Introductie

Je studententijd is meer dan de tijd waarin je studeert. Het is de tijd waarin je je voorbereidt op je rol in de maatschappij. Een tijd waarin je ook belangrijke keuzes maakt, waarin je tegen vragen aanloopt. Het is bijzonder waardevol om je in deze tijd met medestudenten te verdiepen in zaken die er écht toe doen – maar ook om naast deze bezinning vriendschappen op te doen die een leven lang mee kunnen gaan.

In het centraal gelegen Gouda vind je deze combinatie op Solidamentum. Studenten uit de omgeving, maar ook uit Rotterdam, Delft, Leiden, Utrecht (en nog wel verder) vormen samen deze grote stabiele kring met ongeveer 70 leden. De activiteiten worden vóór en dóór onze leden georganiseerd en sluiten aan bij onze twee pijlers: vriendschap en bezinning.

Ga je aan het WO of HBO studeren en vind je vriendschap en bezinning in je studententijd ook belangrijk? Kom eens langs tijdens een van onze activiteiten, maak kennis met ons en ontdek wat de vereniging jou te bieden heeft!

Welkom op Solidamentum kring Gouda!

Activiteiten

Het hele kringjaar door organiseren we verschillende soorten activiteiten, waarin de pijlers ‘vriendschap’ en ‘bezinning’ naar voren komen.

KringavondKringavonden

De kringavonden vormen eigenlijk het hart van de vereniging. Tijdens deze twaalf ‘formele’ avonden komen we bij elkaar om te luisteren naar een lezing en daarover in discussie te gaan met elkaar. De lezingen worden verzorgd door zowel externe sprekers als interne sprekers. In de lezingen behandelen zij een (deel)onderwerp van het jaarthema.

De indeling van een kringavond ziet er als volgt uit:

19.30 uur Opening
19.45 uur Lezing
20.30 uur Pauze
20.50 uur Groepsdiscussie
21.25 uur Plenaire discussie
22.00 uur Sluiting

Informele activiteit Informele activiteiten

Naast de formele avonden organiseren we ook informele avonden. Deze avonden zijn meer gericht op het opbouwen en onderhouden van de onderlinge contacten. Voorbeelden zijn debatavonden, sportieve activiteiten zoals een volleybaltoernooi of strandwandeling, de New Year’s Meeting waarop we de aspirant-leden als nieuwe leden verwelkomen en de muziekavonden waarop we stukken uitvoeren die we in groepjes hebben ingestudeerd.

Vergadering Studiekringen

Naast de kringavonden met alle leden van de vereniging, komen we ook in kleinere groepjes bij elkaar op studiekringen. Tijdens de studiekringavonden bespreken we met circa acht leden een thema of een (Bijbel)boek. Onze leden ervaren het als waardevol om zich zo met elkaar te verdiepen in thema’s die hen raken en gezamenlijk op zoek te gaan naar antwoorden op de vragen die leven. Ook bevorderen deze studiekringen de onderlinge band.

De onderwerpen van de studiekringen die het aankomende jaar hopen te draaien zijn:

  • De Dordtse Leerregels
  • De redelijke godsdienst van ds. W. à Brakel
  • Het Bijbelboek Openbaring
  • De dood ontmaskerd van ds. K. Exalto
  • Verschillende (christelijke) filosofen (filosofiestudiekring)

Bestuur en mentoren

Voorzitter Paul de Korte
Eerste Secretaris Jaap Theunisse
Tweede Secretaris Corine Snel
Penningmeester Teus van Schaik
Commissiefunctionaris Leonie Verheul
PR- en Promotiefunctionaris Dirk den Hoedt
PR- en Promotiefunctionaris Elsemarie Bouw
Kringmentor Dhr. D.R. Molenaar

 

Jaarthema

‘De fontein des heils’ 

Dit jaarthema is ontleend aan een zinsnede uit de berijmde psalm 19 vers 5: “Zij opent een fontein, van heil dat nooit vergaat” en uit de verzen uit Jesaja 12:2 en 3: “Ziet, God is mijn Heil, ik zal vertrouwen en niet vrezen; want de Heere HEERE is mijn Sterkte en mijn Psalm, en Hij is mij tot Heil geworden. En gijlieden zult water scheppen met vreugde uit de fonteinen des heils;”

De Heere HEERE is de schrijver persoonlijk tot heil geworden en hij mag met vreugde water scheppen uit de fonteinen des heils. Dat is volgens de kanttekening het “verheugen gelijk die doen die grote dorst hebben, water vinden om hun dorst te lessen uit de prediking van het Heilig Evangelie, in dewelke de zaligheid door Christus verworven, verkondigd wordt”. We kunnen de fontein des heils dus zien als (de prediking van) het Evangelie. Het Evangelie staat vol met praktische en geestelijke lessen en vormt daarmee een onuitputtelijke fontein.

Het jaarthema is uitgewerkt in lezingen waarin lessen uit deze heilsfontein naar boven komen. Dit wordt gedaan aan de hand van de volgende twee hoofdvragen:

Vraag 1: Welke fontein stroomt hier?

