Kaart niet beschikbaar

Datum/Tijd
16-09-2021
19:30 - 22:00

Locatie
Dr. C. Steenblokschool

Categorieën


Op reis naar je roots of daar vandaan? 

Op deze tweede kringavond van het jaar hopen we samen na te denken over: De Pilgrim Fathers & idealen in de maatschappij. De avond zal gehouden worden in de Dr. C. Steenblokschool in Veenendaal (Zoete Inval 10). Graag houden we bij hoeveel personen er hopen te komen, je kunt je hier aanmelden.

Hieronder wordt een introductie op het onderwerp gegeven.

Godsdienstvrijheid, daar ging het de Pilgrim Fathers om, toen zij in juli 1620 vanuit Delfshaven naar Amerika vertrokken . Vorig jaar was het 400 jaar geleden dat de beroemde reis met het schip de Mayflower richting Amerika vertrok. Het beloofde land, het land van vrijheid. Maar het ideaal van de opvarenden was juist geen vrijheid zonder grenzen. Zij zochten vrijheid in gebondenheid: een nieuw vaderland met een samenleving waar Gods Woord centraal staat.

De groep puriteinen liet in 1608 al haar eigen wortels in Engeland achter om zich in Leiden te vestigen. Zij hoopten daar op een beter bestaan: meer vrijheid voor hun godsdienst en reformatie van het zuivere, ‘pure’ van de kerk.  Die vrijheid ontbeerden ze in Engeland, waar ze moesten lijden onder de druk van de koning en de anglicaanse staatskerk. Maar ook in Nederland kwamen ze voor uitdagingen te staan. Er was bijvoorbeeld sprake van armoede. Ook stoorde men zich aan het wereldse leven dat de Leidse bevolking leidde. Men was bang dat de jeugd daardoor aangetrokken zou worden. In juli 1620 vertrok een groep van ongeveer 30 personen naar de ‘Nieuwe Wereld’, om daar een bestaan op te bouwen. Pelgrims voelden ze zich: op reis naar een nieuw vaderland, maar ook naar een Hemels Vaderland. Vandaar ook de naam waarmee ze later werden aangeduid. De Pilgrim Fathers worden als de grondleggers van de huidige Verenigde Staten gezien. Niet alleen de keuze van deze kleine groep mensen om weg te gaan uit eigen land, maar ook  de manier waarop ze in de Nieuwe Wereld hun nieuwe leven stichtten, heeft zo grote impact gehad op de wereldgeschiedenis tot nu toe.

Het handelen van de Pilgrim Fathers roept vragen op voor ons en onze plaats in de maatschappij. Elke christen is immers op pelgrimsreis en op de welbekende plaat lopen de brede en de smalle weg toch duidelijk apart van elkaar. De keuze van Lot om zich midden in het wereldse Sodom te vestigen bracht hem destijds ook in groot gevaar . Anderzijds zijn christenen in de wereld geplaatst. Is het dan geen opdracht om midden in de (uitdagende) maatschappij te staan, met alle moeilijkheden die daarbij horen? Of is het juist een goede keuze om te verzamelen tot besloten groepen in een aparte enclave?  En, misschien het belangrijkste, waarin liggen onze wortels? Kennen wij iets van zo’n pelgrimschap?

Dhr. L.J. van Valen hoopt hierover een inleiding te houden, aan de hand van de volgende vragen die wij hem gesteld hebben:

  1. Wie waren de Pilgrim Fathers en wat waren hun motieven?
  2. Wat was de impact van hun handelen voor de maatschappij en wereldgeschiedenis toen en nu?
  3. Hoe verhoudt de tijd van de Pilgrim Fathers zich tot onze huidige tijd? Wat heeft dit ons mogelijk te zeggen?
  4. Wat zegt de Bijbel over pelgrimschap op aarde?

We raden je aan om je voor te bereiden op de lezing, dat kun je doen door de volgende bronnen door te nemen: