Kaart niet beschikbaar

Datum/Tijd
31-08-2023
14:30 - 22:00

Locatie
Eliëzer- en Obadjaschool

Categorieën


Leuk dat je geïnteresseerd bent in onze vereniging! Hier vind je meer informatie over de introductiedag van kring Zwolle. De introductiedag hoopt plaats te vinden op D.V. 31 augustus 2023 in de Eliëzer- en Obadjaschool te Zwolle.

Ga je studeren of studeer je al, dan ben je bent van harte welkom op onze introductiedag om mee te kijken hoe een kringavond gaat en om de sfeer te proeven! Neem ook gerust een vriend, vriendin, broer of zus mee en kom gezellig en vrijblijvend langs!

De introductiedag bestaat uit een informeel en formeel gedeelte. Het informele gedeelte zal ’s middags plaatsvinden. Eerst hopen we door middel van een spel elkaar beter te leren kennen. Met het grote spel is het de bedoeling dat je meer te weten komt over de stad Zwolle. Na met elkaar gegeten te hebben gegeten is het ’s avonds tijd voor het formele gedeelte. Dan hopen we te luisteren naar een lezing van dhr. Van Haaften. Samen hopen we na te denken over het onderwerp ‘Heilig leven voor God – Hoe leef ik heilig voor God?!’

Het programma van de dag ziet er als volgt uit:

  • 14:00 uur: Inloop
  • 14:30 uur: Kennismakingsspel
  • 15:00 uur: Groot spel
  • 18:00 uur: Eten
  • 19:30 uur: Lezing
  • 20:30 uur: Pauze
  • 21:00 uur: Groepsdiscussies
  • 21:30 uur: Plenaire discussie
  • 22:00 uur: Afsluiting

Je kunt je hier aanmelden voor de introductiedag, van harte welkom! Wanneer je nog vragen hebt, neem gerust contact op!

Lezing: ‘Hoe leef ik Heilig voor God?!’

Lukas 1: 74 en 75

74: Dat wij, verlost zijnde uit de hand onzer vijanden, Hem dienen zouden zonder vrees,

75: In heiligheid en gerechtigheid voor Hem, al de dagen onzes levens.

Hoe leven we Heilig voor God, dat is een belangrijke vraag in ons leven. In de Bijbel wordt hier vaak over gesproken, maar wat is nu dat echte heilige leven voor God?

De Wet des Heeren waar wij ons aan moeten houden, christelijke normen en waarden, goede gebruiken. Allemaal vormelijke zaken. Uiteindelijk gaat het daar niet om, maar gaat het er om te weten, dat je na dit leven een eeuwig leven bij God mag hebben.

Alleen uitwendige stiptheid, zoals J.C. Ryle (1816-1900) dat zegt, is niets anders dan farizeïsme. Het moet niet bij het uiterlijke blijven, maar er moet is van het innerlijke uitgaan. De uiterlijke godsdienst komt voort uit het innerlijke. Ook schrijft Ryle over ijverig zijn in de godsdienst, waarmee hij bedoelt dat iemand die ijverig is, maar één doel voor ogen heeft, en dat is God te behagen.

Verder hoopt de spreker iets te zeggen over de noodzakelijkheid van de christelijke oefening en de middelen te gebruiken, zoals Theodorus à Brakel daarover schrijft. De middelen als in het gebed, het Bijbellezen en ons laten onderwijzen door Gods Woord.

Heiligmaking en rechtvaardigmaking gaan samen op. Ware heiligmaking komt voort uit de verdienste van Christus. Een waar heilig leven voor God heeft een diepere betekenis.

Over deze onderwerpen hopen we samen met dhr. Van Haaften na te denken.