Introductie

Je studententijd is meer dan de tijd waarin je studeert. Het is de tijd waarin je je voorbereidt op je rol in de maatschappij. Een tijd waarin je ook belangrijke keuzes maakt, waarin je tegen vragen aanloopt. Het is bijzonder waardevol om je in deze tijd met medestudenten te verdiepen in zaken die er écht toe doen – maar ook om naast deze bezinning vriendschappen op te doen die een leven lang mee kunnen gaan.

In het centraal gelegen Gouda vind je deze combinatie op Solidamentum. Studenten uit de omgeving, maar ook uit Rotterdam, Delft, Leiden, Utrecht (en nog wel verder) vormen samen deze grote stabiele kring met ongeveer 70 leden. De activiteiten worden vóór en dóór onze leden georganiseerd en sluiten aan bij onze twee pijlers: vriendschap en bezinning.

Ga je aan het WO, HBO of MBO studeren en vind je vriendschap en bezinning in je studententijd ook belangrijk? Kom eens langs tijdens een van onze activiteiten, maak kennis met ons en ontdek wat de vereniging jou te bieden heeft!

Welkom op Solidamentum kring Gouda!

Activiteiten

Het hele kringjaar door organiseren we verschillende soorten activiteiten, waarin de pijlers ‘vriendschap’ en ‘bezinning’ naar voren komen.

KringavondKringavonden

De kringavonden vormen eigenlijk het hart van de vereniging. Tijdens deze twaalf ‘formele’ avonden komen we bij elkaar om te luisteren naar een lezing en daarover in discussie te gaan met elkaar. De lezingen worden verzorgd door zowel externe sprekers als interne sprekers. In de lezingen behandelen zij een (deel)onderwerp van het jaarthema.

Het programma van een doorsnee kringavond ziet er als volgt uit:

19:30 Opening
19:45 Lezing
20:30 Pauze
21:00 Discussie in groepjes
21:30 Plenaire discussie
22:00 Sluiting

Informele activiteit Informele activiteiten

Naast de formele avonden organiseren we ook informele avonden. Deze avonden zijn meer gericht op het opbouwen en onderhouden van de onderlinge contacten. Voorbeelden zijn debatavonden, sportieve activiteiten zoals een volleybaltoernooi of strandwandeling, de New Year’s Meeting waarop we de aspirant-leden als nieuwe leden verwelkomen en de muziekavonden waarop we stukken uitvoeren die we in groepjes hebben ingestudeerd.

Vergadering Studiekringen

Naast de kringavonden met alle leden van de vereniging, komen we ook in kleinere groepjes bij elkaar op studiekringen. Tijdens de studiekringavonden bespreken we met circa acht leden een thema of een (Bijbel)boek. Onze leden ervaren het als waardevol om zich zo met elkaar te verdiepen in thema’s die hen raken en gezamenlijk op zoek te gaan naar antwoorden op de vragen die leven. Ook bevorderen deze studiekringen de onderlinge band.

De onderwerpen van de studiekringen die het aankomende jaar hopen te draaien zijn:

  • De Nederlandse Geloofsbelijdenis (aspirant-leden)
  • Het Bijbelboek Jesaja
  • Het Bijbelboek Zacharia
  • Comrie (Eigenschappen en/of ABC des geloofs)
  • Apocriefe boeken
  • Bijbel en wetenschap
  • Institutie van Calvijn

Kennismaken

Nu we even niet bij elkaar kunnen komen, zijn we nog altijd even enthousiast over onze vereniging. Dus heb je een vraag, of ben je benieuwd naar hoe wij bij Soli terechtgekomen zijn en naar onze verhalen? Klik hieronder op een van ons, en vul je e-mailadres of telefoonnummer in, zodat wij contact met je op kunnen nemen. Doe het gerust, wij kijken uit naar je berichtje!

Antoinette Haverhals
2e-jaars studente Psychologie

Klik hier voor een kennismaking!
 

Dirk den Hoedt
4e-jaars student Technische Informatica

Klik hier voor een kennismaking!
 

Lydia van Krimpen
3e-jaars studente Geneeskunde

Klik hier voor een kennismaking!
 

Jacob Molenaar
3e-jaars student Economie en Bedrijfseconomie

Klik hier voor een kennismaking!
 

