Kaart niet beschikbaar

Datum/Tijd
07-03-2024
19:30 - 22:00

Locatie
Eliëzer- en Obadjaschool

Categorieën


Donderdag D.V. 7 maart hopen we een formele avond te hebben. Dit is een interkringavond. Op deze avond hoopt ds. A. Schot voor ons een lezing te houden over het onderwerp: ‘De brief van Jakobus’. Hieronder een korte introductie op het onderwerp:

“Jakobus, een dienstknecht van God en van den Heere JEZUS CHRISTUS, aan de twaalf stammen die in de verstrooiing zijn: zaligheid.” 

Het eerste vers van de algemene zendbrief van Jakobus bevat een hartelijke wens aan de twaalf stammen in de verstrooiing. Deze Jakobus, van wie de aantekeningen op de titel van de Statenvertaling vermelden dat hij waarschijnlijk de apostel was welke was toegenaamd ‘de kleine’ in Markus 15:40 en ook genaamd wordt een broeder des Heeren in Galaten 1:19 waarmee op een neef geduid wordt. 

Deze Jakobus schrijft deze brief om de stammen ‘te vertroosten en te versterken tegen de vervolgingen en verdrukkingen; en eensdeels hen te vermanen dat zij bij de belijdenis des geloofs moeten voegen een godzalig en christelijk leven.’ zo te lezen valt in het opschrift dat onze vaderen hebben meegegeven. Hij geeft vele leefregels mee en uit ook zijn kritiek op hen die die leefregels niet navolgen om vervolgens waarschuwend af te sluiten.

We hopen in ieder geval antwoord te krijgen op de volgende vragen. In welke verdere context is deze brief geschreven en hoe verlopen de hoofdstukken? Wat zijn nu de hoofdboodschappen in die hoofstukken van de brief van Jakobus? E welke maatschappelijke lessen kunnen wij ook nu nog halen uit de brief van Jakobus? 

Meld je hier aan voor de avond!