Landelijke activiteiten

Het Landelijk Bestuur (LB) heeft niet alleen een besturende functie, maar organiseert ook een aantal landelijke activiteiten. Zo is er het Congres met een dagvullend programma van lezingen, een forumdiscussie en gezamenlijke maaltijden; het Symposium met interessante workshops; en landelijke informele activiteiten die vorm geven aan de pijlers bezinning en vriendschap. Daarnaast organiseert het LB de Najaarsvergadering (NJV) en Voorjaarsvergadering (VJV), waar naast vergaderd en gestemd, ook tijd wordt gemaakt voor lezingen. Om de interkringavonden niet te vergeten, waarbij alle leden nadrukkelijk uitgenodigd zijn eens een kijkje te nemen bij een andere kring. Verder kunnen leden van Solidamentum één keer per jaar onze zustervereniging Depositum Custodi bezoeken en andersom, en vieren we elk jaar onze Dies Natalis.

V.l.n.r.: Justin(vz), Maryanne, Corstian, Trude, Elbert, Willemijn, Carlo.

Bestuur

Voorzitter: Justin van der Lee
Secretaris: Trude van Es
Tweede Secretaris: Maryanne Florijn
Commissiefunctionaris: Carlo Verleun
Penningmeester: Corstian van Rijswijk
Administrateur: Elbert de Korte
PR- en Promotiefunctionaris: Willemijn Olthuis
Bestuursadviseur: Dhr. C. Schouten
   

Adviseurs

Dhr. J. Arends
Ds. B. J. van Boven
Ds. A. van Voorden
Drs. P.A. Zevenbergen
Ds. Th.L. Zwartbol

Landelijk jaarthema

Lectori salutem,

Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de HEERE uw God, Die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb.’ (Exodus 20:1-2) Het zijn de ons alom bekende woorden waarmee de HEERE de Tien Geboden aan Mozes gegeven heeft op de berg Sinaï. Deze tien geboden vormen de rode draad in de onderwerpen van het verenigingsjaar 2023-2024 met als  jaarthemaDe Tien Geboden in Praktijk: Een Jaar van Morele Leiding. De Wet des HEEREN is het fundament en de grond van een christelijke levenswandel en staat onwrikbaar vast. We hopen aan de hand van deze geboden dieper in te gaan op hoe wij als christenen én als studenten moeten leven in deze maatschappij. Een maatschappij die zich in toenemende mate afkeert van deze Tien Geboden, waardoor wij voor dilemma’s gesteld worden. De lezingen en artikelen in de Fundamenteel zullen een verdieping zijn van deze geboden. 

Moge God Zijn zegen geven over het komende jaar.

 

Het Landelijk Bestuur Van der Lee

Jaarplanning

Datum/Tijd Activiteit Spreker
24-10-2024
19:30 - 22:00
Kringavond 4 (interkringavond Ede)
LooHorst Landscaping B.V., Ederveen

Dr. J. van de Kamp
Putten uit de vroege Reformatie - Ulrich Zwingli, de derde man van de Reformatie