Marije Vuik
2e-jaars studente PABO

Klik hier voor een kennismaking!
 

Jaarthema

‘Het Woord’

‘En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des Eniggeborenen van den Vader), vol van genade en waarheid.’ (Johannes 1:14). Johannes, de apostel die door Jezus bemind werd, drukt zijn verwondering in woorden uit als hij spreekt over Christus’ menswording: het Woord is vlees geworden. Christus werd door Zijn Vader naar de aarde gezonden om te lijden en te sterven, zodat de woorden van de profeet Jesaja in vervulling zouden gaan: ‘Waarlijk, Hij heeft onze krankheden op Zich genomen’ (Jesaja 53:4).

Woorden zijn onmisbaar in een mensenleven. Waar voor een klein kind een enkel woordje al genoeg is, hebben ouderen nog niet genoeg aan een veelheid van woorden. Woorden kunnen schitteren van liefde. Ze kunnen ook branden van haat. Woorden kleuren mensenlevens. Ze verscheuren ze ook. Gods woorden kunnen tot ons eeuwige voordeel zijn. Ze kunnen ook voor altijd tegen ons getuigen.

Anno 2020 spreekt het Woord van God nog steeds tot ons, reformatorische studenten. In tijden van verwerping en verachting van het Woord hebben wij ‘het profetische Woord, dat zeer vast is’ (2 Petrus 1:19). In tijden van ontkenning van het bestaan van God in de hemel en miskenning van Zijn regerende en straffende hand, belijden wij: ‘De HEERE regeert, dat de volken beven!’ (Psalmen 99:1). In tijden van vervolging, verdrukking en hevig lijden, juicht Christus’ Kerk: ‘Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?’ (Romeinen 8:31).

Het onfeilbare Woord zal ook dit jaar weer onze bron zijn. Wat spreekt God door Zijn Woord tot ons, op alle terreinen van het leven? Welke lessen liggen er in de Bijbel die in het bijzonder van waarde zijn voor studenten in de eindtijd? Welke woorden hebben mensen tot ons gesproken op grond van de Bijbel, of: welke woorden zijn er juist niet gesproken? En welke woorden liggen gevoelig in onze tijd? Met behulp van de volgende subonderwerpen zullen onze vragen aan de sprekers gesteld worden:

  1. Het karakter van het woord
  2. De toepassing op dit woord

Locaties

We komen bijeen op vier vaste locaties:

Huize Winterdijk, Winterdijk 8, Gouda
Kerkzaal Stationsplein, Stationsplein 17, Gouda
Kerkzaal Gerbrandyweg, Gerbrandyweg 12, GoudaBestuur en mentoren

Voorzitter Pieter Bremmer
Eerste Secretaris Jacob van der Tang
Tweede Secretaris Teunis Trouwborst
Penningmeester Justus Griep
Commissiefunctionaris Nienke van der Tang
PR- en Promotiefunctionaris Annelien van der Spek
PR- en Promotiefunctionaris Wimke de Jong
Kringmentor Dhr. J. Nuijt
Kringmentor Dhr. I. Verhelst

 

 

Inschrijven nieuwsbrief kring Gouda

Meer weten?

Geef hier vrijblijvend je naam en e-mailadres op om op de hoogte te blijven van alle activiteiten van kring Gouda!


Jaarplanning

Bij al de activiteiten worden vanzelfsprekend de richtlijnen van het RIVM in acht genomen. Voor vragen kun je contact opnemen met .
Datum/Tijd Activiteit Spreker
28-04-2021
19:30 - 22:00
Kringavond (open avond)
Kerkzaal Gerbrandyweg, Gouda

prof. Boersma
Woord en wetenschap Wetenschap vanuit Bijbels perspectief

14-05-2021
10:00 - 22:00
Informele activiteit
19-05-2021
19:30 - 22:00
Kringavond
Kerkzaal Gerbrandyweg, Gouda

ds. A. Geuze
'Naar Uw Woord' Geloofszekerheid in Bijbels licht

21-05-2021
19:30
Landelijke Muziek Avond
08-06-2021
19:30 - 22:00
Afsluitende avond
22-06-2021
19:30 - 22:00
BBQ
25-06-2021
19:30 - 22:00
Landelijke afsluitende avond

-