Kaart niet beschikbaar

Datum/Tijd
17-09-2020
19:30 - 22:00

Locatie
Vaarkamp B.V.

Categorieën


Puriteinen en oudvaders

We hopen deze avond samen na te denken over: Reformatie in Engeland en de Nederlanden. In verband met de huidige maatregelen m.b.t. het voorkomen van de verspreiding van het coronavirus willen we je vragen je vooraf hier aan te melden.

Hieronder volgt een korte introductie op het onderwerp.

De reformatie was een zestiende-eeuwse beweging waaruit de protestantse kerken zijn ontstaan. Dit is een van de ingrijpendste veranderingsprocessen geweest in het Europa van de zestiende eeuw. Het raakte alle lagen van de bevolking en alle domeinen van de maatschappij. Er kwam veel kritiek op de paus en de Rooms-Katholieke kerk. In Engeland nam de koning de macht van de paus over en maakte zichzelf het hoofd van de Anglicaanse kerk.
In de loop van de zestiende eeuw confessionaliseerde het reformatieproces. De Nederlandse hervormingsbeweging die de overhand had, was die van de Calvinisten. De calvinisten waren kerkelijk beter gestructureerd, ze streefden naar politieke inspraak en ze geloofden in het principe van een gerechtvaardigde opstand.
In Engeland ontstond binnen en buiten de Anglicaanse kerk een protestantse stroming, namelijk het puritanisme. Hieruit ontstond weer het Baptisme. Verder waren er gereformeerden en non-conformisten. Diverse invloedrijke puriteinen en baptisten waren Bunyan, Cromwell, Owen en Spurgeon. Kenmerkend voor de puriteinen was dat zij minder verbonden waren met de nationale gemeenschap.

Dhr. J. van de Kamp hoopt hierover een inleiding te houden, aan de hand van de volgende vragen die wij hem gesteld hebben:

  1. Hoe heeft de reformatie in Engeland en Nederland gestalte gekregen?
  2. Welke invloed hadden de overheden en koningshuizen op de reformatie en kerkgeschiedenis in Engeland en Nederland?
  3. Welke thema’s en accenten zijn kenmerkend voor de Puriteinen?
  4. Wat zijn de verschillen tussen de Engelse reformatoren en de reformatoren die in Nederland veel invloed hadden?
  5. Het lijkt erop dat er van de kerk in Engeland weinig is overgebleven. Hoe kan dit?

De volgende bronnen kan je gebruiken om je voor te bereiden op de lezing: