Over ons

 

Ontstaan en doel

Solidamentum is op 3 november 1992 opgericht als een zelfstandige studentenvereniging. Eerst was de vereniging namelijk samengevoegd in de Kontaktvereniging van Leerkrachten en Studenten (KLS). De naam Solidamentum is een samenvoeging van twee Latijnse woorden: solidare (vastmaken) en mentum (middel). Door deze samenvoeging ontstaat de betekenis: ‘Middel om vast te maken’. De vereniging heeft namelijk als doel om studenten een omgeving te bieden waar zij zich kunnen vormen op basis van christelijke kaders en de gereformeerde traditie. De basis hiervoor is onze op de Bijbel gefundeerde grondslag. Solidamentum wil je verbinden aan Gods Woord, zodat je die als richtsnoer van je leven kunt houden. Lees hier meer over onze missie en visie.

Grondslag

De grondslag van Solidamentum is belangrijk. Die vormt namelijk de identiteit van de vereniging en daarmee ook die van haar leden. De grondslag van Solidamentum is gebaseerd op Gods Woord en de Drie Formulieren van Enigheid. Dit vormt het fundament, de basis waar onze vereniging op staat. In het logo is dit dan ook te zien aan de onderste balk (de grondslag) waar de pijler van bezinning op steunt. De twee balken worden vastgemaakt door de pijler van vriendschap. Solidamentum is hier een middel om deze drie elementen vast te maken.

Terug naar de grondslag. Die kun je hier lezen, alsook de Bijbelteksten waar het op gegrond is. Daarnaast is er een toelichting op de grondslag, waarin duidelijk wordt gemaakt dat Solidamentum zich in de gereformeerde traditie stelt. Al onze activiteiten moeten met deze grondslag in lijn zijn. Daarom worden op studiekringen Bijbelboeken, maar ook boeken met gereformeerd gedachtegoed bestudeerd. Het lezen van oude schrijvers, belijdenisgeschriften en alles wat daaraan verwant is wordt van harte gestimuleerd.

Pijlers

Je studententijd is een turbulente tijd. Er verandert veel en je komt in aanraking met mensen die allerlei achtergronden hebben. Dan is het fijn om actuele vraagstukken te kunnen bespreken met medestudenten met een reformatorische achtergrond. Op grond van de Bijbel kunnen er zo antwoorden worden geboden op ingewikkelde vragen. Bezinning is daarom een van de twee pijlers van Solidamentum, maar hierbij beseffen we wel dat een onderlinge band essentieel is voor de bestudering van allerlei onderwerpen. Daarom is onze tweede pijler ‘vriendschap’. Deze twee pijlers komen tot uiting in al onze activiteiten, waarbij soms het accent op bezinning ligt en andere keren het opbouwen en onderhouden van vriendschappen meer wordt benadrukt.

Structuur

Solidamentum is een relatief kleinschalige vereniging met ongeveer 175-200 leden in totaal. De vereniging bestaat uit een landelijk bestuur en drie kringen, die elk een eigen kringbestuur hebben. Deze kringen zijn verdeeld over het land in (hbo-)studentensteden: GoudaEde en Zwolle. Je wordt lid van een kring, maar daarnaast worden er ook landelijke activiteiten georganiseerd om zo mensen van andere kringen te leren kennen. Alle kringen hebben een zelfde structuur (kringavonden en studiekringen) met kleine verschillen en een eigen karakter. Iedere kring heeft een eigen kringbestuur (KB), dat verantwoordelijk is voor de planning van alle kringactiviteiten. Deze kringbesturen opereren samen onder één landelijk bestuur (LB). In totaal heeft Solidamentum ongeveer 200 leden. Lees hier meer over de activiteiten, zowel binnen de kringen als landelijk.

Waarom Solidamentum?

Er zijn natuurlijk meer christelijke studentenverenigingen. Waarom zou je dan voor Solidamentum kiezen? Solidamentum kenmerkt zich door laagdrempeligheid. De vereniging noemt zich niet studentikoos en is vrij informeel. Er zijn geen standaard wekelijkse activiteiten en verplichtingen, ook niet in de lidmaatschapsprocedure. Dit is fijn voor mensen die bijvoorbeeld twijfelen of ze wel genoeg tijd voor een studentenvereniging hebben. Een actieve houding wordt natuurlijk wel gewaardeerd en aangemoedigd, omdat dit ervoor zorgt dat je het meeste uit je lidmaatschap haalt. Ook is uniek aan Solidamentum dat niet alleen wo’ers, maar ook hbo’ers en zelfs gemotiveerde mbo’ers welkom zijn. Daarnaast is Solidamentum niet alleen een gezellige vereniging, maar wordt er veel waarde gehecht aan bezinning. We verdiepen ons in de Bijbel en denken na over levensvragen. Het schept een band om als christenstudenten met elkaar na te kunnen denken. Toch zal je zelf de meerwaarde van Solidamentum moeten ervaren. Kom daarom gerust eens sfeer proeven op een van onze activiteiten. In de tussentijd kun je je ook nog laten overtuigen door onze Facebookpagina en de Instagrampagina’s van kring Gouda, Ede en Zwolle.

Solidamentum is de plek waar vriendschap én verdieping samenkomen. Naast dat het altijd gezellig is, vind ik ook de bezinning erg waardevol!

Jacoline

Lid

Meer weten?

Geef hier vrijblijvend je naam en emailadres op om op de hoogte te blijven van al onze activiteiten!