Introductie

Welkom op de site van Solidamentum Ede!

Hier vertellen we je alles over Solidamentum, en over kring Ede in het bijzonder. Waarschijnlijk ben je student, of wordt je student, en ben je op dit moment op zoek naar een leuke studentenvereniging die goed bij je past. Door een kennis, familielid of op een andere manier ben je terecht gekomen bij onze studentenvereniging. En daar geven we je graag wat meer informatie over.

Solidamentum is een reformatorische studentenvereniging die gebaseerd is op de Bijbel en de Drie Formulieren van Enigheid. Hieruit proberen we te leven en te handelen en daarnaar ook onze kringavonden in te vullen.

Kring Ede bestaat uit ongeveer veertig leden die op verschillende hogescholen en universiteiten studeren. Zo komen er studenten van de Christelijke Hogeschool Ede, Hogeschool Utrecht, Radboud Universiteit, Wageningen Universiteit en Avans Hogeschool.

Er zijn twee pijlers die van grote waarde zijn voor het studentenleven op onze studentenvereniging: vriendschap en bezinning. Zo hebben we formele en informele avonden om aan beide pijlers aandacht te besteden.

Onze formele kringavonden bestaan uit lezingen, waarna we met elkaar in discussie gaan over het onderwerp van de avond. Veel ethische dilemma’s, theologische onderwerpen en praktische handreikingen komen aan bod. Hier kun je met andere studenten in gesprek gaan over de dingen die je bezig houden en waar je tegenaan loopt.

Daarnaast bestaan er ook informele avonden. Op deze avonden staat vooral de vriendschap centraal. We doen leuke spellen en andere activiteiten die georganiseerd worden door de leden zelf.

Hieronder kun je het programma vinden voor het komende jaar. Voor alle data geldt: Deo Volente!

Ben je benieuwd geworden naar onze kringavonden? We nodigen je van harte uit om eens langs te komen.

Welkom!

Activiteiten

De kernactiviteiten van onze kring zijn kringavonden, studiekringen en informele activiteiten.

KringavondKringavonden

Op een kringavond wordt er een onderwerp uit het jaarthema behandeld. De pijler bezinning komt naar voren tijdens de lezing en de discussies. Hierbij zijn de Bijbel en de belijdenisgeschriften ons uitgangspunt. Je hebt op onze vereniging de gelegenheid om je te verdiepen in, en een mening te vormen over dogmatische, ethische en sociaal-maatschappelijke vraagstukken. In de pauze heb je volop de gelegenheid om bestaande vriendschappen te onderhouden en nieuwe vriendschappen op te bouwen. Na afloop van de kringavond praten we onder het genot van een hapje en een drankje nog even na.

De indeling van een gemiddelde kringavond ziet er als volgt uit:

19.15 uur Inloop
19.30 uur Opening
19.45 uur Lezing
20.30 uur Pauze
21.00 uur Groepsdiscussie
21.30 uur Plenaire discussie
22.00 uur Sluiting

Voorafgaand aan een aantal avonden in het jaar is er een maaltijd, deze begint om 18:00

Informele activiteitInformele activiteiten

Informele activiteiten benadrukken het vriendschappelijke karakter van onze kring. Op een informele avond doen we bijvoorbeeld een spel, zijn we creatief bezig of organiseren we een sportieve activiteit.

VergaderingStudiekringen

Studiekringen bieden je de mogelijkheid om je extra te verdiepen in dogmatische en ethische onderwerpen. Je komt om de drie à vier weken met een groepje van vijf tot tien leden bij elkaar. Ook voor het kringjaar 2018-2019 is het mogelijk om je in te schrijven voor verschillende studiekringen. Speciaal voor nieuwe leden is er een praktisch ingerichte studiekring over de Dordtse Leerregels. Daarnaast zijn er meerdere studiekringen met dogmatische en/of ethische thema’s waaraan je deel kunt nemen. Dit jaar zijn er, naast de Dordtse Leerregelskring, de volgende kringen:

  • Vrouwen uit de Bijbel
  • De Heilige Oorlog
  • Redelijke Godsdienst
  • Bijbelstudie: 1 en 2 Timotheüs
  • Dilemma’s in de techniek

Bestuur en mentoren

Voorzitter Mark Zwerus
Secretaris Jan de Korte
Penningmeester Margreet van Laar
Commissiefunctionaris Peter van de Beek
PR- en Promotiefunctionaris Henrike van Laar
PR- en Promotiefunctionaris Gerdien Rouwendal
Vertegenwoordiger landelijk bestuur Martijn van den Brink
Kringmentor Dhr. C. Hoogeveen
Kringmentor Drs. E.R. Nieuwenhuis

Jaarthema 2019-2020

Het jaarthema van dit jaar is ‘Wat is de Mens’. Deze woorden gebruikte David in Psalm 144, om aan te geven hoe klein de mens is, en hoe groot God is. In deze tijd, waarin de mensheid zich onafhankelijk van God voelt, is het goed om hierbij stil te staan. Aan de ene kant laat dit de verhouding tussen de mens en God zien, maar ook de verhoudingen tussen de mensen onderling. Dit jaar hopen we in de lezingen na te denken over verschillende onderwerpen en vraagstukken die hiermee te maken hebben. Hoe verhoudt de mens, in het specifiek de christen, zich tot God en mensen? Overheden, mensen die vlakbij staan, maar ook medechristenen ver weg. De onderwerpen van de lezingen kunt u hieronder in de agenda vinden.

Tot slot: vragen zijn van harte welkom. Stuur ze op naar ln.mu1566217747tnema1566217747dilos1566217747@ede1566217747.

Locatie

Onze kringavonden worden dit jaar gehouden in de Paasbergschool in Ede. Adres: Kleefsehoek 1a, 6711 SP in Ede.

Paasbergschool

Jaarplanning


Datum/Tijd Activiteit Spreker
27-08-2019
00:00
After Summer Evening Ede
30-08-2019
14:30 - 20:30
Introductiedag Ede
Oud Gereformeerde Gemeente Ede, Ede

Prof. Dr. A Van Nieuw Amerongen
Christentoerist of Christenpelgrim De plaats van een christen in de seculiere maatschappij

04-09-2019
19:30 - 22:00
Informele avond Ede
19-09-2019
19:30 - 22:00
Kringavond Ede

Hendrik van den Bosch
Er is geen macht dan van God Burgerlijke gehoorzaamheid

03-10-2019
19:30 - 22:00
Informele avond Ede
17-10-2019
19:00 - 22:00
Kringavond Ede

Ds. W Visscher
De gezonde gelovige Persoonlijk geloof

01-11-2019
19:30 - 22:00
Interkringavond Ede

J. Schipaanboord
Kerk in Oost-Europa

05-11-2019
00:00
Pater/Materavond
14-11-2019
19:30 - 22:00
Debatavond Ede
21-11-2019
19:30 - 22:00
Kringavond Ede

W. Visser
Hoe de mens nergens rust lijkt te hebben De overvraagde mens

06-12-2019
19:30 - 22:00
Kringavond Ede

Jan de Jong
Nodiging tot het heil Bijbelstudie Jesaja 55

11-12-2019
19:30 - 22:00
KMA Ede
18-12-2019
19:30 - 22:00
Aspirant-ledenavond Ede
10-01-2020
18:00 - 22:00
New Year's Meeting Ede
16-01-2020
19:30 - 22:00
Kringavond Ede
22-01-2020
19:30 - 22:00
Informele avond Ede
04-02-2020
19:00 - 22:00
Vrijwilligersavond Ede
06-02-2020
19:30 - 22:00
Kringavond Ede
21-02-2020
19:30 - 22:00
Kringavond Ede
05-03-2020
19:30 - 22:00
Informele avond Ede
26-03-2020
19:30 - 22:00
Open avond Ede
09-04-2020
19:30 - 22:00
Kringavond Ede

Dhr. L van der Tang
Leven naar Gods beeld Het leven van Philip Henry

24-04-2020
19:30 - 22:00
Broertjes & Zusjes avond Ede
22-05-2020
Hele dag
Kringexcursie Ede
29-05-2020
19:30 - 22:00
Kringavond Ede

Ds. J. Van Laar
Bidden, een eerste levensbehoefte Het gebedsleven

11-06-2020
19:30 - 22:00
Algemene Ledenvergadering Ede
18-06-2020
18:00 - 22:00
Afsluitende barbecue Ede