Technische ethiek

De nauwe band tussen wetenschap en techniek heeft een grote invloed op de huidige maatschappij. Deze moderne techniek kan echter ook misbruikt worden. Daarom is het belangrijk om grenzen te stellen aan de mogelijkheden die de techniek heeft. Een voorstel voor deze grenzen wordt in dit artikel besproken.