Welkom op Solidamentum kring Gouda!

Je studententijd is meer dan de tijd waarin je studeert. Het is de tijd waarin je je voorbereidt op je rol in de maatschappij. Een tijd waarin je ook belangrijke keuzes maakt, waarin je tegen vragen aanloopt. Het is bijzonder waardevol om je in deze tijd met medestudenten te verdiepen in zaken die er écht toe doen – maar ook om naast deze bezinning vriendschappen op te doen die een leven lang mee kunnen gaan.

In het centraal gelegen Gouda vind je deze combinatie op Solidamentum. Studenten uit de omgeving, maar ook uit Rotterdam, Delft, Leiden, Utrecht (en nog wel verder) vormen samen deze grote stabiele kring met ongeveer 70 leden. De activiteiten worden vóór en dóór onze leden georganiseerd en sluiten aan bij onze twee pijlers: vriendschap en bezinning.

Ga je aan het WO, HBO of MBO studeren en vind je vriendschap en bezinning in je studententijd ook belangrijk? Kom eens langs tijdens een van onze activiteiten, maak kennis met ons en ontdek wat de vereniging jou te bieden heeft! Heb je vragen? Dan staan Wimke en Justus van de PR voor je klaar. Stuur gerust een appje naar 06-13535452 (Wimke) of 06-14745684 (Justus) en ze vertellen je graag meer

Activiteiten

Het hele kringjaar door organiseren we verschillende soorten activiteiten, waarin de pijlers ‘vriendschap’ en ‘bezinning’ naar voren komen.

KringavondKringavonden

De kringavonden vormen eigenlijk het hart van de vereniging. Tijdens deze twaalf ‘formele’ avonden komen we bij elkaar om te luisteren naar een lezing en daarover in discussie te gaan met elkaar. De lezingen worden verzorgd door zowel externe sprekers als interne sprekers. In de lezingen behandelen zij een (deel)onderwerp van het jaarthema.

Het programma van een doorsnee kringavond ziet er als volgt uit:

19:30

Opening
19:45 Lezing
20:30 Pauze
21:00 Discussie in groepjes
21:30 Plenaire discussie

22:00

Sluiting

Vergadering Studiekringen

Naast de kringavonden met alle leden van de vereniging, komen we ook in kleinere groepjes bij elkaar op studiekringen. Tijdens de studiekringavonden bespreken we met circa acht leden een (Bijbels) thema of een (Bijbel)boek. Onze leden ervaren het als waardevol om zich zo met elkaar te verdiepen in thema’s die hen raken en gezamenlijk op zoek te gaan naar antwoorden op de vragen die leven. Ook bevorderen deze studiekringen de onderlinge band.

De onderwerpen van de studiekringen van aankomende jaar zijn:

 • De Nederlandse Geloofsbelijdenis (aspirant-leden)
 • Het Bijbelboek Daniël
 • Het Bijbelboek Romeinen
 • De Viervoudige Staat (Thomas Boston)
 • Bidden
 • Historie en archeologie
 • Institutie van Calvijn

Klik op bovenstaande foto voor meer foto’s van onze kring!

  

 

 

Informele activiteitInformele acitiviteiten

Naast de formele avonden organiseren we ook informele avonden. Deze avonden zijn meer gericht op het opbouwen en onderhouden van de onderlinge contacten. Voorbeelden zijn de debatavond, sportieve activiteiten zoals een voet- of volleybaltoernooi, de strandwandeling, de New Year’s Meeting waarop we de aspirant-leden als nieuwe leden verwelkomen en de muziekavonden (zowel op kringniveau als landelijk), waarop we stukken uitvoeren die we in groepjes hebben ingestudeerd. 

  VergaderingBijbelstudies

  Sinds dit kringjaar is het initiatief geboren om naast de kringavonden en studiekringen ook Bijbelstudieavonden te houden. Op een Bijbelstudieavond zal er steeds een of meerdere hoofdstukken van een Bijbelboek (dit jaar het boek Éfeze) behandeld worden, zodat we in het kringjaar een Bijbelboek door bestuderen. De avond begint met een inleiding van ongeveer twintig minuten, die gehouden wordt door een lid van de kring. Daarna gaan de leden uit elkaar in groepjes en bestuderen ze het hoofdstuk aan de hand van een aantal vragen die de commissie van tevoren heeft opgesteld. Aan het einde van de avond zal er plenair afgesloten worden. Op deze avonden is evenals bij de studiekringen een mentor aanwezig.

  Kringkoor Soli Voces Aureae

  De Bijbel leert ons dat het belangrijk is om God te loven: ‘Het is goed dat men den HEERE love en Uw Naam psalmzinge, o Allerhoogste’ (Ps. 92:2). Tot dit doel is er het afgelopen jaar een koor opgericht. De naam van het Soli-koor is ‘Soli Voces Aureae’, wat afgekort kan worden tot SVA. Deze Latijnse term staat voor ‘Alleen Gouden Stemmen’.

