Kaart wordt geladen...

Datum/Tijd
09-01-2024
19:30 - 22:00

Locatie
Kerkzaal GGiN Stationsplein

Categorieën


Informatie

Binnen de filosofie is er een debat gaande over de ‘vrije wil.’ Er zijn twee uitgesproken tegengestelde posities binnen dit debat. Aan de ene kant staat het metafysisch libertarisme, dat betoogt dat de vrije wil (keuzevrijheid) een essentieel onderdeel vormt van het leven van het menselijk individu. Daar tegenover staat het standpunt van het harde determinisme, dat stelt dat de individuele vrije wil niet bestaat. Een tussenpositie vormt de opvatting dat het determinisme een gegeven is, maar dat een menselijke vrije wil desondanks niet is uitgesloten. In het boek ‘Wij zijn ons brein’ overtuigt Hersenonderzoeker Dick Swaab ons ervan dat wij geen vrije wil hebben. Hij zegt dat neurowetenschappelijke experimenten laten zien dat beslissingen niet ‘zomaar’ worden genomen, maar dat ze afhankelijk zijn van veel factoren. Aan de andere kant staan hersenwetenschappers zoals André Aleman, die laat zien dat het menselijk bewustzijn wel degelijk ons gedrag stuurt. Wat je doet en wie je bent, heeft veel te maken met wat je denkt en wilt. Het antwoord op de vraag of we een vrije wil hebben, heeft grote gevolgen voor ons mensbeeld en moraal en onze perceptie van de samenleving. Wat is het antwoord van een christen op deze vraag?

 

Onderstaande vragen hopen we met de lector, prof. dr. M.J. de Vries te behandelen:

Wat zijn de verschillende standpunten en argumenten in het debat tussen determinisme en vrije wil?

  • Hoe hebben de standpunten van determinisme en vrije wil zich in de geschiedenis ontwikkeld?
  • Wat zijn de verschillende posities die zijn voorgesteld om determinisme en vrije wil te verzoenen?

Op welke manieren beïnvloedt determinisme dan wel vrije wil ons vermogen om ethische beslissingen te nemen?

  • Op welke manier beïnvloedt onze kijk op determinisme of vrije wil onze houding ten opzichte van recht- en staatkunde?
  • Op welke manier beïnvloedt onze kijk op determinisme of vrije wil onze houding ten opzichte van een christelijke ethiek?

 

Voorbereidingsartikel:

Van Klinken, J. (2020, 14 november). André Aleman trekt angel uit boek van Dick Swaab. RD.nl.                                                           https://www.rd.nl/artikel/430962-andre-aleman-trekt-angel-uit-boek-van-dick-swaab