De Fundamenteel is het landelijke verenigingsblad van Solidamentum; het blad wordt verspreid onder leden en donateurs. De naam ‘Fundamenteel’ is uit de verenigingsnaam genomen. Gods Woord als het Fundament waarop wij ons bezinnen en waarnaar ons leven gericht hoort te zijn.

De onderwerpen van de artikelen zijn verschillend van aard. Elke uitgave bevat o.a. een uitwerking van het jaarthema en een aantal boekrecensies. Vernieuwende ideeën zijn welkom!

Stuur hiervoor een mail naar fundamenteel@solidamentum.nl