Introductie

Je studententijd is meer dan de tijd waarin je studeert. Het is de tijd waarin je je voorbereidt op je rol in de maatschappij. Een tijd waarin je ook belangrijke keuzes maakt, waarin je tegen vragen aanloopt. Het is bijzonder waardevol om je in deze tijd met medestudenten te verdiepen in zaken die er écht toe doen – maar ook om naast deze bezinning vriendschappen op te doen die een leven lang mee kunnen gaan.

In het centraal gelegen Gouda vind je deze combinatie op Solidamentum. Studenten uit de omgeving, maar ook uit Rotterdam, Delft, Leiden, Utrecht (en nog wel verder) vormen samen deze grote stabiele kring met ongeveer 70 leden. De activiteiten worden vóór en dóór onze leden georganiseerd en sluiten aan bij onze twee pijlers: vriendschap en bezinning.

Ga je aan het WO, HBO of MBO studeren en vind je vriendschap en bezinning in je studententijd ook belangrijk? Kom eens langs tijdens een van onze activiteiten, maak kennis met ons en ontdek wat de vereniging jou te bieden heeft!

Welkom op Solidamentum kring Gouda!

Activiteiten

Het hele kringjaar door organiseren we verschillende soorten activiteiten, waarin de pijlers ‘vriendschap’ en ‘bezinning’ naar voren komen.

KringavondKringavonden

De kringavonden vormen eigenlijk het hart van de vereniging. Tijdens deze twaalf ‘formele’ avonden komen we bij elkaar om te luisteren naar een lezing en daarover in discussie te gaan met elkaar. De lezingen worden verzorgd door zowel externe sprekers als interne sprekers. In de lezingen behandelen zij een (deel)onderwerp van het jaarthema.

Het programma van een doorsnee kringavond ziet er als volgt uit:

19:30 Opening
19:45 Lezing
20:30 Pauze
21:00 Discussie in groepjes
21:30 Plenaire discussie
22:00 Sluiting

Informele activiteit Informele activiteiten

Naast de formele avonden organiseren we ook informele avonden. Deze avonden zijn meer gericht op het opbouwen en onderhouden van de onderlinge contacten. Voorbeelden zijn debatavonden, sportieve activiteiten zoals een volleybaltoernooi of strandwandeling, de New Year’s Meeting waarop we de aspirant-leden als nieuwe leden verwelkomen en de muziekavonden waarop we stukken uitvoeren die we in groepjes hebben ingestudeerd.

Vergadering Studiekringen

Naast de kringavonden met alle leden van de vereniging, komen we ook in kleinere groepjes bij elkaar op studiekringen. Tijdens de studiekringavonden bespreken we met circa acht leden een thema of een (Bijbel)boek. Onze leden ervaren het als waardevol om zich zo met elkaar te verdiepen in thema’s die hen raken en gezamenlijk op zoek te gaan naar antwoorden op de vragen die leven. Ook bevorderen deze studiekringen de onderlinge band.

De onderwerpen van de studiekringen die het aankomende jaar hopen te draaien zijn:

  • De Dordtse Leerregels
  • Toetssteen der ware en valse genade van Theodorus van der Groe
  • Het Bijbelboek Hebreeën
  • De Bijbelboeken van Salomo
  • Maatschappelijk vraagstukken
  • Institutie van Calvijn

Kennismaken

Nu we even niet bij elkaar kunnen komen, zijn we nog altijd even enthousiast over onze vereniging. Dus heb je een vraag, of ben je benieuwd naar hoe wij bij Soli terechtgekomen zijn en naar onze verhalen? Klik hieronder op een van ons, en vul je e-mailadres of telefoonnummer in, zodat wij contact met je op kunnen nemen. Doe het gerust, wij kijken uit naar je berichtje!

Antoinette Haverhals
2e-jaars studente Psychologie

Klik hier voor een kennismaking!

 

Dirk den Hoedt
4e-jaars student Technische Informatica

Klik hier voor een kennismaking!

