Introductie

Welkom op de site van Solidamentum Ede!

Hier vertellen we je alles over Solidamentum, en over kring Ede in het bijzonder. Waarschijnlijk ben je student, of word je student, en ben je op dit moment op zoek naar een leuke studentenvereniging die goed bij je past. Door een kennis, familielid of op een andere manier ben je terecht gekomen bij onze studentenvereniging. En daar geven we je graag wat meer informatie over.

Solidamentum is een reformatorische studentenvereniging die gebaseerd is op de Bijbel en de Drie Formulieren van Enigheid. Hieruit proberen we te leven en te handelen en daarnaar ook onze kringavonden in te vullen.

Kring Ede bestaat uit ongeveer zestig leden die op verschillende hogescholen en universiteiten studeren. Zo komen er studenten van de Christelijke Hogeschool Ede, Hogeschool Utrecht, Radboud Universiteit, Wageningen Universiteit en Avans Hogeschool.

We hebben twee pijlers die van grote waarde zijn voor het studentenleven op de studentenvereniging: vriendschap en bezinning. Zo hebben we formele en informele avonden om aan beide pijlers aandacht te besteden.

Onze formele kringavonden bestaan uit lezingen, waarna we met elkaar in discussie gaan over het onderwerp van de avond. Veel ethische dilemma’s, theologische onderwerpen en praktische handreikingen komen aan bod. Hier kun je met andere studenten in gesprek gaan over de dingen die je bezig houden en waar je tegenaan loopt.

Daarnaast bestaan er ook informele avonden. Op deze avonden staat vooral de vriendschap centraal. We doen leuke spellen en andere activiteiten die georganiseerd zijn door de leden zelf.

Hieronder kun je het programma vinden voor het komende jaar. Voor alle data geldt: Deo Volente!

Ben je benieuwd geworden naar onze kringavonden? We nodigen je van harte uit om eens langs te komen.

Welkom!

Activiteiten

De kernactiviteiten van onze kring zijn kringavonden, studiekringen en informele activiteiten.

KringavondKringavonden

Op een kringavond wordt er een onderwerp uit het jaarthema behandeld. De pijler bezinning komt naar voren tijdens de lezing en de discussies. Hierbij zijn de Bijbel en de belijdenisgeschriften ons uitgangspunt. Je hebt op onze vereniging de gelegenheid om je te verdiepen in, en een mening te vormen over dogmatische, ethische en sociaal-maatschappelijke vraagstukken. In de pauze heb je volop de gelegenheid om bestaande vriendschappen te onderhouden en nieuwe vriendschappen op te bouwen. Na afloop van de kringavond praten we onder het genot van een hapje en een drankje nog even na.

De indeling van een kringavond ziet er als volgt uit:

18.00 uur Maaltijd
19.15 uur Inloop
19.30 uur Opening
19.45 uur Lezing
20.30 uur Pauze
21.00 uur Groepsdiscussie
21.30 uur Plenaire discussie
22.00 uur Sluiting

Informele activiteitInformele activiteiten

Informele activiteiten benadrukken het vriendschappelijke karakter van onze kring. Op een informele avond doen we bijvoorbeeld een spel, zijn we creatief bezig of organiseren we een sportieve activiteit.

VergaderingStudiekringen

Studiekringen bieden je de mogelijkheid om je extra te verdiepen in dogmatische en ethische onderwerpen. Je komt om de drie à vier weken met een groepje van vijf tot tien leden bij elkaar. Ook voor het kringjaar 2018-2019 is het mogelijk om je in te schrijven voor verschillende studiekringen. Speciaal voor nieuwe leden is er een praktisch ingerichte studiekring over de Dordtse Leerregels. Daarnaast zijn er meerdere studiekringen met dogmatische en/of ethische thema’s waaraan je deel kunt nemen. Dit jaar zijn er, naast de Dordtse Leerregelskring, de volgende kringen:

  • Vrouwen uit de Bijbel
  • De Heilige Oorlog
  • Redelijke Godsdienst
  • Bijbelstudie: 1 en 2 Timotheüs
  • Dilemma’s in de techniek

Bestuur en mentoren

Voorzitter Hendrik van den Bosch
Secretaris Jeroen Bijsterbosch
Penningmeester Stijn Nugteren
Commissiefunctionaris Anneleen Reede
PR- en Promotiefunctionaris Henrike van Laar
PR- en Promotiefunctionaris Corinda Hazenboom
Vertegenwoordiger landelijk bestuur Martijn van den Brink
Kringmentor Dhr. C. Hoogeveen
Kringmentor Drs. E.R. Nieuwenhuis

Jaarthema 2018-2019

Het jaarthema van dit jaar is ‘De Kerk van alle tijden’. Het is de Kerk die God van het begin van de wereld heeft en die Hij eeuwig in stand zal houden. Het is een Kerk die onder meer bestaat uit mensen die net als alle andere mensen een plaats in de maatschappij in dit aardse leven hebben. Burger van het hemelse Koninkrijk, vreemdeling op aarde. Dit jaar hopen we in de lezingen na te denken over verschillende onderwerpen en vraagstukken waarmee deze Kerk op aarde van doen heeft. Hoe verhoudt zich, specifiek met betrekking tot de onderwerpen van de lezing, hun lidmaatschap van de Kerk zich tot hun leven op aarde en hun plaats in de maatschappij? De onderwerpen van de lezingen kunt u hieronder in de agenda vinden.

Tot slot: vragen zijn van harte welkom. Stuur ze op naar ln.mu1561537132tnema1561537132dilos1561537132@ede1561537132.

Locatie

Onze kringavonden worden dit jaar gehouden in de Paasbergschool in Ede. Adres: Kleefsehoek 1a, 6711 SP in Ede.

Paasbergschool

JaarplanningDatum/Tijd Activiteit Spreker
05-07-2019
16:30 - 22:15
Landelijke Afsluitende Avond
Huize Benschop, Leerdam