Kaart niet beschikbaar

Datum/Tijd
04-12-2020
19:30 - 22:00

Locatie
Vaarkamp B.V.

Categorieën


In de volheid van de tijd

We hopen deze avond samen na te denken over: Parallellen tussen de adventstijd en de eindtijd

Hieronder volgt een korte introductie op het onderwerp.

Het Oude Testament beschrijft uiterst nauwkeurig de periode voor de komst van Christus. Een periode echter wordt als het ware overgeslagen. Het gaat dan om de 400 jaar voordat Jezus geboren werd. De Joden waren teruggekeerd uit Babel, maar er was weinig te zien wat hoop gaf op de komst van de Messias. Het land was verdeeld tijdens de tijd van de Makkabeëen. Syrische stadhouders onderdrukten het volk en op het brandofferaltaar in de tempel werd geofferd voor Zeus, de oppergod van de Grieken. Vlak voor de komst van Christus zat een Herodes op de troon en was het volk en de oversten vervallen in uiterlijke godsdienst. Wellicht zijn er parallellen te trekken met onze tijd, maar kunnen we misschien ook verschillen ontdekken. In Openbaring 8-20 kunnen we veel lezen over de eindtijd. De tweede komst van Christus wordt ook voorafgegaan met een zwart periode. Je kunt er lezen over het beest uit de zee en het beest uit de aarde en over de grote hoer Babylon. Was het bij de eerste komst van Christus in het vlees ook zo droevig gesteld op de aarde? Een ander belangrijk punt om over na te denken is hoe de tijd voor Christus komst invloed heeft gehad op Zijn werk hier op aarde.  je je afvragen wat Gods bedoeling was om Zijn Zoon op dat specifieke moment naar de aarde te sturen.

Ds. A. Vlietstra hoopt hierover een inleiding te houden, aan de hand van de volgende vragen die wij hem gesteld hebben:

  1. Wat was de algemene situatie van het Joodse land in de 400 jaar voor de komst van Christus?
  2. Hoe zijn parallellen te trekken tussen de tijd voor de komst van Christus en onze tijd?
  3. Zijn er verschillen tussen onze tijd en de tijd voor de komst van Christus?
  4. Hoe had de tijd voordat Christus op aarde kwam invloed op Zijn omwandeling op aarde?

De volgende bronnen kan je gebruiken om je voor te bereiden:

  • Openbaringen 8-20, Daniël 2, Joël 1 en 2
  • A. Moerkerken, 2004, De Saambinder, De witte bladzijde
  • Apocriefe boeken, 1 en 2 Makkabeëen
  • Flavius Josephus, De oude geschiedenis van de Joden, boek XI – XVI