  Naast het bezinnende aspect van het koor, worden de zangkwaliteiten van Soli’ers op een gezellige manier bevorderd. Inzet is belangrijker dan kwaliteit, maar wordt er wel geprobeerd om langzaam maar zeker ook moeilijkere stukken te oefenen. De organisatie van het koor wordt door geregeld door de KoorCie. Deze commissie zal rond de KMA nauw samenwerken met de MuCie, aangezien het SVA daar haar liederen ten gehore zal brengen.

  Jaarthema

  ‘Uw Koninkrijk kome’

  Ergens op een hoge berg raakt een steen los. Er is niemand in de buurt die de steen losgemaakt heeft. Het begint te rollen, het krijgt steeds meer vaart. Het is geen grote steen, maar alles wat in de baan van de steen komt, wordt verpulverd. Onder aan de berg, in het dal, staat een enorm beeld. Het is een beeld van een man. Het is gemaakt van allerlei soorten metalen. Zal dat grote, machtige beeld ook vernietigd worden door die kleine steen? Ja, ook het beeld kan de steen niet tegenhouden. Het beeld wordt vermalen en de restanten ervan worden door de wind weggenomen. De kleine steen daarentegen groeit uit tot een berg die heel de wereld vervult.

  Als studentenvereniging verdiepen we ons elk jaar in een thema. Het thema van het jaar 2021-2022 is: ‘Uw Koninkrijk kome’. Dit betekent dat alle lezingen die in dit jaar gehouden worden, betrekking hebben op het Koninkrijk van God. Het Koninkrijk van God heeft een belangrijke plaats in Gods Woord. In het Bijbelboek Daniël lezen we dat koning Nebukadnezar droomt over een steen die zonder handen afgehouwen wordt, van een berg af rolt en een beeld vermaalt van goud, zilver, koper, ijzer en leem. Daniël legt de droom aan de koning uit, omdat God de betekenis van de droom aan hem geopenbaard heeft. Dit zegt Daniël over de betekenis van de droom: ´Doch in de dagen van die koningen zal de God des hemels een Koninkrijk verwekken, dat in der eeuwigheid niet verstoord zal worden (…). Daarom hebt gij gezien, dat uit den berg een steen zonder handen afgehouwen is geworden, die het ijzer, koper, zilver en goud vermaalde’ (Daniël 2:45). In het Oude Testament is de komst van Gods Koninkrijk voorzegd. Het Nieuwe Testament vertelt ons over de komst ervan.

  In het jaar 2021-2022 zullen we tijdens lezingen horen over het Koninkrijk van God, over de Koning en over Zijn onderdanen. Het verlangen van een oprechte christen gaat uit naar de komst van het Koninkrijk van God. Is het Koninkrijk dan niet al gekomen toen de Heere Jezus op aarde kwam? Ja, zeker, de Koning van het Koninkrijk is toen gekomen, maar het Koninkrijk zal bij de wederkomst van de Heere Jezus voltooid worden. Daarom verwacht de christen die dag met een groot verlangen tot dat de volkomenheid van het Rijk komt en God alles zal zijn in allen.

  Uw Koninkrijk Kome!

   Locaties

   We komen bijeen op drie vaste locaties:

   Huize Winterdijk, Winterdijk 8, Gouda
   Kerkzaal Stationsplein, Stationsplein 17, Gouda
   Kerkzaal Gerbrandyweg, Gerbrandyweg 12, Gouda
   Bestuur en mentoren

   Voorzitter Teunis Trouwborst
   Eerste Secretaris Jacob Molenaar
   Tweede Secretaris Dianne Terlouw
   Penningmeester Joost Theunisse
   Commissiefunctionaris Jantine de Koning
   PR- en Promotiefunctionaris Justus Griep
   PR- en Promotiefunctionaris Wimke de Jong
   Kringmentor Dhr. J. Nuijt
   Kringmentor Dhr. I. Verhelst

    

   blank

   Inschrijven nieuwsbrief kring Gouda

   Meer weten?

   Geef hier vrijblijvend je naam en e-mailadres op om op de hoogte te blijven van alle activiteiten van kring Gouda!


   Jaarplanning

   Bij al de activiteiten worden vanzelfsprekend de richtlijnen van het RIVM in acht genomen. Voor vragen kun je contact opnemen met gouda@solidamentum.nl.
   Datum/Tijd Activiteit Spreker
   27-05-2022
   12:00 - 22:00
   Kringexcursie
   Omgeving Leiden en Sassenheim, Leiden
   02-06-2022
   19:30 - 22:00
   Afsluitende avond
   08-06-2022
   20:00 - 22:30
   Kringmuziekavond
   Grote Kerk Alblasserdam, Alblasserdam
   14-06-2022
   19:30 - 22:00
   BBQ
   Korssesteeg 6, Westbroek
   24-06-2022
   16:30 - 22:00
   Landelijke afsluitende avond
   blank