Introductie

Je studententijd is meer dan de tijd waarin je studeert. Het is de tijd waarin je je voorbereidt op je rol in de maatschappij. Een tijd waarin je ook belangrijke keuzes maakt, waarin je tegen vragen aanloopt. Het is bijzonder waardevol om je in deze tijd met medestudenten te verdiepen in zaken die er écht toe doen – maar ook om naast deze bezinning vriendschappen op te doen die een leven lang mee kunnen gaan.

In het centraal gelegen Gouda vind je deze combinatie op Solidamentum. Studenten uit de omgeving, maar ook uit Rotterdam, Delft, Leiden, Utrecht (en nog wel verder) vormen samen deze grote stabiele kring met ongeveer 70 leden. De activiteiten worden vóór en dóór onze leden georganiseerd en sluiten aan bij onze twee pijlers: vriendschap en bezinning.

Ga je aan het WO, HBO of MBO studeren en vind je vriendschap en bezinning in je studententijd ook belangrijk? Kom eens langs tijdens een van onze activiteiten, maak kennis met ons en ontdek wat de vereniging jou te bieden heeft!

Welkom op Solidamentum kring Gouda!

Activiteiten

Het hele kringjaar door organiseren we verschillende soorten activiteiten, waarin de pijlers ‘vriendschap’ en ‘bezinning’ naar voren komen.

KringavondKringavonden

De kringavonden vormen eigenlijk het hart van de vereniging. Tijdens deze twaalf ‘formele’ avonden komen we bij elkaar om te luisteren naar een lezing en daarover in discussie te gaan met elkaar. De lezingen worden verzorgd door zowel externe sprekers als interne sprekers. In de lezingen behandelen zij een (deel)onderwerp van het jaarthema.

Het programma van een doorsnee kringavond ziet er als volgt uit:

19:30 Opening
19:45 Lezing
20:30 Pauze
21:00 Discussie in groepjes
21:30 Plenaire discussie
22:00 Sluiting

Informele activiteit Informele activiteiten

Naast de formele avonden organiseren we ook informele avonden. Deze avonden zijn meer gericht op het opbouwen en onderhouden van de onderlinge contacten. Voorbeelden zijn debatavonden, sportieve activiteiten zoals een volleybaltoernooi of strandwandeling, de New Year’s Meeting waarop we de aspirant-leden als nieuwe leden verwelkomen en de muziekavonden waarop we stukken uitvoeren die we in groepjes hebben ingestudeerd.

Vergadering Studiekringen

Naast de kringavonden met alle leden van de vereniging, komen we ook in kleinere groepjes bij elkaar op studiekringen. Tijdens de studiekringavonden bespreken we met circa acht leden een thema of een (Bijbel)boek. Onze leden ervaren het als waardevol om zich zo met elkaar te verdiepen in thema’s die hen raken en gezamenlijk op zoek te gaan naar antwoorden op de vragen die leven. Ook bevorderen deze studiekringen de onderlinge band.

De onderwerpen van de studiekringen die het aankomende jaar hopen te draaien zijn:

  • De Dordtse Leerregels
  • Toetssteen der ware en valse genade van Theodorus van der Groe
  • Het Bijbelboek Hebreeën
  • De Bijbelboeken van Salomo
  • Maatschappelijk vraagstukken
  • Institutie van Calvijn

Bestuur en mentoren

Voorzitter Jaap Theunisse
Eerste Secretaris Robert van de Velde
Tweede Secretaris Pieter Bremmer
Penningmeester Dirk den Hoedt
Commissiefunctionaris Nienke van der Tang
PR- en Promotiefunctionaris Anne-Ruth Roodhorst
PR- en Promotiefunctionaris Annelien van der Spek
Kringmentor Dhr. J. Nuijt
Kringmentor Dhr. I. Verhelst

 

Meer weten?

Geef hier vrijblijvend je naam en e-mailadres op om op de hoogte te blijven van alle activiteiten van kring Gouda!


Jaarthema

‘Credo’ 

De geloofsbelijdenis van Nicea begint met de woorden: “Credo in unum Deo” Ik geloof in één God. Ook de apostolische geloofsbelijdenis begint met de woorden: Ik geloof. En in de Nederlandse geloofsbelijdenis beginnen 31 van de 37 artikelen met de woorden: wij geloven, of: wij belijden.

Het feit dat wij geloven, en zeggen: ik geloof, geeft richting aan ons leven. Als er discussies zijn in het sociaal-maatschappelijk of ethisch terrein dan redeneren wij vanuit ons credo. Ons geloof in Gods Woord kleurt in veel situaties onze standpunten. Begint ons antwoord tegen andersdenkende of niet-gelovige niet vaak met: Ik geloof dat… of: Omdat ik geloof doe ik…?

Het woord ‘credo’ kan ook vertaald worden als ‘motto’. Een motto is een uitdrukking of spreuk die het doel van een persoon samenvat. Wij als christenen zouden ook maar één doel, of één motto moeten hebben. Ik geloof, zou wel het hoogste doel moeten zijn als christen.

