Kaart wordt geladen...

Datum/Tijd
25-08-2023
14:30 - 22:00

Locatie
Oud Gereformeerde Gemeente Ede

Categorieën


Wat leuk dat je een kijkje neemt op deze pagina! Hier kun je meer informatie vinden over de introductiedag van kring Ede. De introductiedag wordt gehouden op D.V. 25 augustus 2023. Of je nu al studeert of gaat studeren, we nodigen je van harte uit om hierbij te zijn! De introductiedag is dé manier op kennis te maken met zowel de formele als de informele activiteiten van Solidamentum Ede. Ook als je nog niet van plan bent om lid te worden ben je welkom om de sfeer te komen proeven en kennis te maken! Een vriend of vriendin meenemen mag natuurlijk ook altijd!

Het programma ziet er deze dag ongeveer als volgt uit:
14:30 Inloop
15:00 Start spellen
17:30 Maaltijd
18:30 Eindigen maaltijd
19:15 Lezing (Let op: dus niet om 19:30 zoals gewoonlijk!)
22:00 Sluiting

‘S Middags hebben we een informeel gedeelte waarbij we elkaar kunnen leren kennen. Dit middaggedeelte vindt plaats op de Ginkelse Heide bij de Schaapskooi: Verlengde Arnhemseweg 101, Ede. Bij regenachtig weer verhuizen we mogelijk naar een andere locatie, dus houd deze pagina dan even in de gaten! In de avond zal ds. M. Krijgsman een lezing houden over ds. Robert Murray McCheyne. Hieronder kun je vast lezen waar het over gaat. De avond vindt plaats in het kerkgebouw van de Oud Ger. Gem. te Ede aan de Schaapsweg 75.

Je kunt jezelf aanmelden voor de introductiedag door dit formulier in te vullen, van harte welkom! Wanneer je nog vragen hebt mag je gerust contact met ons opnemen!

 

Laat uw licht alzo schijnen voor de mensen – Ds. Robert Murray McCheyne

De naam ‘ds. Robert Murray McCheyne’ zullen velen wel kennen. Dit komt ook door het bekende gedicht dat hij gemaakt heeft, waarvan de eerste regel luidt: ‘Eens was ik een vreemd’ling voor God en mijn hart’. Dit gedicht heeft de titel ‘Het wachtwoord der hervormers’ of ‘Jehova Tsidkenu, de HEERE onze Gerechtigheid’. Jeremia 23:5-6: Ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat Ik aan David een rechtvaardige Spruit zal verwekken; Die zal Koning zijnde regeren, en voorspoedig zijn, en recht en gerechtigheid doen op de aarde. In Zijn dagen zal Juda verlost worden, en Israël zeker wonen; en dit zal Zijn naam zijn, waarmede men Hem zal noemen: De HEERE: ONZE GERECHTIGHEID.

Ds. McCheyne werd in de 19e eeuw in Schotland geboren. Hij had veel talenten gekregen. De dood van zijn broer David was een middel om hem zijn zonde te doen zien, maar ook om hem, door het geloof, vrede te geven. God riep Robert om predikant te worden. Hij was erg bewogen met de zielen van zijn hoorders. Hij wist dat hij de gemeente niet zo lang zou mogen dienen en dat zorgde er mede voor dat hij met schijnbaar onvermoeibare ijver zijn werk deed. Hij was er zich van bewust dat het bloed van zijn gemeenteleden van zijn hand geëist zou worden. Hij zei: ‘O, hoe zou ik wensen dat ik een stem had als die des donders, opdat ik allen kon bezoeken en zeggen: “Haast u om uws levens wil!” Ach, arme zondaren! U vermoedt nauwelijks hoezeer ik vrees, dat u mij de schuld van uw verdoemenis wijten zult!’ Op 29-jarige leeftijd stierf hij.

Tijdens de lezing hopen we meer kennis te krijgen over wie deze trouwe predikant was en wat we van hem kunnen leren.

Sprekersvragen

Ds. M. Krijgsman hoopt deze lezing te geven aan de hand van de volgende vragen die wij hem gesteld hebben:

  1. Hoe zag het leven van ds. McCheyne eruit (persoonlijk en ambtelijk)? 
  2. Hoe weten wij of God ons tot een bepaalde taak in Zijn dienst roept?  
  3. In hoeverre heb je een roeping nodig om te evangeliseren/Gods woord te verkondigen? Hebben wij niet allemaal een roeping om dat te doen? 
  4. Wat is kenmerkend voor de prediking van ds. McCheyne? En welke boeken van hem moeten we zeker gelezen hebben? 
  5. Wat kunnen wij nu nog leren van het leven en de geschriften van ds. McCheyne? 

Voorbereiding

Je kunt je op de lezing voorbereiden door de volgende bronnen te lezen.

  • Murray MacCheyne, R. (1991). De blijdschap van de gelovige (pp. 20-27) (M. Krijgsman, Vert.). Den Hertog B.V. – Houten. 
  • Murray MacCheyne, R. (z.d.). Geef mij uw hart. Uitgeverij en Boekhandel den Hertog B.V. 
  • Roos, Ds. J. (2018). BOEKBESPREKING. De Wachter Sions. 
  • Van ‘t Hul, J. (2011). Boekennieuws. De Saambinder.
  • Hebreeën 13; Jeremia 23