Landelijk jaarthema

Lectori salutem,

Zelfrijdende auto’s, grote 3D printers, robots die al het werk doen, voedselflats, genetische modificatie en ga zo maar door. Er zijn veel ideeën en ontwikkelingen. Hoe zou bijvoorbeeld de wereld eruitzien in het jaar 2112? Er worden modellen gemaakt en kansberekeningen, maar niemand kan het zeker zeggen. Maar komt het jaar 2112 wel? Op Patmos heeft de Heere gesproken “En zie, Ik kom haastiglijk en Mijn loon is met Mij om een iegelijk te vergelden gelijk zijn werk zal zijn (Openbaring 22:12).” In Lukas 12 legt de Heere Jezus met behulp van de gelijkenis van de rijke dwaas uit dat dit aardse niet het belangrijkste is. In het gedeelte erna komt de oproep om eerst het koninkrijk van God te zoeken.

De toekomst, morgen maar ook volgend jaar en het jaar 2112 is voor ons mensen onbekend. Als mensen hebben we geen volledig zicht op de toekomst, wat het complex onderwerp maakt. Er zijn wel een aantal ontwikkelingen die we nu al kunnen zien en God heeft in zijn Woord een klein deel al geopenbaard. Het is wel belangrijk om eraan te denken en voor voorbereidt te zijn. Want de Heere heeft gezegd dat: “de dag des Heeren alzo zal komen als een dief in de nacht.” (1 Thess. 5:2b)

 Dit jaar hopen we gezamenlijk tijdens vier lezingen over dit thema na te denken daarnaast komt er ook in iedere fundamenteel een artikel over dit thema. Hieronder zijn de onderwerpen te vinden van de lezingen en de artikelen. Bij ieder onderwerp is de beschrijving en een aantal vragen toegevoegd die de sprekers en schrijvers krijgen.

Landelijk Bestuur-Van der Spek (2019-2020)

Bestuur

Voorzitter: Ton van der Spek
Tweede Voorzitter: Arjan Roodnat
Secretaris: Martijn van den Brink
Commissiefunctionaris: Jeannelle Veldhuijzen
Penningmeester: Lizanne Both
Administrateur: Dirk den Hoedt
PR- en Promotiefunctionaris: Gerrita Silfhout
Bestuursadviseur: Dhr. C. Schouten

Adviseurs

Ir. A.C. van Bochove
Ds. B. J. van Boven
Dhr. L.M.P. Scholten
Ds. A. van Voorden
Drs. P.A. Zevenbergen
Ds. Th.L. Zwartbol

Landelijke activiteiten

Het LB heeft niet alleen een besturende functie, maar organiseert ook een aantal landelijke activiteiten. Het Congres met een dag vullend programma van lezingen, een forumdiscussie en gezamenlijke maaltijden; het Symposium met interessante workshops; de fietstocht en landelijke informele activiteiten geven vorm aan de pijlers bezinning en vriendschap. Hierbij probeert het LB ook handvatten aan te reiken voor verdieping op specifieke studiegerichte gebieden. Op de genoemde NJV en VJV wordt naast vergaderd en gestemd, ook tijd gemaakt voor lezingen. Daarnaast zijn er de interkringavonden, waarbij alle leden nadrukkelijk uitgenodigd zijn eens een kijkje te nemen bij een andere kring. Verder belegt het bestuur jaarlijks een gezamenlijke avond met onze zustervereniging Depositum Custodi en vieren we elke vijf jaar ons lustrum.

Jaarplanning

Datum/Tijd Activiteit Spreker
10-07-2020
14:45 - 22:00
Landelijke Afsluitende Avond
Fam. Hogenhout, Westbroek