Kaart wordt geladen...

Datum/Tijd
23-02-2021
19:30 - 22:00

Locatie
Kerkzaal Gerbrandyweg

Categorieën


Heling volgens het Woord | Alternatieve geneeswijzen

Gezondheid is een belangrijk punt onderdeel in ons leven. Begrijpelijk, want ziekten kunnen ons functioneren in de maatschappij tijdelijk of blijvend beperken. Een mens gaat bij een ziekte snel op zoek naar herstel of naar vermindering van de klachten. We zijn bereid om hiervoor stad en land af te reizen, om van de ene behandeling in de andere behandeling te storten. Hierdoor leven we gemakkelijk voorbij aan de roepstem die God ons geeft door middel van de ziekte of belemmering.

Mensen kiezen soms voor alternatieve geneeswijzen vanwege verschillende redenen; ze hebben geen baat bij de reguliere zorg, ze hebben geen vertrouwen hebben in de reguliere zorg of vanuit het oogpunt van levensbeschouwing.

Mensen kunnen baat hebben bij het volgen van alternatieve geneeswijzen. Dit is gebleken uit de praktijk wanneer mensen geen vermindering van de klachten kregen door de behandelingen vanuit de reguliere zorg, maar wel door de alternatieve geneeswijzen. Maar de basis hiervan is vaak niet zozeer christelijk te noemen. Denk bijvoorbeeld aan homeopathie. De meningen onder de christenen zijn hierover verdeeld. Ook binnen onze kringen lijkt het steeds gewoner te worden (voor sommige mensen) om gebruik te maken van alternatieve geneeswijzen. Men brengt bijvoorbeeld een bezoek aan een arts die gebruikt maakt van biofysische geneeswijzen. Een gedachte hierbij zou kunnen zijn dat dit hoort bij de bovennatuurlijke of duivelse krachten.

In deze lezing willen we gaan bezien of alternatieve geneeswijzen voorkomen in Gods Woord en welke alternatieve geneeswijzen voorkomen in onze maatschappij. Daarnaast richten we ons op de christelijke visie die wij moeten hebben over dit onderwerp.

 

Vragen/stellingen
  1. Het karakter van alternatieve geneeswijzen
    • Welke alternatieve geneeswijzen zijn er in de Bijbel?
    • Welke alternatieve geneeswijzen zijn er in onze maatschappij?
  2. De toepassing van het Woord op alternatieve geneeswijzen
    • Mogen christenen gebruik maken van alternatieve geneeswijzen?
    • Wat zijn duidelijke ‘richtlijnen’ hieromtrent?