische problemen, is die rol tegenwoordig overgenomen door psychologen en andere hulpverleners. Wellicht geen slechte verandering, maar hiermee is ook de aandacht voor de ziel bij het omgaan met psychische problemen afgenomen. Zouden hulpverleners meer oog moeten hebben voor zielsvragen? Is het pastoraat eigenlijk wel van de hulpverlening te scheiden?

Sprekersvragen

Mevrouw Goudriaan-Molenaar hoopt een inleiding te houden over bovengenoemd thema, aan de hand van de volgende vragen die wij haar gesteld hebben:

  1. Wat is de ziel?
  2. Hoe spreekt de Bijbel over de ziel?
  3. Wat is de relatie tussen het brein en de ziel?
  4. Is het pastoraat van de hulpverlening te scheiden?
  5. Welke houding zouden christelijke hulpverleners aan kunnen nemen als het gaat om zielsvragen?
    Voorbereiding
Voorbereiding

We raden je aan om je voor te bereiden op de lezing, dat kun je doen door de volgende bronnen door te nemen: