Introductie

Welkom op de site van Solidamentum Ede!

Hier vertellen we je alles over Solidamentum, en over kring Ede in het bijzonder. Waarschijnlijk ben je student, of wordt je student, en ben je op dit moment op zoek naar een leuke studentenvereniging die goed bij je past. Door een kennis, familielid of op een andere manier ben je terecht gekomen bij onze studentenvereniging. En daar geven we je graag wat meer informatie over.

Solidamentum is een reformatorische studentenvereniging die gebaseerd is op de Bijbel en de Drie Formulieren van Enigheid. Hieruit proberen we te leven en te handelen en daarnaar ook onze kringavonden in te vullen.

Kring Ede bestaat uit ongeveer veertig leden die op verschillende hogescholen en universiteiten studeren. Zo komen er studenten van de Christelijke Hogeschool Ede, Hogeschool Utrecht, Radboud Universiteit, Wageningen Universiteit en Avans Hogeschool.

Er zijn twee pijlers die van grote waarde zijn voor het studentenleven op onze studentenvereniging: vriendschap en bezinning. Zo hebben we formele en informele avonden om aan beide pijlers aandacht te besteden.

Hieronder kun je het programma vinden voor het komende jaar. Voor alle data geldt: Deo Volente!

Welkom!

Activiteiten

De kernactiviteiten van onze kring zijn kringavonden, studiekringen en informele activiteiten.

KringavondKringavonden

Op een kringavond wordt er een onderwerp uit het jaarthema behandeld. De pijler bezinning komt naar voren tijdens de lezing en de discussies. Hierbij zijn de Bijbel en de belijdenisgeschriften ons uitgangspunt. Je hebt op onze vereniging de gelegenheid om je te verdiepen in, en een mening te vormen over dogmatische, ethische en sociaal-maatschappelijke vraagstukken. In de pauze heb je volop de gelegenheid om bestaande vriendschappen te onderhouden en nieuwe vriendschappen op te bouwen. Na afloop van de kringavond praten we onder het genot van een hapje en een drankje nog even na.

De indeling van een gemiddelde kringavond ziet er als volgt uit:

19.15 uur Inloop
19.30 uur Opening
19.45 uur Lezing
20.30 uur Pauze
21.00 uur Groepsdiscussie
21.30 uur Plenaire discussie
22.00 uur Sluiting

Voorafgaand aan een aantal avonden in het jaar is er een maaltijd, deze begint om 18:00 uur

Informele activiteitInformele activiteiten

Informele activiteiten benadrukken het vriendschappelijke karakter van onze kring. Op een informele avond doen we bijvoorbeeld een spel, zijn we creatief bezig of organiseren we een sportieve activiteit.

VergaderingStudiekringen

Studiekringen bieden je de mogelijkheid om je extra te verdiepen in dogmatische en ethische onderwerpen. Je komt om de drie à vier weken met een groepje van vijf tot tien leden bij elkaar. Ook voor het kringjaar 2020-2021 mogelijk om je in te schrijven voor verschillende studiekringen. Speciaal voor nieuwe leden is er een praktisch ingerichte studiekring over de Dordtse Leerregels. Daarnaast zijn er meerdere studiekringen met dogmatische en/of ethische thema’s waaraan je deel kunt nemen.

 

Blijf op de hoogte van onze activiteiten

Kennismaken

Heb je een vraag, of ben je benieuwd naar hoe wij bij Soli terechtgekomen zijn en naar onze verhalen? Klik hieronder op een van ons, en vul je e-mailadres of telefoonnummer in, zodat wij contact met je op kunnen nemen. Doe het gerust, wij vinden het leuk om je over onze vereniging te vertellen!

Martijn van den Brink
3e-jaarsstudent Civiele Techniek

Klik hier voor een kennismaking!
 

Henrike van Laar
4e-jaarsstudente Pedagogiek

 

Klik hier voor een kennismaking!
 

Joanne de Man
4e-jaarsstudente Verpleegkunde BBL

 

Klik hier voor een kennismaking!
 

Gert van Lagen
4e-jaarsstudent Embedded System Engineering

 

Klik hier voor een kennismaking!
 

Bestuur en mentoren

Voorzitter Mark Zwerus
Secretaris Jan de Korte
Penningmeester Margreet van Laar
Commissiefunctionaris Peter van de Beek
PR- en Promotiefunctionaris Janine Kleijer
PR- en Promotiefunctionaris Wilke Zwerus
Vertegenwoordiger landelijk bestuur Nathan van Beek
Kringmentor Dhr. C. Hoogeveen
Kringmentor Drs. E.R. Nieuwenhuis

 

Jaarthema 2020-2021

Het jaarthema van dit jaar is ‘Doorleven!?’. Het mag dan cliché zijn de coronacrisis hierbij te betrekken, tóch laat ze goed zien wat er in het thema ligt. De maatschappij werd stilgezet, maar wilde snel weer terug, weer doorleven. Echter, het is beter af en toe stil te staan, even terug te kijken. Zowel in het aardse als in het geestelijke.
‘Doorleven!?’, een diepzinnig thema dus, waar dan ook een breed scala aan onderwerpen bij past. Dit jaar hopen we in de lezingen na te denken over verschillende onderwerpen en vraagstukken die hiermee te maken hebben. Hoe verhoudt de mens, in het specifiek de christen, zich tot God en mensen? Overheden, mensen die vlakbij staan, maar ook medechristenen ver weg. Ben je nieuwsgierig geworden? Ga dan snel naar de agenda hieronder!

Locatie

De locatie waar onze kringavonden worden gehouden is de kantine van Vaarkamp B.V., Buys Ballotstraat 4, Ede.

Jaarplanning

Datum/Tijd Activiteit Spreker
21-05-2021
19:30
Landelijke Muziek Avond
28-05-2021
19:30 - 22:00
Kringavond Ede
Vaarkamp B.V., Ede

Dhr. A. Lassche
Machine vs. mens De invloed van kunstmatige intelligentie op het dagelijkse leven

04-06-2021
19:30 - 22:00
Open Avond Ede
Vaarkamp B.V., Ede

Ds. O. M. van der Tang
Het profetisch ambt van Christenen "En ik zal uitspreken de heerlijkheid der eer Uwer majesteit, en Uw wonderlijke daden."

10-06-2021
19:30 - 22:00
Algemene Ledenvergadering Ede
Vaarkamp B.V., Ede
16-06-2021
18:00 - 22:00
Afsluitende barbecue Ede
25-06-2021
19:30 - 22:00
Landelijke afsluitende avond

-

09-07-2021
19:30 - 22:00
Landelijke Informele Avond