Kaart niet beschikbaar

Datum/Tijd
01-12-2022
19:30 - 22:00

Locatie
Fraanjeschool de Burcht

Categorieën


In de volheid van de tijd | Parallellen tussen de adventstijd en de eindtijd

Op D.V. 1 december zal er weer een interkringavond in Ede gehouden worden! Deze avond is een goede gelegenheid om elkaar als leden van verschillende kringen te ontmoeten rondom een bezinnend thema. Deze avond zal Ds. Vlietstra met ons nadenken over parallellen tussen de adventstijd en de eindtijd, een introductie op dit thema vindt je hieronder. De avond wordt gehouden in de Paasbergschool in Ede en het formele gedeelte begint om 19.30. Of je nu lid of belangstellende van kring Ede, Gouda of Zwolle bent: iedereen van harte welkom!

Het Oude Testament beschrijft uiterst nauwkeurig de periode voor de komst van Christus. Een periode echter wordt als het ware overgeslagen. Het gaat dan om de 400 jaar voordat Jezus geboren werd. De Joden waren teruggekeerd uit Babel, maar er was weinig te zien wat hoop gaf op de komst van de Messias. Het land was verdeeld tijdens de tijd van de Makkabeëen. Syrische stadhouders onderdrukten het volk en op het brandofferaltaar in de tempel werd geofferd voor Zeus, de oppergod van de Grieken. Vlak voor de komst van Christus zat een Herodes op de troon en was het volk en de oversten vervallen in uiterlijke godsdienst. Wellicht zijn er parallellen te trekken met onze tijd, maar kunnen we misschien ook verschillen ontdekken. In Openbaring 8-20 kunnen we veel lezen over de eindtijd. De tweede komst van Christus wordt ook voorafgegaan met een zwart periode. Je kunt er lezen over het beest uit de zee en het beest uit de aarde en over de grote hoer Babylon. Was het bij de eerste komst van Christus in het vlees ook zo droevig gesteld op de aarde? Een ander belangrijk punt om over na te denken is hoe de tijd voor Christus komst invloed heeft gehad op Zijn werk hier op aarde.  je je afvragen wat Gods bedoeling was om Zijn Zoon op dat specifieke moment naar de aarde te sturen. 

Sprekersvragen

Ds. A. Vlietstra zal een lezing over dit thema houden, aan de hand van de volgende vragen die wij hem hebben gesteld:

  1. Wat was de algemene situatie van het Joodse land in de 400 jaar voor de komst van Christus? 
  2. Hoe zijn parallellen te trekken tussen de tijd voor de komst van Christus en onze tijd?  
  3. Zijn er verschillen tussen onze tijd en de tijd voor de komst van Christus? 
  4. Hoe had de tijd voordat Christus op aarde kwam invloed op Zijn omwandeling op aarde? 

Voorbereiding

De volgende bronnen zijn geschikt om je goed voor te bereiden op de lezing:

  • Ds. A. Moerkerken, 2004,De Saambinder, De witte bladzijde 
  • Apocriefe boeken, 1 en 2 Makkabeëen 
  • Flavius Josephus,  De oude geschiedenis van de Joden, boek XI – XVI
  • Openbaring 8-20; Daniël 2; Joël 1 en 2