Kaart wordt geladen...

Datum/Tijd
19-05-2022
19:30 - 21:45

Locatie
Kerkzaal Gerbrandyweg

Categorieën


Afsluitende Bijbelstudieavond

Inmiddels ligt er alweer een aantal Bijbelstudieavonden achter ons. Zoals benoemd is in de vorige mail zal er nog één avond volgen, dit zal de afsluitende avond zijn. Verder is in de vorige mail benoemd dat er een predikant zou komen, helaas gaat dat niet lukken. Ouderling Trouwborst (ouderling GGiN Stationsplein) hoopt nu voor ons een inleiding te houden over Efeze 6. De avond vindt plaats D.V. donderdag 19 mei. Van harte welkom!

Programma
19:15 uur • Inloop
19:30 uur • Opening
19:40 uur • Inleiding
20:15 uur • Bespreking in groepjes
21:00 uur • Pauze
21:15 uur • Plenair afronden
21:45 uur • Sluiting

Locatie: GGiN Gerbrandyweg, Gerbrandyweg 12 te Gouda

Deelname aan de Bijbelstudie is geheel vrijwillig en vraagt geen voorbereiding! Het is echter wel raadzaam het te behandelen gedeelte vooraf vast door te nemen.

We zien er naar uit jullie weer te ontmoeten!