Kaart niet beschikbaar

Datum/Tijd
17-01-2023
19:30 - 22:00

Locatie
Bovenzaal Gerbrandyweg

Categorieën


Bidt om den vrede van Jeruzalem | Christenvervolging

 

Onderwerp

Christenvervolging is van alle tijden, zo ook de tijd waarin we leven. Jaarlijks stelt OpenDoors een ranglijst op waarin wordt weergegeven in welke landen christenvervolging het hevigst is. Echter betekent een lage ranking op zo’n soort ranglijst nog niet meteen dat de christenen in alle vrijheid kunnen leven. Tijdens deze lezing denken we na over alle verschillende manieren waarop er christenvervolging plaats kan vinden. Ook bekijken we de huidige staat van christenvervolging wereldwijd.

De Heere Jezus sprak tijdens Zijn Bergrede het volgende over de vervolgde christenen: “Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil, want hunner is het Koninkrijk der hemelen” (Mattheüs 5:10). En: “En ook allen, die godzaliglijk willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden” (2 Timotheüs 3:12). In de praktijk is dit zichtbaar geweest in vele landen waar christenvervolging plaatsvindt of heeft plaatsgevonden. De toepassing van deze lezing zal dan ook gaan over de vraag of het vrij zijn van vervolging wel zo’n voorrecht is en of er wellicht op een hele andere manier ook sprake is van christenvervolging bij ons.

 

 

Sprekersvragen

  1. Wat is er in de Bijbel over de sabbat of rustdag en het opgaan naar Gods huis geschreven? ?
    • Hoe schrijft de wet van Mozes over de sabbat en het ingaan in Gods huis (de tabernakel)? 
    • Hoe spreekt Christus Zelf over de sabbat en het tot de tempel gaan?  
  2. Wat kunnen we leren van wat de Bijbel ons zegt over het opgaan in Gods huis? ?
    • Wat was de toepassing van de eerste christenen?  
    • Wat was de toepassing van de eerste christenen?