Introductie

Lid worden van een studentenvereniging is dé manier om je studententijd meerwaarde te geven en je goed voor te bereiden op je werkzame leven. Daarom ben je van harte welkom bij ons in Zwolle. Bezinning en vriendschap zijn de basis van onze kring. Met elkaar denken we na over allerlei onderwerpen en daarnaast is er veel ruimte voor gesprek en gezelligheid.

Kring Zwolle is een relatief kleine groep met ongeveer 25 studenten van verschillende scholen. Zo komen er studenten van het Windesheim, Hogeschool Viaa, Hogeschool Saxion, de Open Universiteit en Vrije Universiteit.

Studiejaar 2018-2019 hoopt onze kring haar tweede Lustrum te vieren. We bestaan tien jaar! In de afgelopen tien jaar hebben veel jongeren plezier gehad en mooie ervaringen opgedaan bij kring Zwolle en we hopen dat er, met Gods hulp, nog meer leerzame, fijne jaren mogen volgen voor onze kring.

Lijkt het je leuk om een keertje te kijken bij ons, kom gerust eens langs om de sfeer te proeven! We hopen dat we jou binnenkort als lid van Solidamentum kring Zwolle mogen verwelkomen!

Activiteiten

Tijdens het verenigingsjaar zijn er verschillende activiteiten.

KringavondKringavonden

Elke 2 á 3 weken hebben we een kringavond. De planning voor die avonden is zo ongeveer als volgt: Om 18:00 uur is er de mogelijkheid om te komen eten. Dit is altijd een waardevol begin van de avond. Vanaf 19.00 uur is er inloop, voordat de formele avond om 19.30 uur begint.

De avond begint met een opening en aansluitend wordt er een lezing gehouden. Gedurende het jaar worden er in totaal 10 lezingen verzorgd door zowel externe als interne sprekers. Het overzicht van de lezingen kun je hieronder vinden in de jaarplanning. De lezing duurt tot ongeveer 20.30 uur. Daarna is er pauze tot 21.00 uur.

Na de pauze gaan we in groepjes uit elkaar om de stellingen en vragen te bespreken. Vervolgens wordt de avond met een plenaire discussie of bespreking van de stellingen en vragen afgerond. Rond 22.00 uur sluiten we de avond, waarna we nog even gezellig borrelen.

Informele activiteit Informele avonden

Naast de formele kringavonden hebben we ook vier informele avonden, waarop we bijvoorbeeld met elkaar een spel doen. Verder is er altijd de kringexcursie en aan het begin van het nieuwe jaar de New Year’s Meeting.

Vergadering Studiekringen

Tijdens studiekringen bespreken we met een kleine groep leden een thema, boek of Bijbelgedeelte, bijvoorbeeld de Christenreis van John Bunyan of het Bijbelboek Spreuken. Voor de aspirant-leden is er de Dordtse Leerregels-kring. Het onderwerp van de andere studiekring(en) wordt in onderling overleg bepaald.

Bestuur en mentoren

Voorzitter: Bernhard Veldhuijzen
Secretaris: Clarinda Schreuder
Penningmeester: Jan Sinke
LB-vertegenwoordiger: Ine Schilder
Commissiefunctionaris: Jeannelle Veldhuijzen
PR- en Promotiefunctionaris: Nanda Brink
Kringmentor: dhr. B.J. van den Belt
Kringmentor: Ir. A. J. van Hell

Jaarthema

Het jaarthema van dit jaar bestaat uit twee onderdelen, namelijk ‘Hoe ziet je Bijbel eruit?’ en ‘Omgaan met …’. Van dit tweede onderdeel zijn de onderwerpen toegespitst op discussiepunten of problemen, waar een student in de huidige maatschappij in aanraking mee kan komen. Hierbij kan worden gedacht aan ‘Omgaan met de zondagsrust’, ‘Omgaan met vloeken’ en ‘Omgaan met de Islam’. Wat zegt de Bijbel over deze onderwerpen en hoe kunnen we dit in de praktijk toepassen als christen?

Bij het eerste onderdeel van het jaarthema kijken we naar specifieke onderdelen van je Bijbel, bijvoorbeeld de liturgische formulieren. Daarnaast is er ook aandacht voor de verschillende Bijbelvertalingen en de invloed van de Verlichting op de Bijbel.

Alle lezingen kenmerken zich door de wijze lessen die we krijgen vanuit Gods Woord en hoe we daaruit geestelijk en praktisch toegerust mogen worden om als christenen in deze wereld te leven.

 

Locatie

De vergaderlocatie is de Eliëzer- en Obadjaschool in Zwolle, Hasselterdijk 33 (8043 PD).

Eliëzer en Obadjaschool

JaarplanningDatum/Tijd Activiteit Spreker
15-11-2018
19:30 - 22:00
Informele Avond
28-11-2018
19:30 - 22:00
Landelijke Informele Avond
Eliëzer- en Obadjaschool, Zwolle Overijssel
13-12-2018
19:30 - 22:00
Kringavond
Eliëzer- en Obadjaschool, Zwolle

Dhr. H.W. van den Bosch
Liturgische formulieren Daarom, die in een vreemde taal spreekt, die bidde dat hij het moge uitleggen.

20-12-2018
19:30 - 22:00
Aspirant-ledenavond
Eliëzer- en Obadjaschool, Zwolle
27-12-2018
09:30 - 17:30
Congres
De Hoeksteen (GGiN), Barneveld

C.S.L. Janse
Leven in de schepping Gebruik en misbruik

Dr. R. Seldenrijk
Puur natuur of uiterste perfectie Maakbaarheid en transhumanisme in Bijbels licht

04-01-2019
18:00 - 22:00
New Years Meeting
Eliëzer- en Obadjaschool, Zwolle
17-01-2019
19:30 - 22:00
Kringavond
Eliëzer- en Obadjaschool, Zwolle

Mevr. G.J. van den Belt - van Woudenbergh
Rouwverwerking Jezus weende.

31-01-2019
19:30 - 22:00
Algemene Ledenvergadering
Eliëzer- en Obadjaschool, Zwolle
12-02-2019
19:30 - 22:00
Symposium
Paasbergschool, Ede Gelderland
19-02-2019
19:30 - 22:00
Interkringavond
Benedenzaal Winterdijk, Gouda

Dhr. L. van der Tang
Stromen van zegen De Grote Opwekking in Engeland

21-02-2019
19:30 - 22:00
Kringavond
Eliëzer- en Obadjaschool, Zwolle

Dhr. H. Veerman
Islam Dient dan geen goden nevens Mij

07-03-2019
19:30 - 22:00
Informele Avond
22-03-2019
19:30 - 22:00
Landelijke Muziek Avond

m.m.v. leden Solidamentum

28-03-2019
19:30 - 22:00
Open avond
Eliëzer- en Obadjaschool, Zwolle

Ds. C.P. de Boer
Kleding Mattheüs 11:8

06-04-2019
09:30 - 17:00
Voorjaarsvergadering (!)

Datum is nog niet vastgesteld

11-04-2019
19:30 - 22:00
Lustrumavond
09-05-2019
19:30 - 22:00
Interkringavond Zwolle
Eliëzer- en Obadjaschool, Zwolle

Dhr. K. van Dijk
Omgaan met vloeken Misbruikt geenszins de naam des Heeren

31-05-2019
14:00 - 22:00
Excursie
06-06-2019
19:30 - 22:00
Kringavond
Eliëzer- en Obadjaschool, Zwolle

Dhr. A. van Hell
Ontstaan van de aarde In den beginne schiep God den hemel en de aarde.

20-06-2019
19:30 - 22:00
Afsluitende avond