Introductie

Lid worden van een studentenvereniging is dé manier om je studententijd meerwaarde te geven en je goed voor te bereiden op je werkzame leven. Daarom ben je van harte welkom bij ons in Zwolle. Bezinning en vriendschap zijn de basis van onze kring. Met elkaar denken we na over allerlei onderwerpen en daarnaast is er veel ruimte voor gesprek en gezelligheid.

Kring Zwolle is een relatief kleine groep met ongeveer 25 studenten van verschillende scholen. Zo komen er studenten van het Windesheim, Hogeschool Viaa, Hogeschool Saxion, Rijksuniversiteit Groningen en Nyenrode Business Universiteit.

Lijkt het je leuk om een keertje te kijken bij ons, kom gerust eens langs om de sfeer te proeven! We hopen dat we jou binnenkort als lid van Solidamentum kring Zwolle mogen verwelkomen!

Activiteiten

Tijdens het verenigingsjaar zijn er verschillende activiteiten.

KringavondKringavonden

Elke 2 á 3 weken hebben we een kringavond. De planning voor die avonden is zo ongeveer als volgt: Om 18:00 uur is er de mogelijkheid om te komen eten. Dit is altijd een waardevol begin van de avond. Vanaf 19.00 uur is er inloop, voordat de formele avond om 19.30 uur begint.

De avond begint met een opening en aansluitend wordt er een lezing gehouden. Gedurende het jaar worden er in totaal 10 lezingen verzorgd door zowel externe als interne sprekers. Het overzicht van de lezingen kun je hieronder vinden in de jaarplanning. De lezing duurt tot ongeveer 20.30 uur. Daarna is er pauze tot 21.00 uur.

Na de pauze gaan we in groepjes uit elkaar om de stellingen en vragen te bespreken. Vervolgens wordt de avond met een plenaire discussie of bespreking van de stellingen en vragen afgerond. Rond 22.00 uur sluiten we de avond, waarna we nog even gezellig borrelen.

Informele activiteit Informele avonden

Naast de formele kringavonden hebben we ook vier informele avonden, waarop we bijvoorbeeld met elkaar een spel doen. Verder is er altijd de kringexcursie en aan het begin van het nieuwe jaar de New Year’s Meeting.

Vergadering Studiekringen

Tijdens studiekringen bespreken we met een kleine groep leden een thema, boek of Bijbelgedeelte, bijvoorbeeld de Christenreis van John Bunyan, de Nederlandse Geloofsbelijdenis of het Bijbelboek Spreuken. Voor de aspirant-leden is er de Dordtse Leerregels-kring. Het onderwerp van de andere studiekring(en) wordt in onderling overleg bepaald.

Bestuur en mentoren

Voorzitter: Jan Sinke
Secretaris: Berthe Wind
Penningmeester: Theunis Reitsma
LB-vertegenwoordiger: Jeannelle Veldhuijzen
Commissiefunctionaris: Meike Schilder
PR- en Promotiefunctionaris: Jaap Driessen
Kringmentor: dhr. B.J. van den Belt
Kringmentor: Ir. A. J. van Hell

Jaarthema

Het jaarthema van dit jaar is ‘Wel in de wereld, maar niet van de wereld’. Dit jaar hopen we in verschillende lezingen hierover na te denken. Onderwerpen zoals ‘kleding, ‘Gods voorzienigheid’, ‘medische ethiek’, ‘rentmeesterschap’ en ‘het nut van vasten’ komen aan de orde. 

Alle lezingen kenmerken zich door de wijze lessen die we krijgen vanuit Gods Woord en hoe we daaruit geestelijk en praktisch toegerust mogen worden om als christenen in deze wereld te leven.

Alle verdere onderwerpen en de sprekers van de avonden staan in de jaarplanning uitgewerkt. 

 

 

Locatie

De vergaderlocatie is de Eliëzer- en Obadjaschool in Zwolle, Hasselterdijk 33 (8043 PD).

Eliëzer en Obadjaschool

Jaarplanning



Datum/Tijd Activiteit Spreker
27-11-2019
19:30 - 22:00
Landelijke Informele Avond
Vaarkamp, Ede
06-12-2019
19:30 - 22:00
Interkringavond Ede
Vaarkamp B.V., Ede

G. Roos
Kerk in Oost-Europa De vergeten kerk

12-12-2019
19:30 - 22:00
Kringavond
Eliëzer- en Obadjaschool, Zwolle

Ds. G. van Manen
Gods voorzienigheid Gods voorzienigheid

23-12-2019
09:30 - 17:30
Congres
De Hoeksteen (GGiN), Barneveld

Ds. W. Silfhout
Beloftes voor Israël in de eindtijd 'En alzo zal geheel Israël zalig worden'

Dhr. J. Pas
Na de eindtijd.. 'Wanneer er geen tijd meer zijn zal'

03-01-2020
18:00 - 22:00
New Years Meeting
Eliëzer- en Obadjaschool, Zwolle
07-01-2020
19:30 - 22:00
Interkringavond Gouda
Kerkzaal Gerbrandyweg, Gouda

Els Florijn
Zoekend geloof Godsgemis in de hedendaagse literatuur

16-01-2020
18:00 - 22:00
Kringavond
Eliëzer- en Obadjaschool, Zwolle

Bernhard Veldhuijzen
Rentmeesterschap

30-01-2020
19:30 - 22:00
Algemene Ledenvergadering
Eliëzer- en Obadjaschool, Zwolle
20-02-2020
19:30 - 22:00
Kringavond
Eliëzer- en Obadjaschool, Zwolle

Dhr. D. van Elzelingen
Invloed van moderne media

05-03-2020
19:30 - 22:00
Informele Avond
26-03-2020
19:30 - 22:00
Interkringavond Zwolle
Eliëzer- en Obadjaschool, Zwolle

Ds. C. Schreuder
Medische ethiek

16-04-2020
19:30 - 22:00
Informele avond
07-05-2020
19:30 - 22:00
Kringavond
Eliëzer- en Obadjaschool, Zwolle

Jaap Driessen
Vrij Nederland

22-05-2020
14:00 - 22:00
Excursie
04-06-2020
19:30 - 22:00
Open avond
Eliëzer- en Obadjaschool, Zwolle

n.t.b
Het nut van vasten

18-06-2020
18:00 - 22:00
Afsluitende barbeque
Eliëzer- en Obadjaschool, Zwolle