Studentikoosjer

Een recensie van het boek Studentikoosjer: momenten uit het leven van de christenstudent door Jos Jelier. In dit boek zijn korte verhalen uit het studentenleven opgenomen van 53 personen.

Dogmatiek op Solidamentum

Dit opiniestuk behandelt de manier waarop binnen Solidamentum met dogmatische onderwerpen zou moeten worden omgegaan. Dogmatiek hoort bij onze traditie en geschiedenis en hoort daardoor bij onze persoonlijke vorming. Op de vraag of dogmatische onderwerpen op Solidamentum behandeld moeten worden, worden een aantal voorwaarden en adviezen gegeven.

Apologetiek in de praktijk

Dat artikel is een verslag van de lezing van Prof. Dr. A. van Nieuw-Amerongen op de najaarsvergadering van 30 oktober 1999. Het onderwerp dat in deze lezing behandeld werd, is apologetiek. In de lezing wordt antwoord gegeven op de vraag: op welke wijze kan uiting worden gegeven aan onze Christelijke levensovertuiging.