Introductie

Lid worden van een studentenvereniging is dé manier om je studententijd meerwaarde te geven en je goed voor te bereiden op je werkzame leven. Daarom ben je van harte welkom bij ons op kring Zwolle. Bezinning en vriendschap zijn de basis van onze kring. Met elkaar denken we na over allerlei onderwerpen en daarnaast is er veel ruimte voor gesprek en gezelligheid.

Kring Zwolle is een relatief kleine groep met ongeveer 35 studenten van verschillende scholen. Zo komen er studenten van het Windesheim, Hogeschool Viaa, Hogeschool Saxion, NHL Hogeschool en Rijksuniversiteit Groningen.

Lijkt het je leuk om een keertje te kijken bij ons, kom gerust eens langs om de sfeer te proeven! Heb je nog vragen die je zou willen stellen aan ons PR-lid? Stuur dan gerust een appje naar Ymke (06-47355296). We hopen dat we jou binnenkort als lid van Solidamentum kring Zwolle mogen verwelkomen!

Activiteiten

Tijdens het verenigingsjaar zijn er verschillende activiteiten.

  Kringavonden

Elke 2 á 3 weken hebben we een kringavond. De planning voor die avonden is zo ongeveer als volgt: Om 18:00 uur is er de mogelijkheid om te komen eten. Dit is altijd een waardevol begin van de avond. Vanaf 19.00 uur is er inloop, voordat de formele avond om 19.30 uur begint.

De avond begint met een opening en aansluitend wordt er een lezing gehouden. Gedurende het jaar worden er in totaal 10 lezingen verzorgd door zowel externe als interne sprekers. Het overzicht van de lezingen kun je hieronder vinden in de jaarplanning. De lezing duurt tot ongeveer 20.30 uur. Daarna is er pauze tot 21.00 uur.

Na de pauze gaan we in groepjes uit elkaar om de stellingen en vragen te bespreken. Vervolgens wordt de avond met een plenaire discussie of bespreking van de stellingen en vragen afgerond. Rond 22.00 uur sluiten we de avond, waarna we nog even gezellig borrelen.

  Informele avonden

Naast de formele kringavonden hebben we ook vier informele avonden, waarop we bijvoorbeeld met elkaar een spel doen. Verder is er altijd de kringexcursie en aan het begin van het nieuwe jaar de New Year’s Meeting.

  Studiekringen

Tijdens studiekringen bespreken we met een kleine groep leden een thema of Bijbelgedeelte, bijvoorbeeld de Nederlandse Geloofsbelijdenis, het Bijbelboek Spreuken of de 10 geboden. Voor de aspirant-leden is er de Dordtse Leerregels-kring. Het onderwerp van de andere studiekring(en) wordt in onderling overleg bepaald.

Bestuur en mentoren

Voorzitter: Kees Veldhuijzen
Secretaris: Gerja den Uijl
Penningmeester: Marius van Ommeren
LB-vertegenwoordiger: Luco Buitink
Commissiefunctionaris: Willemijn Olthuis
PR- en Promotiefunctionaris: Ymke Nederlof
Kringmentor: dhr. B.J. van den Belt
Kringmentor: dhr. R. van der Weerd

Jaarthema

Elk jaar wordt er een jaarthema vastgesteld en in verschillende lezingen hopen we hierover na te denken. Het jaarthema van 2022-2023 is ‘De kerk van alle tijden’. Onderwerpen van dit jaar zijn onder andere ‘de wapenrusting Gods’, ‘Gods stem in je leven’, ‘wat voeg je toe aan de kerk als jongere’, ‘de eindtijd’, ‘omgaan met verzoekingen’ en ‘Thomas a Kempis’.

Alle lezingen kenmerken zich door de wijze lessen die we krijgen vanuit Gods Woord en hoe we daaruit geestelijk en praktisch toegerust mogen worden om als christenen in deze wereld te leven.

Alle verdere onderwerpen en de sprekers van de avonden staan in de jaarplanning uitgewerkt.

 

Blijf op de hoogte van onze activiteiten

Locatie

De vergaderlocatie is de Eliëzer- en Obadjaschool in Zwolle, Hasselterdijk 33 (8043 PD).

Jaarplanning

Datum/Tijd Activiteit Spreker
09-06-2023
19:30 - 22:00
Muziekavond (KMA)
22-06-2023
18:00 - 22:00
Afsluitende barbeque
30-06-2023
18:00 - 22:00
Landelijke afsluitende avond