Landelijk jaarthema

Het jaarthema van het verenigingsjaar 2019-2020 wordt nog uitgewerkt en zal zo spoedig mogelijk hier verschijnen.

Bestuur

Voorzitter: Ton van der Spek
Tweede Voorzitter Arjan Roodnat
Secretaris: Martijn van den Brink
Commissiefunctionaris: Jeannelle Veldhuijzen
Penningmeester: Lizanne Both
Administrateur: Dirk den Hoedt
PR- en Promotiefunctionaris: Gerrita Silfhout
Bestuursadviseur: Dhr. C. Schouten

Adviseurs

Ir. A.C. van Bochove
Ds. B. J. van Boven
Dhr. L.M.P. Scholten
Ds. A. van Voorden
Drs. P.A. Zevenbergen
Ds. Th.L. Zwartbol

Landelijke activiteiten

Het LB heeft niet alleen een besturende functie, maar organiseert ook een aantal landelijke activiteiten. Het Congres met een dag vullend programma van lezingen, een forumdiscussie en gezamenlijke maaltijden; het Symposium met interessante workshops; de fietstocht en landelijke informele activiteiten geven vorm aan de pijlers bezinning en vriendschap. Hierbij probeert het LB ook handvatten aan te reiken voor verdieping op specifieke studiegerichte gebieden. Op de genoemde NJV en VJV wordt naast vergaderd en gestemd, ook tijd gemaakt voor lezingen. Daarnaast zijn er de interkringavonden, waarbij alle leden nadrukkelijk uitgenodigd zijn eens een kijkje te nemen bij een andere kring. Verder belegt het bestuur jaarlijks een gezamenlijke avond met onze zustervereniging Depositum Custodi en vieren we elke vijf jaar ons lustrum.

JaarplanningDatum/Tijd Activiteit Spreker
04-10-2019
16:00 - 22:00
Najaarsvergadering
Jeruzalemkerk, Utrecht

Dhr. B. Bolier
Een vreemdeling Christenstudent in de eindtijd

27-11-2019
19:30 - 22:00
Landelijke Informele Avond
29-11-2019
19:30 - 22:00
Interkringavond Ede

G. Roos
Kerk in Oost-Europa De vergeten kerk

24-12-2019
09:30 - 17:30
Congres