Dogmatiek op Solidamentum

Dit opiniestuk behandelt de manier waarop binnen Solidamentum met dogmatische onderwerpen zou moeten worden omgegaan. Dogmatiek hoort bij onze traditie en geschiedenis en hoort daardoor bij onze persoonlijke vorming. Op de vraag of dogmatische onderwerpen op Solidamentum behandeld moeten worden, worden een aantal voorwaarden en adviezen gegeven.

Er klopt niks van!

David Sörensen doet in zijn boek ‘Er klopt niks van!’ uit de doeken waarom de evolutietheorie niet waar kan zijn. In dit artikel wordt een beschrijving gegeven van de evolutietheorie, de invloed van Darwin en de tegenargumenten van Sörensen.

Apologetiek in de praktijk

Dat artikel is een verslag van de lezing van Prof. Dr. A. van Nieuw-Amerongen op de najaarsvergadering van 30 oktober 1999. Het onderwerp dat in deze lezing behandeld werd, is apologetiek. In de lezing wordt antwoord gegeven op de vraag: op welke wijze kan uiting worden gegeven aan onze Christelijke levensovertuiging.