Landelijk jaarthema

Lectori salutem,  

 

Hetgeen er geweest is, hetzelve zal er zijn, en hetgeen er gedaan is, hetzelve zal er gedaan worden; zodat er niets nieuws is onder de zon. Is er enig ding, waarvan men zou kunnen zeggen, Ziet dat, het is nieuw? Het is alreeds geweest in de eeuwen die voor ons geweest zijn. (Prediker 1 : 9-10).   

 

Uit het verleden voor de toekomst’, dat is het Landelijk jaarthema voor het academisch jaar 2021-2022. De geschiedenis herhaalt zichzelf. Waar wij in ons leven naar zochten, daar waren onze voorvaderen ook naar op zoek. Men heeft in het verleden vele antwoorden mogen vinden op wezenlijke vragen. Antwoorden gefundeerd op Gods Woord. Ook anno 2021 gebruiken we lessen uit het verleden. Denk aan de Dordtse kerkorde of de vele werken van de puriteinen. Welke lessen kunnen wij trekken uit het verleden? Is het verleden nog zo actueel in onze geseculariseerde samenleving? Wat we wel weten is dat Hij gedenkt Zijns verbonds tot in der eeuwigheid, des woords, dat Hij ingesteld heeft, tot in duizend geslachten. (Psalm 105:8)   

 

Dit jaar hopen we met elkaar na te denken over de manier waarop het verleden nog spreekt, voor de toekomst. We geven invulling aan dit thema door vier lezingen op de landelijke activiteiten te houden en vier artikelen in de Fundamenteel te plaatsen.   

 

Moge God Zijn zegen geven over het komende jaar.  

 

Het Landelijk Bestuur Florijn  

 

Nathan van Beek 

Martijn van den Brink

Rutger Florijn 

Wimke de Jong 

Charlotte Kerst 

Theunis Reitsma 

Jacko Tijssen 

Bestuur

Voorzitter: Rutger Florijn
Tweede Voorzitter: Theunis Reitsma
Secretaris: Nathan van Beek
Commissiefunctionaris: Martijn van den Brink
Penningmeester: Jacko Tijssen
Administrateur: Wimke de Jong
PR- en Promotiefunctionaris: Charlotte Kerst
Bestuursadviseur: Dhr. C. Schouten

Adviseurs

Ir. A.C. van Bochove
Ds. B. J. van Boven
Ds. A. van Voorden
Drs. P.A. Zevenbergen
Ds. Th.L. Zwartbol

Landelijke activiteiten

Het LB heeft niet alleen een besturende functie, maar organiseert ook een aantal landelijke activiteiten. Zo is er het Congres met een dagvullend programma van lezingen, een forumdiscussie en gezamenlijke maaltijden; het Symposium met interessante workshops; en landelijke informele activiteiten die vorm geven aan de pijlers bezinning en vriendschap. Daarnaast organiseert het Landelijk Bestuur (LB) de Najaarsvergadering (NJV) en Voorjaarsvergadering (VJV), waar naast vergaderd en gestemd, ook tijd wordt gemaakt voor lezingen. Om de interkringavonden niet te vergeten, waarbij alle leden nadrukkelijk uitgenodigd zijn eens een kijkje te nemen bij een andere kring. Verder kunnen leden van Solidamentum één keer per jaar onze zustervereniging Depositum Custodi bezoeken en andersom, en vieren we elke vijf jaar ons lustrum. 

Jaarplanning

Datum/Tijd Activiteit Spreker
29-12-2021
09:30 - 18:00
Congres

Dhr. G. Lindhoud
Getuigen, de taak van iedere christen Verkondig het Evangelie, desnoods met woorden

Ir. Ch. Stoffer
Rechtvaardige oorlogen? De christen in het leger

08-02-2022
19:30 - 22:00
Toerustingsavond
22-02-2022
19:30 - 22:00
Kringavond 8
Kerkzaal Gerbrandyweg, Gouda

Dr. S.D. Post
Het koninkrijk van de duisternis - De geestelijke boosheden in de lucht

08-04-2022
16:30 - 22:00
Voorjaarsvergadering
10-05-2022
Hele dag
Veiling t.b.v. sponsorstudent
24-06-2022
16:30 - 22:00
Landelijke afsluitende avond