Landelijk jaarthema

Lectori salutem,

Afgelopen studiejaar trok het coronavirus diepe sporen door ons sociale leven, onze studie, onze werkomgeving, het gemeenteleven, eigenlijk door onze hele samenleving. We moeten daarin erkennen dat God het is die tot ons spreekt.

God spreekt, dat is het Landelijk jaarthema voor het academisch jaar 2020-2021. Al direct na de schepping van de mens openbaarde God zich door tot de mens te spreken: ‘Weest vruchtbaar en vermenigvuldigt, en vervult de aarde en onderwerpt haar en hebt heerschappij over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over al het gedierte dat kruipt op de aarde’ (Gen. 1:28). Door dromen, gezichten, richters en profeten bleef God in de in de Oud testamentische tijd spreken tot Zijn Volk en haar vijanden. In het Nieuwe Testament was het Jezus, de Zoon van God zelf die direct tot de mensen sprak. En in onze tijd mogen we de Bijbel en de van God gezonden herders en leraars nog hebben die ons Zijn Woord verkondigen. Hoe moet het ons verootmoedigen als we beseffen dat het Zijn lankmoedigheid is dat wij tot nog toe gespaard en bewaard zijn en dat Hij nog tot ons spreekt?

 

Dit jaar hopen we met elkaar na te denken over de manier waarop God tot ons spreekt. We geven invulling aan dit thema door vier lezingen op de landelijke activiteiten en vier artikelen in de fundamenteel te houden en te plaatsen. Elk van de lezingen in artikelen is in dit document uitgewerkt. Moge God Zijn zegen geven over het komende jaar.

 

 

Het Landelijk Bestuur Van der Spek (2020-2021)

Bestuur

Voorzitter: Ton van der Spek
Tweede Voorzitter: Teunis Trouwborst
Secretaris: Nathan van Beek
Commissiefunctionaris: Jeannelle Veldhuijzen
Penningmeester: Arjan Roodnat
Administrateur: Gerrita Silfhout
PR- en Promotiefunctionaris: Emma Benschop
Bestuursadviseur: Dhr. C. Schouten

Adviseurs

Ir. A.C. van Bochove
Ds. B. J. van Boven
Dhr. L.M.P. Scholten
Ds. A. van Voorden
Drs. P.A. Zevenbergen
Ds. Th.L. Zwartbol

Landelijke activiteiten

Het LB heeft niet alleen een besturende functie, maar organiseert ook een aantal landelijke activiteiten. Het Congres met een dag vullend programma van lezingen, een forumdiscussie en gezamenlijke maaltijden; het Symposium met interessante workshops; de fietstocht en landelijke informele activiteiten geven vorm aan de pijlers bezinning en vriendschap. Hierbij probeert het LB ook handvatten aan te reiken voor verdieping op specifieke studiegerichte gebieden. Op de genoemde NJV en VJV wordt naast vergaderd en gestemd, ook tijd gemaakt voor lezingen. Daarnaast zijn er de interkringavonden, waarbij alle leden nadrukkelijk uitgenodigd zijn eens een kijkje te nemen bij een andere kring. Verder belegt het bestuur jaarlijks een gezamenlijke avond met onze zustervereniging Depositum Custodi en vieren we elke vijf jaar ons lustrum.

Jaarplanning

Datum/Tijd Activiteit Spreker
04-12-2020
19:30 - 22:00
Interkringavond Ede

Frans Hazeleger
De tijd van Ezechiël Parallellen tussen de tijd van Ezechiëls profetieën en de eindtijd.

22-12-2020
09:00 - 19:00
Congres
09-02-2021
19:30 - 22:00
Bewapeningsavond
25-03-2021
19:30 - 22:00
Kringavond Zwolle

Ds. G. van Manen
De tijd tussen het OT en NT

09-04-2021
16:30 - 22:00
Voorjaarsvergadering