Landelijke activiteiten

Het Landelijk Bestuur (LB) heeft niet alleen een besturende functie, maar organiseert ook een aantal landelijke activiteiten. Zo is er het Congres met een dagvullend programma van lezingen, een forumdiscussie en gezamenlijke maaltijden; het Symposium met interessante workshops; en landelijke informele activiteiten die vorm geven aan de pijlers bezinning en vriendschap. Daarnaast organiseert het LB de Najaarsvergadering (NJV) en Voorjaarsvergadering (VJV), waar naast vergaderd en gestemd, ook tijd wordt gemaakt voor lezingen. Om de interkringavonden niet te vergeten, waarbij alle leden nadrukkelijk uitgenodigd zijn eens een kijkje te nemen bij een andere kring. Verder kunnen leden van Solidamentum één keer per jaar onze zustervereniging Depositum Custodi bezoeken en andersom, en vieren we elke vijf jaar ons lustrum.

V.l.n.r.: Martijn, Ralph, Luco, Harm Jan, Rutger (vz.), Corstian, (Jacko,) Elbert.

Bestuur

Voorzitter: Rutger Florijn
Tweede Voorzitter: Harm Jan van Holst
Secretaris: Martijn van den Brink
Commissiefunctionaris: Elbert de Korte
Penningmeester: Corstian van Rijswijk
Administrateur: Luco Buitink
PR- en Promotiefunctionaris: Ralph Brouwer
Bestuursadviseur: Dhr. C. Schouten

Adviseurs

Dhr. J. Arends
Ds. B. J. van Boven
Ds. A. van Voorden
Drs. P.A. Zevenbergen
Ds. Th.L. Zwartbol

Landelijk jaarthema

Lectori salutem,

De gewetensvolle generatie’ is het Landelijk jaarthema voor het academisch jaar 2022-2023. De huidige generatie houdt zich, meer dan eerdere generaties, bezig met maatschappelijke problemen. Zo is er meer bewustwording en aandacht voor thema’s als het klimaat, asielzoekers en minderheidsgroeperingen. Tegelijkertijd zorgen de verschillende meningen die hieruit voortvloeien voor meer (online) discussie en polarisatie. Als christenstudenten is het belangrijk dat wij leren met deze ontwikkelingen om te gaan, zodat we onze standpunten op een Bijbels gegronde wijze kunnen uitdragen.

Dit jaar hopen we gezamenlijk na te denken over onze eigen generatie in verhouding tot de maatschappelijke ontwikkelingen, waarbij we verder kijken dan onze eigen cirkel. We geven invulling aan dit thema door vier lezingen op de landelijke activiteiten te houden en vier artikelen in de Fundamenteel te plaatsen. 

Moge God Zijn zegen geven over het komende jaar. 

 

Het Landelijk Bestuur Florijn II

Jaarplanning

Datum/Tijd Activiteit Spreker
06-10-2023
16:15 - 22:00
Najaarvergadering
Tuindorpkerk, Utrecht
27-10-2023
19:30 - 22:00
Kringavond 4 (interkringavond Ede)
LooHorst Landscaping B.V., Ederveen

Ds. D. de Wit
De schaduw van het Oosters Schisma - De kerkscheuring van 1054 tussen de oosterse en de westerse kerk

03-11-2023
16:00 - 22:00
Dies Natalis
30-11-2023
19:30 - 22:00
Landelijke Informele Avond
28-12-2023
09:00 - 19:00
Congres
05-01-2024 - 08-01-2024
Hele dag
Landelijk Weekend
07-02-2024
19:30 - 22:00
Toerustingsavond
22-03-2024
19:30 - 22:00
Landelijke Muziek Avond
12-04-2024
16:00 - 22:00
Voorjaarsvergadering
23-04-2024
19:30 - 22:00
Kringavond 12 (interkringavond)
Bovenzaal GGiN Gerbrandyweg, Gouda

Mr. C.G. van der Staaij
Een tijd om te bouwen - De maakbaarheid van de samenleving

02-05-2024 - 03-05-2024
Hele dag
Landelijke Interactiviteit
28-06-2024
16:00 - 22:00
Landelijke Afsluitende Avond