Landelijk jaarthema

Lectori salutem,  

Hetgeen er geweest is, hetzelve zal er zijn, en hetgeen er gedaan is, hetzelve zal er gedaan worden; zodat er niets nieuws is onder de zon. Is er enig ding, waarvan men zou kunnen zeggen, Ziet dat, het is nieuw? Het is alreeds geweest in de eeuwen die voor ons geweest zijn. (Prediker 1 : 9-10).   

Uit het verleden voor de toekomst’, dat is het Landelijk jaarthema voor het academisch jaar 2021-2022. De geschiedenis herhaalt zichzelf. Waar wij in ons leven naar zochten, daar waren onze voorvaderen ook naar op zoek. Men heeft in het verleden vele antwoorden mogen vinden op wezenlijke vragen. Antwoorden gefundeerd op Gods Woord. Ook anno 2021 gebruiken we lessen uit het verleden. Denk aan de Dordtse kerkorde of de vele werken van de puriteinen. Welke lessen kunnen wij trekken uit het verleden? Is het verleden nog zo actueel in onze geseculariseerde samenleving? Wat we wel weten is dat Hij gedenkt Zijns verbonds tot in der eeuwigheid, des woords, dat Hij ingesteld heeft, tot in duizend geslachten. (Psalm 105:8)   

Dit jaar hopen we met elkaar na te denken over de manier waarop het verleden nog spreekt, voor de toekomst. We geven invulling aan dit thema door vier lezingen op de landelijke activiteiten te houden en vier artikelen in de Fundamenteel te plaatsen.   

We hopen op Gods zegen over dit kringjaar.

Het Landelijk Bestuur Florijn

Landelijke activiteiten

Het LB heeft niet alleen een besturende functie, maar organiseert ook een aantal landelijke activiteiten. Zo is er het Congres met een dagvullend programma van lezingen, een forumdiscussie en gezamenlijke maaltijden; het Symposium met interessante workshops; en landelijke informele activiteiten die vorm geven aan de pijlers bezinning en vriendschap. Daarnaast organiseert het Landelijk Bestuur (LB) de Najaarsvergadering (NJV) en Voorjaarsvergadering (VJV), waar naast vergaderd en gestemd, ook tijd wordt gemaakt voor lezingen. Om de interkringavonden niet te vergeten, waarbij alle leden nadrukkelijk uitgenodigd zijn eens een kijkje te nemen bij een andere kring. Verder kunnen leden van Solidamentum één keer per jaar onze zustervereniging Depositum Custodi bezoeken en andersom, en vieren we elke vijf jaar ons lustrum.

Bestuur

Voorzitter: Rutger Florijn
Tweede Voorzitter: Theunis Reitsma
Secretaris: Nathan van Beek
Commissiefunctionaris: Martijn van den Brink
Penningmeester: Jacko Tijssen
Administrateur: Wimke de Jong
PR- en Promotiefunctionaris: Charlotte Kerst
Bestuursadviseur: Dhr. C. Schouten

Adviseurs

Ir. A.C. van Bochove
Ds. B. J. van Boven
Ds. A. van Voorden
Drs. P.A. Zevenbergen
Ds. Th.L. Zwartbol

Jaarplanning

Datum/Tijd Activiteit Spreker
07-10-2022
16:00 - 22:00
Najaarvergadering
Mattheüskerk, Utrecht

Dr. B.J. Spruyt
Een christelijke identiteit?! - Christelijke normen en waarden uitdragen in een geseculariseerde samenleving

11-11-2022 - 12-11-2022
17:00
Lustrum 2022
23-11-2022
19:30 - 22:00
Landelijke Informele Avond
01-12-2022
19:30 - 22:00
Interkringavond Ede
Paasbergschool, Ede

Ds. A. Vlietstra
In de volheid van de tijd - Parallellen tussen de adventstijd en de eindtijd

16-12-2022 - 19-12-2022
Hele dag
Landelijk Weekend
08-02-2023
19:30 - 22:00
Toerustingsavond
24-03-2023
19:30 - 22:00
Landelijke Muziek Avond
18-04-2023
19:30 - 22:00
Veiling
21-04-2023
16:00 - 22:00
Voorjaarsvergadering
30-06-2023
18:00 - 22:00
Landelijke afsluitende avond