Landelijk jaarthema

Fluitende vogels, bloeiende planten, kletterende regen en kolkende wolken. De schepping om ons heen kan prachtig zijn. Zij kan adembenemend zijn, maar we weten dat zij verdorven is, ja, “…dat het ganse schepsel te zamen zucht, en te zamen als in barensnood is tot nu toe.”(Romeinen 8:22). En dat alles, omdat de mens in Adam in het paradijs gezondigd heeft, en zich van God heeft afgekeerd. De mens wilde als God zijn. De mens wilde zelf een schepper zijn.  

Nog steeds is deze schepping echter een middel om te leven. We wonen in de schepping, we eten de schepping, maar bovenal kunnen we ook weten dat er een Schepper is dóór Zijn schepping. De schoonheid van de schepping zingt van Hem, en het vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid (Psalm 19). De grote schepping getuigt van dé Schepper. Die Schepper Die ook een weg heeft willen openen, waardoor Hij Zijn volk zalig wil maken van de zonde. Waardoor zij God waarlijk groot kunnen maken. Hier op aarde, in de verdorven schepping, maar eenmaal ook in die nieuwe hemel en in die nieuwe aarde. Wanneer de verdorven schepping tenietgedaan zal worden en daar een nieuwe schepping zal zijn. Beseffen we dat weleens, dat we hier geen blijvende stad hebben? Zoekt u, zoek jij, die toekomende schepping? 

Bestuur

Voorzitter: Cornelis Fokker
Tweede Voorzitter Harmen Veerman
Secretaris: Martijn van den Brink
Commissiefunctionaris: Teus van Schaik
Penningmeester: Lizanne Both
Administrateur: Ine Schilder
PR- en Promotiefunctionaris: Jannie de Jong
Bestuursadviseur: Dhr. C. Schouten

Adviseurs

Ir. A.C. van Bochove
Ds. B. J. van Boven
Dhr. L.M.P. Scholten
Ds. A. van Voorden
Drs. P.A. Zevenbergen
Ds. Th.L. Zwartbol

Landelijke activiteiten

Het LB heeft niet alleen een besturende functie, maar organiseert ook een aantal landelijke activiteiten. Het Congres met een dag vullend programma van lezingen, een forumdiscussie en gezamenlijke maaltijden; het Symposium met interessante workshops; de fietstocht en landelijke informele activiteiten geven vorm aan de pijlers bezinning en vriendschap. Hierbij probeert het LB ook handvatten aan te reiken voor verdieping op specifieke studiegerichte gebieden. Op de genoemde NJV en VJV wordt naast vergaderd en gestemd, ook tijd gemaakt voor lezingen. Daarnaast zijn er de interkringavonden, waarbij alle leden nadrukkelijk uitgenodigd zijn eens een kijkje te nemen bij een andere kring. Verder belegt het bestuur jaarlijks een gezamenlijke avond met onze zustervereniging Depositum Custodi en vieren we elke vijf jaar ons lustrum.

JaarplanningDatum/Tijd Activiteit Spreker
01-11-2019
19:30 - 22:00
Interkringavond Ede

J. Schipaanboord
Kerk in Oost-Europa