 

Lydia van Krimpen
3e-jaars studente Geneeskunde

Klik hier voor een kennismaking!

 

Jacob Molenaar
2e-jaars student Economie en Bedrijfseconomie

Klik hier voor een kennismaking!

 

Marije Vuijk
2e-jaars studente PABO

Klik hier voor een kennismaking!

 

Bestuur en mentoren

Voorzitter Jaap Theunisse
Eerste Secretaris Robert van de Velde
Tweede Secretaris Pieter Bremmer
Penningmeester Dirk den Hoedt
Commissiefunctionaris Nienke van der Tang
PR- en Promotiefunctionaris Anne-Ruth Roodhorst
PR- en Promotiefunctionaris Annelien van der Spek
Kringmentor Dhr. J. Nuijt
Kringmentor Dhr. I. Verhelst

 

Inschrijven nieuwsbrief kring Gouda

Jaarthema

‘Credo’ 

De geloofsbelijdenis van Nicea begint met de woorden: “Credo in unum Deo” Ik geloof in één God. Ook de apostolische geloofsbelijdenis begint met de woorden: Ik geloof. En in de Nederlandse geloofsbelijdenis beginnen 31 van de 37 artikelen met de woorden: wij geloven, of: wij belijden.

Het feit dat wij geloven, en zeggen: ik geloof, geeft richting aan ons leven. Als er discussies zijn in het sociaal-maatschappelijk of ethisch terrein dan redeneren wij vanuit ons credo. Ons geloof in Gods Woord kleurt in veel situaties onze standpunten. Begint ons antwoord tegen andersdenkende of niet-gelovige niet vaak met: Ik geloof dat… of: Omdat ik geloof doe ik…?

Het woord ‘credo’ kan ook vertaald worden als ‘motto’. Een motto is een uitdrukking of spreuk die het doel van een persoon samenvat. Wij als christenen zouden ook maar één doel, of één motto moeten hebben. Ik geloof, zou wel het hoogste doel moeten zijn als christen.

Daarnaast moet het geloven niet iets zijn van onszelf. Paulus schrijft in 1 Korinthe 2:5 Opdat uw geloof niet zou zijn in wijsheid der mensen, maar in de kracht Gods. Ons geloven, is geen daad van onszelf, maar moet gegeven worden door God.

De overtuiging of credo van mensen komt terug in allerlei gebieden en onderwerpen. Dit jaar willen we daarom stil staan bij een aantal onderwerpen waarin ons credo naar voren komt, ons credo bepaalt of misschien zelfs wel in strijd zijn met ons credo.

De twee hoofdvragen die we in elke lezing hopen te beantwoorden zijn:

Vraag 1: Welk credo zien we hier?

Vraag 2: Hoe kijken we hier tegenaan vanuit ons credo?

Locaties

We komen bijeen op vier vaste locaties:

Huize Winterdijk, Winterdijk 8, Gouda
Kerkzaal Stationsplein, Stationsplein 17, Gouda
Kerkzaal Gerbrandyweg, Gerbrandyweg 12, Gouda

Huize Winterdijk

Kerkzaal Stationsplein

Kerkzaal Gerbrandyweg

Jaarplanning

De Rijksoverheid heeft de bevolking dringend verzocht tot 1 juni 2020 geen samenkomsten te organiseren. De activiteiten van Solidamentum zijn dus tot 1 juni geannuleerd. Het bestuur is bezig met het organiseren van alternatieven. Houd in ieder geval de datums vrij waarop activiteiten van onze kring gepland staan. Voor vragen kun je contact opnemen met .

Datum/Tijd Activiteit Spreker
07-07-2020
18:00 - 22:00
Barbecue
Huize Van Schaik, Harmelen
10-07-2020
14:45 - 22:00
Landelijke Afsluitende Avond
Fam. Hogenhout, Westbroek
25-08-2020
19:30 - 22:00
Introductiedag
Kerkzaal Gerbrandyweg, Gouda