De eerste hoofdvraag is een brede vraag. Naast de heilsfontein zijn er in figuurlijke zin meer fonteinen. Denk bijvoorbeeld aan een onreine fontein bij een lezing over de veranderende seksuele moraal. Deze vraag is dus een algemene vraag over het hoofdonderwerp van de lezing.

Vraag 2: Wat is de boodschap vanuit de heilsfontein?

De tweede hoofdvraag is een toepassende vraag. In elke lezing wordt een tweeslag gemaakt tussen het onderwerp en de Bijbelse boodschap aangaande het onderwerp. Deze vraag belicht daarmee de Bijbelse visie op het onderwerp.

Locaties

We hebben vier vaste vergaderlocaties:

Benedenzaal Huize Winterdijk, Winterdijk 8, Gouda
Bovenzaal Huize Winterdijk, Winterdijk 8, Gouda
Kerkzaal Stationsplein, Stationsplein 17, Gouda
Kerkzaal Gerbrandyweg, Gerbrandyweg 12/14, Gouda

Huize Winterdijk

Kerkzaal Stationsplein

Kerkzaal Gerbrandyweg

JaarplanningDatum/Tijd Activiteit Spreker
14-11-2018
19:30 - 22:00
Informele activiteit
Kerkzaal Stationsplein, Gouda
20-11-2018
19:30 - 22:00
Informele aspirant-ledenavond
Bovenzaal Huize Winterdijk, Gouda
28-11-2018
19:30 - 22:00
Landelijke Informele Avond
Eliëzer- en Obadjaschool, Zwolle Overijssel
04-12-2018
19:30 - 22:00
Formele aspirant-ledenavond
Kerkzaal Gerbrandyweg, Gouda
13-12-2018
19:30 - 22:00
Kringavond
Kerkzaal Stationsplein, Gouda

Prof. dr. J.J. Polder
Geldstromen in de zorg De invloed van geld op de gezondheidszorg

18-12-2018
20:00 - 22:00
Kringmuziekavond
27-12-2018
09:30 - 17:30
Congres
De Hoeksteen (GGiN), Barneveld

C.S.L. Janse
Leven in de schepping Gebruik en misbruik

Dr. R. Seldenrijk
Puur natuur of uiterste perfectie Maakbaarheid en transhumanisme in Bijbels licht

03-01-2019
18:00 - 22:00
New Year's Meeting
Huize Winterdijk, Gouda
08-01-2019
19:30 - 22:00
Kringavond
Kerkzaal Gerbrandyweg, Gouda

Kees Hogenhout
De oorsprong van de heilsfontein Infra- en supralapsarisme toegelicht in de tijd van ontstaan

15-01-2019
19:30 - 22:00
Algemene Ledenvergadering
Kerkzaal Stationsplein, Gouda
22-01-2019
19:30 - 22:00
Kringavond
Kerkzaal Gerbrandyweg, Gouda

Drs. J. Pas
Ten dienste van de heilsfontein Engelen, gedienstige geesten rondom Gods troon

05-02-2019
19:30 - 22:00
Informele activiteit
12-02-2019
19:30 - 22:00
Symposium
Paasbergschool, Ede Gelderland
19-02-2019
19:30 - 22:00
Interkringavond
Benedenzaal Winterdijk, Gouda

Dhr. L. van der Tang
Stromen van zegen De Grote Opwekking in Engeland

05-03-2019
19:30 - 22:00
Debatavond
Kerkzaal Gerbrandyweg, Gouda
19-03-2019
19:30 - 22:00
Kringavond
Benedenzaal Winterdijk, Gouda

Cornelis Fokker
Een duurzame fontein Rentmeesterschap over de aarde en ons lichaam

22-03-2019
19:30 - 22:00
Landelijke Muziek Avond

m.m.v. leden Solidamentum

26-03-2019
19:30 - 22:00
GoedeDoelenAvond
02-04-2019
19:30 - 22:00
Winterdijkavond
Benedenzaal Winterdijk, Gouda

Ds. van Voorden
De heilsfontein bestreden Een bloeiende kerk ten tijde van de christenvervolging

06-04-2019
09:30 - 17:00
Voorjaarsvergadering (!)

Datum is nog niet vastgesteld

16-04-2019
19:30 - 22:00
Open avond
Benedenzaal Winterdijk, Gouda

Dr. A.A. de Lely
Een troebele stroom Psyche en geloof

23-04-2019
19:30 - 22:00
Informele activiteit
07-05-2019
19:30 - 22:00
Kringavond
Kerkzaal Gerbrandyweg, Gouda

Arjan Wijnne
Een visser langs de rivier Het leven en werk van dr. A. Comrie

09-05-2019
19:30 - 22:00
Interkringavond Zwolle
Eliëzer- en Obadjaschool, Zwolle

Dhr. K. van Dijk
Omgaan met vloeken Misbruikt geenszins de naam des Heeren

17-05-2019
09:00 - 17:00
Kringexcursie Gouda
22-05-2019
19:30 - 22:00
Kringavond
Kerkzaal Gerbrandyweg, Gouda

Ds. O.M. van der Tang
De heilsfontein toegepast Nieuw leven in Christus

04-06-2019
19:30 - 22:00
Afsluitende avond Gouda
18-06-2019
18:00 - 22:00
Barbecue Gouda