Kaart niet beschikbaar

Datum/Tijd
01-03-2024
19:30 - 22:00

Categorieën


Leven met God: enkel genieten, blijdschap en licht? | (Christelijk) hedonisme

Op deze kringavond, die op D.V. 1 maart gehouden zal worden, zullen we stilstaan bij onze houding in de maatschappij en wat onze prioriteiten zouden moeten zijn. Vooraf wordt een maaltijd gehouden die om 18:00 begint. Wanneer je deze bij wilt wonen en nog geen mails ontvangt, kun je een mailtje sturen naar ede@solidamentum.nl. Het avondgedeelte begint om 19:30 in Loohorst B.V., Ederveen. Allemaal van harte welkom!

You live only once. Carpe diem. Het zijn bekende termen. Volgens veel mensen is genieten dé manier van leven. Het gaat hier om hedonisme. Dat is de opvatting dat genot het belangrijkste in het leven is. Epicurus, die leefde van 341 tot 270 v. Chr., was een bekende hedonist. Hij stelde dat persoonlijk geluk het hoogste goed is in het leven en dat pijn en verdriet zo veel mogelijk vermeden moet worden. Het maakt niet uit als dat ten koste gaat van anderen. Een egoïstische levenshouding dus! De Bijbel keurt dit ook duidelijk af.   

De Amerikaanse theoloog John Piper noemt zichzelf ‘christenhedonist’. Het hoogste geluk is volgens hem te genieten van God. Hij zegt: “Als je het streven naar plezier opgeeft (en dus weigert een hedonist te zijn, zoals ik die term gebruik), kun je niet voldoen aan de wil van God.”  Is dit wel een goede levenshouding? Moeten we niet veel meer streven naar het eren van God dan naar het genieten van Hem?  Tegenover het hedonisme en ‘pluk de dag’ staat het momento mori (gedenk te sterven). Hoewel we daar liever niet aan denken, komt de dag van sterven toch en wij weten niet hoe snel dat al is. Maar er is een middel tegen de dood: het bloed van Christus! Hij zegt: “Zoekt eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden.” (Matt. 6:33) Is die levenshouding niet veel beter? Of mogen we toch wel een beetje christenhedonist zijn?

Sprekersvragen

Dit zijn de vragen die aan de spreker gesteld zijn:

  1. Wat is hedonisme?  
  2. Kun je als christen hedonist zijn?  
  3. Heeft John Piper gelijk als hij zegt dat je niet voldoet aan Gods wil als je het streven naar plezier opgeeft?  
  4. In hoeverre mogen wij van het leven genieten en hoe kunnen we dat doen?  

Voorbereiding