Fundamenteel

De landelijke organisatie van Solidamentum kent ook een eigen verenigingsblad. Dit blad heet de Fundamenteel en is onder de leden ook wel bekend als ‘de Funda’. De Fundamenteel is gevuld met een rijke variatie aan artikelen, columns, boekrecensies en dergelijke. Viermaal in het jaar valt de Fundamenteel bij donateurs, leden en begunstigers op de mat. De inhoud van de Fundamenteel wordt samengesteld door de redactie van de Fundamenteel. Allemaal hebben zij een eigen taak in het redigeren en corrigeren van de artikelen, de grafische vormgeving of het leiden van de redactie. Kortom: de Fundamenteel is van, voor en door leden!

De naam van de Fundamenteel komt voort uit de verenigingsnaam. Solidamentum verbindt student met fundament en wil daarbij bouwen op de het Fundament van Gods Woord. Het uitgangspunt van de inhoud van de Fundamenteel is daarom gefundeerd op de Bijbel.

Interesse gekregen in ons verenigingsblad? Ook voor mensen die geen lid zijn van Solidamentum is er de mogelijkheid om de Fundamenteel te lezen. Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar: fundamenteel@solidamentum.nl