Kaart niet beschikbaar

Datum/Tijd
27-08-2021
14:30 - 22:00

Locatie
Dr. C. Steenblokschool

Categorieën


Onze introductiedag is op D.V. 27 augustus. Als je studeert of gaat studeren, nodigen we je van harte uit om hierbij te zijn! Het is dé manier op kennis te maken met de formele en informele activiteiten van onze Solidamentum Ede. Zelfs als je niet van plan bent om lid te worden ben je welkom, je moet toch weten wat je mist?

Het programma ziet er als volgt uit:
14.30 Inloop
15.00 Middagactiviteit
17.30 Maaltijd
19.30 Lezing
22.00 Sluiting

De introductiedag zal gehouden worden in de Dr. C. Steenblokschool in Veenendaal, Zoete Inval 10.

Je kunt jezelf aanmelden voor de introductiedag via dit formulier: https://forms.gle/x2564XPxopgyGeJbA. We zullen je dan via de mail op de hoogte houden van verdere informatie. Neem gerust contact op met als je verder nog vragen hebt!

 

Apologetiek & de omgang met andersdenkenden

Tijdens de lezing die ‘s avonds gehouden wordt, zullen we samen nadenken over bovenstaand thema, met als titel: Onderweg met andersdenkende reisgenoten. Hieronder volgt een introductie op het onderwerp.

Het oude Griekse woord apologia is nog steeds bekend. Dit komt namelijk terug in het woord apologetiek, waar we allemaal vast wel eens van gehoord hebben. Maar wat is nu eigenlijk apologetiek? En wat betekent apologetiek voor ons dagelijks leven? Of misschien: Wat zou apologetiek voor ons moeten betekenen?

Letterlijk betekent apologia ‘verdediging’ of ‘verantwoording’. Door middel van apologetiek wordt dan ook het christelijk geloof verdedigd. Dit gebeurde vroeger al, door oude bekenden, zoals Augustinus en Tertullianus, maar ook veel recenter door bijvoorbeeld Abraham Kuyper, C.S. Lewis of tegenwoordig T.J. Keller. Voorgenoemden zijn allen bekende strijders voor het christelijk geloof, die proberen met rationale argumenten de aannemelijkheid van het christelijk geloof te vergroten. Hierbij wordt ingegaan op verschillende onderwerpen, zoals de Godsleer, de Christologie, de Schriftleer en de mensleer. In de loop van de geschiedenis zijn verschillende methoden voor apologetiek en gedachten over apologetiek bekend geworden. Hierdoor kan apologetiek in de praktijk zeer divers zijn. Maar in het algemeen geldt, dat wij met behulp van apologetiek ons geloof kunnen verdedigen tegenover ongelovigen of andersgelovigen.

Nu rijst misschien de vraag: Is dit wel de juiste houding ten opzichte van andersdenkenden? Kunnen wij niet beter door onze levenswandel mensen overtuigen in plaats van door argumenten? Wij zijn namelijk, zoals het jaarthema ook aanduidt, samen op reis. We reizen naar een eeuwigheid. Daarom hebben wij ook een verantwoordelijkheid als christen in de wereld. Wat is in dat licht belangrijk bij het benaderen van andersdenkenden? Welke houding nemen wij daarbij aan?

Ds. C. Sonnevelt hoopt hierover een inleiding te houden, aan de hand van de volgende vragen die wij hem gesteld hebben:

  1. Wat houdt apologetiek in?
  2. Hoe heeft de apologetiek zich ontwikkeld in de geschiedenis?
  3. Is apologetiek nog relevant in de huidige maatschappij?
  4. Wat kunnen wij leren van andersdenkenden en hoe zij hun overtuigingen uitdragen?
  5. Wat is een goede houding ten opzichte van andersdenkenden?

De volgende bronnen kun je gebruiken om je voor te bereiden op de lezing: