Kaart niet beschikbaar

Datum/Tijd
02-02-2023
19:30 - 22:00

Locatie
Paasbergschool

Categorieën


Leven met: “uit alle natie, geslachten, talen en volken” 

Op D.V. 2 februari 2023 staat onze brusjesavond gepland. Op deze kringavond zijn alle broertjes en zusjes ook hartelijk welkom! We hopen na te denken over verschillen tussen de christelijke gemeenten wereldwijd. Hieronder wordt daar een introductie op gegeven.

Je herkent het vast wel, zo’n discussie over muziek in de kerk waarin wordt gezegd: “in Afrika zingen ze toch ook met een drumstel?!”. Wellicht sta je dan met een mond vol tanden. Misschien zeg je wat over de cultuur. Maar hoe zit dat nou echt? We hebben maar één Bijbel die voor alle culturen en landen leidend is. De kern van het geloof kan niet anders zijn. Maar zou het mogelijk zijn dat we Gods Woord op meerdere manieren kunnen interpreteren wat cultuur betreft?
De vraag die wellicht bovenkomt is: “Hoever kun je daarin eigenlijk gaan? Wat is de kern van het geloof, en wat is culturele interpretatie?”. Het is belangrijk om de kern van het geloof te kennen, maar hoe gemeenschappelijk is die kern? En hoe kunnen we deze kern uit het geloof bepalen?
Veel in onze reformatorische gezindte rust op tradities, geschiedenis en cultuur. Daarbij zou je goed kunnen denken aan de liturgie in de kerkdienst. Hoe is de liturgie in de geschiedenis van onze cultuur gevormd tot wat het nu is?
Of zouden we de cultuur moeten schrappen en met elkaar terugkeren naar de Bijbel? Is dat wel mogelijk?
En is onze gezindte misschien makkelijker over cultuurverschillen met christenen in andere landen dan in eigen land?

Sprekersvragen

Ds. C. Sonnevelt zal aan de hand van de volgende vragen die wij hem gesteld hebben een inleiding houden over dit onderwerp.

  1. Mag de Bijbel, op cultureel vlak, op meerdere manieren worden geïnterpreteerd? 
  2. Hoe heeft onze cultuur de liturgie zo gevormd als dat hij nu is? 
  3. Hoe heeft onze cultuur de dagelijkse praktijk van het christelijke leven gevormd?  
  4. Moeten we terugkeren naar het woord van God en al onze tradities en culturele zaken overboord gooien? Zo niet welke rol mag traditie en cultuur dan hebben in onze gemeente?  
  5. Wat is de gemeenschappelijke kern van het wereldwijde christelijke geloof? 

Voorbereiding

We raden je aan om ter voorbereiding op de lezing de volgende bronnen door te nemen: