Introductie

Lid worden van een studentenvereniging is dé manier om je studententijd meerwaarde te geven en je goed voor te bereiden op je werkzame leven. Daarom ben je van harte welkom bij ons op kring Zwolle. Bezinning en vriendschap zijn de basis van onze kring. Met elkaar denken we na over allerlei onderwerpen en daarnaast is er veel ruimte voor gesprek en gezelligheid.

Kring Zwolle is een relatief kleine groep met ongeveer 35 studenten van verschillende scholen. Zo komen er studenten van het Windesheim, Hogeschool Viaa, Hogeschool Saxion, NHL Hogeschool en Rijksuniversiteit Groningen.

Lijkt het je leuk om een keertje te kijken bij ons, kom gerust eens langs om de sfeer te proeven! Heb je nog vragen die je zou willen stellen aan ons PR-lid? Stuur dan gerust een appje naar Nynke (06-10346312). We hopen dat we jou binnenkort als lid van Solidamentum kring Zwolle mogen verwelkomen!

Activiteiten

Tijdens het verenigingsjaar zijn er verschillende activiteiten.

  Kringavonden

Elke 2 á 3 weken hebben we een kringavond. De planning voor die avonden is zo ongeveer als volgt: Om 18:00 uur is er de mogelijkheid om te komen eten. Dit is altijd een waardevol begin van de avond. Vanaf 19.00 uur is er inloop, voordat de formele avond om 19.30 uur begint.

De avond begint met een opening en aansluitend wordt er een lezing gehouden. Gedurende het jaar worden er in totaal 10 lezingen verzorgd door zowel externe als interne sprekers. Het overzicht van de lezingen kun je hieronder vinden in de jaarplanning. De lezing duurt tot ongeveer 20.30 uur. Daarna is er pauze tot 21.00 uur.

Na de pauze gaan we in groepjes uit elkaar om de stellingen en vragen te bespreken. Vervolgens wordt de avond met een plenaire discussie of bespreking van de stellingen en vragen afgerond. Rond 22.00 uur sluiten we de avond, waarna we nog even gezellig borrelen.

  Informele avonden

Naast de formele kringavonden hebben we ook vier informele avonden, waarop we bijvoorbeeld met elkaar een spel doen. Verder is er altijd de kringexcursie en aan het begin van het nieuwe jaar de New Year’s Meeting.

  Studiekringen

Tijdens studiekringen bespreken we met een kleine groep leden een thema of Bijbelgedeelte, bijvoorbeeld de Nederlandse Geloofsbelijdenis, het Bijbelboek Spreuken of de 10 geboden. Voor de aspirant-leden is er de Dordtse Leerregels-kring. Het onderwerp van de andere studiekring(en) wordt in onderling overleg bepaald.

Bestuur en mentoren

Voorzitter: Luco Buitink
Secretaris: Marius van Ommeren
Penningmeester: Kees-Rudolf Heetebrij
LB-vertegenwoordiger: Willemijn Olthuis
Commissiefunctionaris: Ymke Nederlof
PR- en Promotiefunctionaris: Nynke Fahner
Kringmentor: Dhr. B.J. van den Belt
Kringmentor: Dhr. R. van der Weerd

De lezingen

Dit jaar hopen we verschillende lezingen te beluisteren. Onderwerpen van dit jaar zijn onder andere ‘Hoe leef ik heilig voor God?’, ‘Christelijk omgaan met geld’, ‘Reformatorische zuil: afscheid of een toekomst?’ en ‘Statenvertaling: gebruik je die nu nog?’.

Alle lezingen kenmerken zich door de wijze lessen die we krijgen vanuit Gods Woord en hoe we daaruit geestelijk en praktisch toegerust mogen worden om als christenen in deze wereld te leven.

Alle verdere onderwerpen en de sprekers van de avonden staan in de jaarplanning uitgewerkt.

 

Blijf op de hoogte van onze activiteiten

Locatie

De vergaderlocatie is de Eliëzer- en Obadjaschool in Zwolle, Hasselterdijk 33 (8043 PD).

Jaarplanning

Datum/Tijd Activiteit Spreker
23-02-2024 - 26-02-2024
Hele dag
Kringweekend
07-03-2024
19:30 - 22:00
Kringavond 7 (interkringavond)
Eliëzer- en Obadjaschool, Zwolle

Ds. A. Schot
De brief van Jakobus

21-03-2024
19:30 - 22:00
Informele avond 3
22-03-2024
19:30 - 22:00
Landelijke Muziek Avond
Grote Kerk Tiel, Tiel
04-04-2024
19:30 - 22:00
Kringavond 8
Eliëzer- en Obadjaschool, Zwolle

Dhr. J. P. Ottervanger
Zorgethiek

12-04-2024
16:00 - 22:00
Voorjaarsvergadering
23-04-2024
19:30 - 22:00
Kringavond 12 (interkringavond)
Bovenzaal GGiN Gerbrandyweg, Gouda

Mr. C.G. van der Staaij
Een tijd om te bouwen - De maakbaarheid van de samenleving

25-04-2024
19:30 - 22:00
Informele avond 4
Eliëzer- en Obadjaschool, Zwolle
02-05-2024 - 03-05-2024
Hele dag
Landelijke Interactiviteit
10-05-2024
10:00 - 22:00
Excursie
30-05-2024
19:30 - 22:00
Kringavond 9
11-06-2024
19:30 - 22:00
Kringavond 10
Eliëzer- en Obadjaschool, Zwolle

Ds. G. van Manen
Het gebed

14-06-2024
19:30 - 23:00
Kring muziekavond (KMA)
Kerk Zalk, Zalk
20-06-2024
17:00 - 22:00
Afsluitende avond
28-06-2024
16:00 - 22:00
Landelijke Afsluitende Avond