Daarnaast moet het geloven niet iets zijn van onszelf. Paulus schrijft in 1 Korinthe 2:5 Opdat uw geloof niet zou zijn in wijsheid der mensen, maar in de kracht Gods. Ons geloven, is geen daad van onszelf, maar moet gegeven worden door God.

De overtuiging of credo van mensen komt terug in allerlei gebieden en onderwerpen. Dit jaar willen we daarom stil staan bij een aantal onderwerpen waarin ons credo naar voren komt, ons credo bepaalt of misschien zelfs wel in strijd zijn met ons credo.

De twee hoofdvragen die we in elke lezing hopen te beantwoorden zijn:

Vraag 1: Welk credo zien we hier?

Vraag 2: Hoe kijken we hier tegenaan vanuit ons credo?

Locaties

We komen bijeen op vier vaste locaties:

Benedenzaal Huize Winterdijk, Winterdijk 8, Gouda
Bovenzaal Huize Winterdijk, Winterdijk 8, Gouda
Kerkzaal Stationsplein, Stationsplein 17, Gouda
Kerkzaal Gerbrandyweg, Gerbrandyweg 12, Gouda

Huize Winterdijk

Kerkzaal Stationsplein

Kerkzaal Gerbrandyweg

JaarplanningDatum/Tijd Activiteit Spreker
04-10-2019
16:00 - 22:00
Najaarsvergadering
Jeruzalemkerk, Utrecht

Dhr. B. Bolier
Een vreemdeling Christenstudent in de eindtijd

08-10-2019
19:30 - 22:00
Kringavond
Benedenzaal Huize Winterdijk, Gouda

Jannie de Jong
Geloven in jezelf Zelfbeeld in de spiegel van de Bijbel

15-10-2019
19:30 - 22:00
Debatavond
Kerkzaal Gerbrandyweg, Gouda
29-10-2019
19:30 - 22:00
Kringavond
Kerkzaal Gerbrandyweg, Gouda

Ds. D. de Wit
Geloof-waardige exegese De Bijbel ook als allegorie?

12-11-2019
19:30 - 22:00
Informele activiteit
26-11-2019
19:30 - 22:00
Informele aspirant-ledenavond
Kerkzaal Stationsplein, Gouda
27-11-2019
19:30 - 22:00
Landelijke Informele Avond
29-11-2019
19:30 - 22:00
Interkringavond Ede

G. Roos
Kerk in Oost-Europa De vergeten kerk

04-12-2019
19:30 - 22:00
Kringavond
Benedenzaal Huize Winterdijk, Gouda

Dhr. M. den Haan
Credo in Musica Klassieke muziek, de dissonant in ons credo?

10-12-2019
19:30 - 22:00
Formele aspirant-ledenavond
Kerkzaal Gerbrandyweg, Gouda
17-12-2019
20:00 - 22:00
Kringmuziekavond
24-12-2019
09:30 - 17:30
Congres
02-01-2020
18:00 - 22:00
New Year's Meeting
Benedenzaal Huize Winterdijk, Gouda
07-01-2020
19:30 - 22:00
Kringavond
Kerkzaal Gerbrandyweg, Gouda

Els Florijn
Zoekend geloof Godsgemis in de hedendaagse literatuur

14-01-2020
19:30 - 22:00
Algemene Ledenvergadering
Benedenzaal Huize Winterdijk, Gouda
21-01-2020
19:30 - 22:00
Kringavond
Kerkzaal Stationsplein, Gouda

Gerard Hogenhout
Vertrouwen op een kunstmatig brein Artificial intelligence: dienaar of meester?

04-02-2020
19:30 - 22:00
Informele activiteit
18-02-2020
19:30 - 22:00
Kringavond
Kerkzaal Stationsplein, Gouda

Paul de Korte
Confessiones in ecclesia Kerkelijk belijden: noodzaak of overdaad?

03-03-2020
19:30 - 22:00
Kringavond
Kerkzaal Gerbrandyweg, Gouda

Dhr. A. Weggeman
Het credo van de staat Moraliteit in wetten

17-03-2020
19:30 - 22:00
Goede doelenavond
24-03-2020
19:30 - 22:00
Kringavond
Benedenzaal Huize Winterdijk, Gouda

Clarine van Zwieten
Geloven door afzondering De rol van vasten en bidden in het leven van een christen

07-04-2020
19:30 - 22:00
Informele activiteit
21-04-2020
19:30 - 22:00
Kringavond
Benedenzaal Huize Winterdijk, Gouda

Ds. C. Sonnevelt
Veelkleurig geloven Over geloof en wereldwijde bevinding

06-05-2020
19:30 - 22:00
Kringavond
Benedenzaal Huize Winterdijk, Gouda

Elisabeth de Zeeuw
Geloof in maakbaarheid Dillema’s van genetische modificatie

22-05-2020
09:00 - 17:00
Kringexcursie
26-05-2020
19:30 - 22:00
Kringavond
Kerkzaal Gerbrandyweg, Gouda

Ds. B.J. van Boven
Een gewapend credo De geestelijke wapenrusting

02-06-2020
19:30 - 22:00
Afsluitende avond
Benedenzaal Huize Winterdijk, Gouda
16-06-2020
18:00 - 22:00
Barbecue