Kaart wordt geladen...

Datum/Tijd
22-02-2022
19:30 - 22:00

Locatie
Kerkzaal Gerbrandyweg

Categorieën


‘Het koninkrijk van de duisternis’ | De geestelijke boosheden in de lucht

Onderwerp

In Efeze 6 roept Paulus christenen op om zich door het gebruik van de gehele wapenrusting Gods te wapenen tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Hij doelt hiermee met name op satan en zijn duivelen, die uit zijn op de verwoesting van Gods werk. Waar Efeze 6 vooral ingaat op het wezen van satans koninkrijk, wordt in Efeze 2 de werkwijze van de duivelen beschreven. In Efeze 2:2 wordt satan “de overste van de macht der lucht” genoemd. Door het woord “lucht” wordt duidelijk dat satan werkt door middel van onzichtbaarheid en nabijheid.

Wij moeten ons volgens Paulus wapenen tegen satans koninkrijk door gebruik van de gehele wapenrusting Gods. Maar, om te kunnen strijden moet de vijand wel eerst opgemerkt en gekend worden. Zoals dr. Post in een interview benoemde merken wij satan en zijn werk veelal te weinig op. Hij is namelijk dichterbij dan wij denken. Om satan te bestrijden moeten we volgens dr. Post niet zozeer het kwade vermijden, maar zit de kracht hem juist in het opzoeken van het goede: het dicht leven bij de Heere. Alleen de Heilige Geest kan de invloed van de duivel tegengaan.

Deze lezing gaat dieper in op het wezen van het koninkrijk van satan en de invloed van dit koninkrijk op mensen. Verder wordt er gewezen op de wijze waarop wij de werkingen van dit koninkrijk kunnen herkennen en bestrijden.

Sprekersvragen

 1. Wat houdt het koninkrijk van satan in?
  • Wie is de koning en wie zijn de onderdanen?
  • Hoe is dit koninkrijk ontstaan?
  • Wat wil satan bereiken met zijn koninkrijk?
  • Wat verandert Christus’ opstanding aan de bestendigheid van satans koninkrijk?
 2. Hoe moeten we omgaan met deze boze, geestelijke realiteit?
  • Op welke manier probeert het duistere koninkrijk ons te verleiden?
  • Hoe kunnen we ons wapenen tegen deze duistere machten?