Activiteiten

Kringen

Solidamentum bestaat uit drie kringen (GoudaEde en Zwolle), die het grootste gedeelte van de activiteiten verzorgen. Iedere kring organiseert kringavonden, informele activiteiten en studiekringen. De kringavonden vinden om de 2 à 3 weken plaats. Hier wordt een bezinnende en tegelijkertijd actuele lezing gehouden over een onderwerp dat binnen het jaarthema past. Na de lezing is er een pauze, waarin er ruimte is voor ontmoeting. Vervolgens wordt er meestal in groepjes gediscussieerd over een aantal stellingen aan de hand van de lezing.

Naast deze formele avonden zijn er ook informele avonden, die gericht zijn op het opbouwen en onderhouden van vriendschappen. Deze kunnen per jaar verschillen, maar activiteiten als een strandwandeling, debatavond, schaatsen of een muziekavond worden altijd erg gewaardeerd. Ook de New Year’s Meetings zorgen voor onvergetelijke herinneringen.

Vervolgens zijn er nog de studiekringen, waarin er binnen kleinere groepjes ruimte is voor studie en bezinning. Je schrijft je in voor een studiekring die je interesseert en vervolgens houd je je door het jaar heen bezig met een bepaald boek of thema. Ieder jaar draaien er andere studiekringen, rondom bijvoorbeeld Bijbelboeken als Jesaja of Openbaring, maar ook boeken van Comrie of de Institutie van Calvijn. Daarnaast worden er maatschappelijke of ethische thema’s of vraagstukken rondom Bijbel en wetenschap bestudeerd. Voor nieuwe leden is er een studiekring rondom de Dordtse Leerregels of de Nederlandse Geloofsbelijdenis.

Landelijk

Omdat je niet alleen lid bent van een kring, maar van een landelijke vereniging, worden er ook landelijke activiteiten georganiseerd. Zo is er een jaarlijkse congresdag in december, waarbij er twee aansprekende lezingen worden gehouden en interessante workshops worden gevolgd. De gezamenlijke maaltijden zorgen voor onderlinge binding, ook tussen de kringen. Daarnaast wordt er een toerustingsavond en informele activiteit georganiseerd. Hierbij mogen we ook de interkringavonden niet vergeten: de uitgelezen kans om een kijkje te nemen bij een andere kring!

Verder belegt het landelijk bestuur twee vergaderingen per jaar. Hier word je op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen binnen de vereniging en kunnen er moties worden ingediend. De vergaderingen gaan gepaard met een maaltijd en een lezing waardoor je ze niet wilt missen.

Ben je nieuwsgierig geworden en wil je wat hier beschreven staat zelf eens ervaren? Kijk hier wat voor activiteiten er op de planning staan en dan zien we je hopelijk snel!

Alle activiteiten