Studentikoosjer

Een recensie van het boek Studentikoosjer: momenten uit het leven van de christenstudent door Jos Jelier. In dit boek zijn korte verhalen uit het studentenleven opgenomen van 53 personen.

Even voorstellen

Jannette Bremmer Deze rubriek is bedoeld om ‘actieve’ leden voor te stellen. Deze keer een berichtje vanuit de redactie. Voor velen niet direct zichtbaar, wel degelijk actief. Ik heb de eer de functie van coördinatrice boekrecensies te bekleden. Een mondvol, nietwaar?...

Jaarprogramma tot en met februari 2000

(Dit programma is onder voorbehoud. Neem voor alle zekerheid contact op met de secretaris van de kring die je wilt bezoeken.) Voor alle data geldt: Deo Volente. Barneveld 07 jan. Nieuwjaarsbijeenkomst (met Rhenen) 21 jan. Maatschappelijke stijging, zegen of gevaar?...

De kracht van stilte

Een samenspraak tussen de abstracte en realistische kunst naar aanleiding van twee tekeningen van de schrijfster, getiteld Storm en Stilte.

Van de bestuurstafel

Marinus den Breejen In deze rubriek nu geen verhaal over het geval wat normaal gesproken de twee helften van het bestuur scheidt (de bestuurstafel dus), maar over wat er de laatste tijd allemaal besproken en bedacht is om die tafel. Een zaak die voortdurend goed in de...

Stage psychologie

Een stage-impressie van een student psychologie bij Stichting Amstelstad, een instelling voor jeugdhulpverlening in Amsterdam.