Op drift

In de huidige politieke wetsvoorstellen speelt de autonomie van de mens een steeds grotere rol. Dit autonome denken heeft geleid tot wetsvoorstellen over het homo-huwelijk, euthanasie en late abortus. Aan deze wetsvoorstellen kleven de nodige (ethische) bezwaren.