Kaart wordt geladen...

Datum/Tijd
17-09-2020
19:30 - 22:00

Locatie
Oud Gereformeerde Gemeente Ede

Categorieën


Een christelijke handreiking

We hopen deze avond samen na te denken over: Financiële armoede in Nederland

Hieronder volgt een korte introductie op het onderwerp.
In de wetten van Mozes vraagt God aan Zijn volk Israël om hun ‘tienden’ te betalen. Het volk moest tien procent van de opbrengsten van het land en de dieren afdragen. Een deel van die opbrengsten was bestemd voor de armen. De Heere gaf hiermee de opdracht om zorg te dragen voor deze mensen van de samenleving.
Wij leven in een land dat behoort tot de rijkste landen van Europa. Toch zijn er ook in onze samenleving ‘de armen’. Volgens cijfers van het CBS leeft een paar duizend huishoudens in Nederland onder de armoedegrens. Vaak is dit ‘stille’ armoede. Voor de buitenwereld is het niet gelijk zichtbaar dat mensen hun huur niet meer kunnen betalen, zonder energie zitten, of dat kinderen zonder ontbijt de deur uit moeten.
De armoede in Nederland speelt zich vooral af in de grote steden. Daar is onze gezindte niet sterk vertegenwoordigd. Deze avond willen ons gaan verdiepen in hoe het leven van Nederlanders met weinig financiële middelen eruitziet. Ligt hier voor ons als christenen een taak? Wat heeft het ons te zeggen dat de Heere het volk Israël de opdracht gaf om ‘de tienden’ af te dragen? Over deze en andere vragen hopen we met elkaar na te denken. Het zal een lezing zijn met vooral een praktische insteek op het onderwerp. 

De spreker hoopt hierover een inleiding te houden, aan de hand van de volgende vragen die wij hem gesteld hebben:
1. Kunt u aan de hand van praktijkvoorbeelden iets vertellen over financiële armoede in Nederland?
2. Wat zijn de belangrijkste oorzaken van financiële armoede in Nederland?
3. In hoeverre is het onze verplichting om handreikingen te doen aan medeburgers in financiële problemen?
4. Wat was de betekenis van het geven van ‘de tienden’ vroeger, en wat betekent dit voor ons?
5. Is ‘armenzorg’ meer een taak voor de overheid, of meer een taak voor de kerk?
6. Heeft ons belastingstelsel onze zorgplicht (deels) vervangen?

De volgende bronnen kan je gebruiken om je voor te bereiden op de lezing:
– Leviticus 27
– Mattheüs 25
– Handelingen 2 en 4
‘Vreugdevol geven’ Reformatorisch Dagblad, 10-01-2020
‘Keller: Geven van tienden is minimumeis’ Reformatorisch Dagblad, 05-04-2011
‘Christen heeft opdracht blijmoedig te geven’ Reformatorisch Dagblad, 29-03-2018