Introductie

Je studententijd is meer dan de tijd waarin je studeert. Het is de tijd waarin je je voorbereidt op je rol in de maatschappij. Een tijd waarin je ook belangrijke keuzes maakt, waarin je tegen vragen aanloopt. Het is bijzonder waardevol om je in deze tijd met medestudenten te verdiepen in zaken die er écht toe doen – maar ook om naast deze bezinning vriendschappen op te doen die een leven lang mee kunnen gaan.

In het centraal gelegen Gouda vind je deze combinatie op Solidamentum. Studenten uit de omgeving, maar ook uit Rotterdam, Delft, Leiden, Utrecht (en nog wel verder) vormen samen deze grote stabiele kring met ongeveer 70 leden. De activiteiten worden vóór en dóór onze leden georganiseerd en sluiten aan bij onze twee pijlers: vriendschap en bezinning.

Ga je aan het WO of HBO studeren en vind je vriendschap en bezinning in je studententijd ook belangrijk? Kom eens langs tijdens een van onze activiteiten, maak kennis met ons en ontdek wat de vereniging jou te bieden heeft!

Welkom op Solidamentum kring Gouda!

Activiteiten

Het hele kringjaar door organiseren we verschillende soorten activiteiten, waarin de pijlers ‘vriendschap’ en ‘bezinning’ naar voren komen.

KringavondKringavonden

De kringavonden vormen eigenlijk het hart van de vereniging. Tijdens deze twaalf ‘formele’ avonden komen we bij elkaar om te luisteren naar een lezing en daarover in discussie te gaan met elkaar. De lezingen worden verzorgd door zowel externe sprekers als interne sprekers. In de lezingen behandelen zij een (deel)onderwerp van het jaarthema.

De indeling van een kringavond ziet er als volgt uit:

19.30 uurOpening
19.45 uurLezing
20.30 uurPauze
20.50 uurGroepsdiscussie
21.25 uurPlenaire discussie
22.00 uurSluiting

Informele activiteit Informele activiteiten

Naast de formele avonden organiseren we ook informele avonden. Deze avonden zijn meer gericht op het opbouwen en onderhouden van de onderlinge contacten. Voorbeelden zijn debatavonden, sportieve activiteiten zoals een volleybaltoernooi of strandwandeling, de New Year’s Meeting waarop we de aspirant-leden als nieuwe leden verwelkomen en de muziekavonden waarop we stukken uitvoeren die we in groepjes hebben ingestudeerd.

Vergadering Studiekringen

Naast de kringavonden met alle leden van de vereniging, komen we ook in kleinere groepjes bij elkaar op studiekringen. Tijdens de studiekringavonden bespreken we met circa acht leden een thema of een (Bijbel)boek. Onze leden ervaren het als waardevol om zich zo met elkaar te verdiepen in thema’s die hen raken en gezamenlijk op zoek te gaan naar antwoorden op de vragen die leven. Ook bevorderen deze studiekringen de onderlinge band.

Dit jaar hopen de volgende studiekringen te draaien:

  • Dordtse leerregelskring
  • Apocriefe boeken
  • Formulieren voor kerkelijke handelingen
  • De dogmatiek van Johannes á Marck
  • Medische ethiek

Bestuur en mentoren

VoorzitterKarel de Korte
Eerste SecretarisArjan Wijnne
Tweede SecretarisGijsbert Doornenbal
PenningmeesterKees Hogenhout
CommissiefunctionarisHenriëtte Haverhals
PR- en PromotiefunctionarisJan de Korte
PR- en PromotiefunctionarisArenda Plaisier
KringmentorDhr. D.R. Molenaar

 

Jaarthema

Het jaarthema is dit jaar ‘Contrast’.
Als christenstudent komen we dagelijks in aanraking met thema’s die lijken te contrasteren met onze levensvisie. Een contrast is het verschil tussen tegenstellingen. Een contrast is alleen duidelijk als beide zijden die vergeleken worden, helder zijn weergegeven. Binnen dit jaarthema zullen verschillende contrasten worden belicht en worden uitgediept. De contrasten die zullen worden uitgediept, vind je niet alleen terug in de maatschappij, maar bijvoorbeeld ook op Solidamentum en in je eigen gezin.

Aan de hand van dit jaarthema worden er dit jaar 13 lezingen gegeven. Steeds wordt er op een ander aspect ingegaan, waarbij het thema ‘Contrast’ centraal blijft staan.

Bij elke lezing worden twee hoofdvragen vragen gesteld. De eerste vraag is vooral een beschrijving van het onderwerp. De tweede vraag is met name gericht op de lessen voor ons eigen leven. De vragen die binnen het jaarthema ‘Contrast’ centraal zullen staan, zijn:

  1. Waardoor wordt het contrast gevormd?
  2. Op welke manier tekent dit contrast ons leven?

Informatie over de lezingen die binnen dit thema gehouden zullen worden, zijn te vinden in onderstaande jaarplanning.

Locaties

We hebben drie vaste vergaderlocaties:

Huize Winterdijk, Winterdijk 8, Gouda
Kerkzaal Stationsplein, Stationsplein 17, Gouda
Kerkzaal Gerbrandyweg, Gerbrandyweg 12/14, Gouda

Huize Winterdijk

Kerkzaal Stationsplein

Kerkzaal Gerbrandyweg

JaarplanningDatum/TijdActiviteitSpreker
23-08-2017
13:00 - 22:00
Introductiedag
Stationsplein/Winterdijk, Gouda

Drs. G. Slootweg
Tolerantie of intolerantie De positie van een christenstudent in een seculiere omgeving

05-09-2017
19:30 - 22:00
Informele activiteit
12-09-2017
19:30 - 22:00
Kringavond
Huize Winterdijk, Gouda

Drs. J. van Mourik
Mens of God Het gedachtegoed van Immanuel Kant

28-09-2017
19:30 - 22:00
Kringavond
Huize Winterdijk, Gouda

Adriaan Jansen
Oude rijm of nieuwe rijm Veranderingen binnen psalmberijmingen

07-10-2017
09:00 - 17:00
Najaarsvergadering
10-10-2017
19:30 - 22:00
Debatavond
Kerkzaal Stationsplein, Gouda
24-10-2017
19:30 - 22:00
Kringavond
Kerkzaal Gerbrandyweg, Gouda

Herman Fokker
Bijbel of archeologie De Bijbel bevestigd of ontkracht door archeologie

03-11-2017 - 04-11-2017
19:30 - 20:00

Grote Bunte, Nunspeet Gelderland
07-11-2017
19:30 - 22:00
Informele activiteit
21-11-2017
19:30 - 22:00
Kringavond
Huize Winterdijk, Gouda

Drs. M. den Breejen
Veiligheid of privacy Botsende belangen van burgers en overheid

23-11-2017
19:30 - 22:00
Interkringavond
Eliëzer- en Obadjaschool, Zwolle

n.t.b.
Gebedsgenezing ‘En Hij genas er velen die door verscheidene ziekten kwalijk gesteld waren’ Mark. 1: 34

28-11-2017
19:30 - 22:00
Informele aspirant-ledenavond
Kerkzaal Stationsplein, Gouda
05-12-2017
19:30 - 22:00
Kringavond
Kerkzaal Gerbrandyweg, Gouda

Dr. S.G. Geuze
Geest of brein De ziel, een misverstand?

06-12-2017
18:00 - 22:00
Landelijke Informele Avond
12-12-2017
19:30 - 22:00
Formele aspirant-ledenavond
Kerkzaal Stationsplein, Gouda
19-12-2017
20:00 - 22:00
Kringmuziekavond
03-01-2018
18:00 - 22:00
New Years Meeting
Huize Winterdijk, Gouda
09-01-2018
19:30 - 22:00
Kringavond
Kerkzaal Gerbrandyweg, Gouda

Lydia Terlouw
Wetend of onwetend De waarde van genetisch onderzoek

16-01-2018
19:30 - 22:00
Algemene Ledenvergadering
Kerkzaal Stationsplein, Gouda
30-01-2018
19:30 - 22:00
Informele activiteit
06-02-2018
19:30 - 22:00
Interkringavond
Kerkzaal Stationsplein, Gouda

Mr. R. Donk
Amerika of Rusland Grootmachten op aarde

20-02-2018
19:30 - 22:00
Debatavond
Kerkzaal Stationsplein, Gouda
06-03-2018
19:30 - 22:00
Ouderavond
Kerkzaal Gerbrandyweg, Gouda

Ds. D. de Wit
Beloften of vervulling De toekomst van Israël

21-03-2018
19:30 - 22:00
Winterdijkavond
Huize Winterdijk, Gouda

Ds. A. van Voorden
Vrijheid of vervolging De prijs van het geloof

03-04-2018
19:30 - 22:00
GoedeDoelenAvond
24-04-2018
19:30 - 22:00
Open avond
Huize Winterdijk, Gouda

Ds. A. Schreuder
Straf of zegen God, de Auteur van het lijden?

03-05-2018
19:30 - 22:00
Informele avond
08-05-2018
19:30 - 22:00
Kringavond
Kerkzaal Gerbrandyweg, Gouda

Elisabeth de Zeeuw
Canoniek of apocrief De waarde van apocriefe boeken

11-05-2018
09:00 - 17:00
Kringexcursie Gouda
22-05-2018
19:30 - 22:00
Kringavond
Huize Winterdijk, Gouda

Ds. B.J. van Boven
Utopie of dystopie De eindbestemming van ons leven

25-05-2018
19:30 - 22:00
Interkringavond
Paasbergschool, Ede

Ds. O.M. van der Tang
Puriteinen en oudvaders Reformatie in Engeland en de Nederlanden

12-06-2018
19:30 - 22:00
Afsluitende avond Gouda
Kerkzaal Gerbrandyweg, Gouda
19-06-2018
18:00 - 22:00
Barbecue Gouda