Terugblik Lustrum 2017

Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van Solidamentum vond op 3 november 2017 een reünie plaats, waarvoor ruim 200 (oud-)leden, mentoren en RVC-leden naar Nunspeet waren getrokken. In de sfeervol ingerichte zaal in ‘De Pineta’ was alle ruimte voor ontmoeting, (hernieuwde) kennismaking, terugblikken en vooruitblikken. Tijdens de reünie werd ook de lustrumbundel gepresenteerd, waarin de geschiedenis van 25 jaar Solidamentum in woord en beeld is vastgelegd.

De speciale lustrumtentoonstelling die was ingericht kon ook op veel belangstelling rekenen. Uit alle hoeken van het land waren ‘historische’ voorwerpen meegenomen: vlaggen, voorzittershamers, relatiegeschenken, badges, oorkondes, oprichtingsdocumenten… Vanuit de RVC en het Landelijk bestuur werd kort stilgestaan bij respectievelijk het verleden en de toekomst van de vereniging. Het gezamenlijk zingen van het verenigingslied kon uiteraard ook niet ontbreken. Al met al kijken we terug op een zeer geslaagde avond, die overigens nog gevolgd werd door een eveneens geslaagd congres op 4 november, maar dan alleen voor de leden.

Om te peilen of de reünie naar meer smaakt, deelde een comité van oud-leden en begunstigers een enquête uit, namens de nieuwe alumnivereniging Solumni. Mede naar aanleiding van de positieve respons kunnen we dus zeggen: Wordt vervolgd…