Grondslag

De grondslag van Solidamentum is belangrijk. Die vormt namelijk de identiteit van de vereniging en daarmee ook die van haar leden. De grondslag van Solidamentum is gebaseerd op Gods Woord en de Drie Formulieren van Enigheid. Dit vormt het fundament, de basis waar onze vereniging op staat. In het logo is dit dan ook te zien aan de onderste balk (de grondslag) waar de pijler van bezinning op steunt. De twee balken worden vastgemaakt door de pijler van vriendschap. Solidamentum is hier een middel om deze drie elementen vast te maken.

Terug naar de grondslag. Die kun je hier lezen, alsook de Bijbelteksten waar het op gegrond is. Daarnaast is er een toelichting op de grondslag, waarin duidelijk wordt gemaakt dat Solidamentum zich in de gereformeerde traditie stelt. Al onze activiteiten moeten met deze grondslag in lijn zijn. Daarom worden op studiekringen Bijbelboeken, maar ook boeken met gereformeerd gedachtegoed bestudeerd. Het lezen van oude schrijvers, belijdenisgeschriften en alles wat daaraan verwant is wordt van harte gestimuleerd.