Kaart niet beschikbaar

Datum/Tijd
14-03-2023
19:30 - 22:00

Locatie
Bovenzaal Gerbrandyweg

Categorieën


Waar was God in Auschwitz? | Het probleem van het lijden

Onderwerp

Het is een vraag die veel leeft onder mensen die twijfelen aan het bestaan van God: “Als er een God is Die goed en almachtig is, waarom staat Hij dan toe dat mensen moeten lijden? Als Hij alwetend was, zou Hij toch zeker niet toestaan dat er kwaad en leed in Zijn wereld zou bestaan?” De vraag leeft niet alleen bij degenen die twijfelen aan het geloof, maar soms ook bij Gods kinderen. Als Job op de puinhopen van zijn bestaan zit, vraagt hij zich af waarom de Heere hem niet weggenomen had toen hij nog een kind was. Dan hoefde hij al de ellende niet mee te maken.  

Het antwoord op de vraag van het lijden is niet makkelijk, en zeker niet makkelijk om uit te leggen aan je medemens waarom je ondanks al dat lijden toch nog in God gelooft. Veel gedeelten uit de Bijbel werpen licht op de zaak. Zo lezen we in de Bijbelboeken Job en Klaagliederen veel over lijden. Ook in veel Psalmen wordt gesproken over het lijden en de gevoel van Godsverlating dat daaraan verbonden is.  

Deze lezing geeft handvatten voor de beantwoording van waarom-vragen met betrekking tot lijden. Door genade kunnen we echter zien dat God juist verheerlijkt wordt door lijden, hoe moeilijk dat op het eerste oog te begrijpen is. 

Sprekersvragen

 1. Wat is het probleem van het lijden?
  • Waarom kan een goede God lijden toelaten?
  • Hoe kunnen we dit aan onze medemens uitleggen?
 2. Hoe kan God verheerlijkt worden door lijden?
  • Mag de waarom-vraag eigenlijk wel gesteld worden?
  • Hoe kan lijden de mens dichter bij God brengen?
  • Hoe kunnen we Gods eigenschappen zien in lijden?