Kaart niet beschikbaar

Datum/Tijd
03-12-2021
19:30 - 22:00

Locatie
Dr. C. Steenblokschool

Categorieën


In de volheid van de tijd – Parallellen tussen de adventstijd en de eindtijd

Op deze interkringavond, die op D.V. 3 december gehouden zal worden, hopen we samen na te denken over de parallellen tussen de adventstijd en de eindtijd. De avond zal gehouden worden in de Dr. C. Steenblokschool in Veenendaal. Omdat dit een interkringavond is, is dit in het bijzonder een uitstekende gelegenheid voor leden van andere kringen om eens een kijkje te komen nemen op kring Ede!

Hieronder wordt een introductie op het onderwerp gegeven.

Het Oude Testament beschrijft uiterst nauwkeurig de periode voor de komst van Christus. Een periode echter wordt als het ware overgeslagen. Het gaat dan om de 400 jaar voordat Jezus geboren werd. De Joden waren teruggekeerd uit Babel, maar er was weinig te zien wat hoop gaf op de komst van de Messias. Het land was verdeeld tijdens de tijd van de Makkabeëen. Syrische stadhouders onderdrukten het volk en op het brandofferaltaar in de tempel werd geofferd voor Zeus, de oppergod van de Grieken. Vlak voor de komst van Christus zat een Herodes op de troon en was het volk en de oversten vervallen in uiterlijke godsdienst. Wellicht zijn er parallellen te trekken met onze tijd, maar kunnen we misschien ook verschillen ontdekken. In Openbaring 8-20 kunnen we veel lezen over de eindtijd. De tweede komst van Christus wordt ook voorafgegaan met een zwart periode. Je kunt er lezen over het beest uit de zee en het beest uit de aarde en over de grote hoer Babylon. Was het bij de eerste komst van Christus in het vlees ook zo droevig gesteld op de aarde? Een ander belangrijk punt om over na te denken is hoe de tijd voor Christus komst invloed heeft gehad op Zijn werk hier op aarde. Ook kan je je afvragen wat Gods bedoeling was om Zijn Zoon op dat specifieke moment naar de aarde te sturen. 

Sprekersvragen

Ds. A. Vlietstra hoopt hierover een inleiding te houden, aan de hand van de volgende vragen die wij hem gesteld hebben:

  1. Wat was de algemene situatie van het Joodse land in de 400 jaar voor de komst van Christus? 
  2. Hoe zijjn parallellen te trekken tussen de tijd voor de komst van Christus en onze tijd?  
  3. Zijn er verschillen tussen onze tijd en de tijd voor de komst van Christus? 
  4. Hoe had de tijd voordat Christus op aarde kwam invloed op Zijn omwandeling op aarde? 

Voorbereiding

We raden je aan om ter voorbereiding op de lezing de volgende bronnen door te nemen:

  • Ds. A. Moerkerken, 2004, De Saambinder, De witte bladzijde
  • Apocriefe boeken, 1 en 2 Makkabeëen
  • Flavius Josephus, De oude geschiedenis van de Joden, boek XI – XVI
  • Openbaring 8-20
  • Daniël 2
  • Joël 1 en 2