Kaart wordt geladen...

Datum/Tijd
05-04-2022
19:30 - 22:00

Locatie
Kerkzaal Gerbrandyweg

Categorieën


Ik onderwijs u… | Gods Koninkrijk in de klas

Onderwerp

Veel van de leden van Solidamentum hebben het grootste gedeelte van hun onderwijs genoten op christelijke scholen. Hoewel menig leerling nauwelijks stilstaat bij dit feit is het geen vanzelfsprekendheid dat het gros van de Reformatorische gezindte de kans heeft om op christelijke scholen onderwijs te krijgen. Deels is dit te danken aan de schoolstrijd die aanleiding gaf tot de totstandkoming van Artikel 23 van de Nederlandse grondwet in 1917. Hoewel scheiding van kerk en staat formeel een einde maakte aan het bestaan van christelijke scholen, vormde het christendom lange tijd nog wel het fundament voor Nederlandse onderwijsinstituten. Groen van Prinsterer droeg bovendien bij aan de versterking van christelijk onderwijs door de Vereniging van Christelijk Nationaal Schoolonderwijs op te richten. Hiermee kon geld ingezameld worden voor de ontwikkeling van christelijke scholen. Het katholicisme poogde hierop haar minderheidspositie te versterken door klachten in te dienen bij koning Willem I. Zo ontstond een hevige strijd tussen verschillende zuilen. Door Thorbeckes grondwet werd in 1848 dan ook vrijheid van onderwijs gerealiseerd. Dit betekende echter nog geen financiële gelijkstelling tussen verschillende vormen van bijzonder onderwijs en openbaar onderwijs. De Pacificatie van 1917 maakte hier een einde aan. Na een periode van toenemende populariteit van christelijke scholen staat het christelijke onderwijs in de huidige tijd steeds meer onder druk. Stukje bij beetje worden vrijheden ingeperkt. In deze lezing wordt ingegaan op het ontstaan van christelijk onderwijs, de betekenis van dit bijzondere onderwijs voor christenen en de manier waarop deze vorm van onderwijs mogelijk in stand gehouden zou kunnen worden.

Sprekersvragen

 1. Ontstaan van christelijk onderwijs
  • Welke historische ontwikkelingen speelden een rol bij het ontstaan van (bijzonder) christelijk onderwijs?
  • Wanneer kun je spreken van ‘christelijk’ onderwijs?
  • Hoe is christelijk onderwijs veranderd in de achterliggende decennia?
 2. Betekenis van christelijk onderwijs
  • In hoeverre speelt de aanwezigheid van christelijk onderwijs een rol in het voortbestaan van de Reformatorische gezindte?
  • Waarom is christelijk onderwijs van toegevoegde waarde?
  • Hoe belangrijk is het om ons in te zetten voor het behoud van christelijk onderwijs en hoe zouden we hieraan kunnen bijdragen?