Kaart wordt geladen...

Datum/Tijd
19-04-2022
19:30 - 22:00

Locatie
Kerkzaal Stationsplein

Categorieën


Een veelkleurig Koninkrijk | Een wereld van culturen, één Koninkrijk

Onderwerp

Door de toenemende globalisering zijn we in de 21e eeuw echte wereldburgers geworden. Hierdoor vinden er meer en meer ontmoetingen plaats tussen christenen uit verschillende landen en culturen. Deze ontmoetingen zijn er niet alleen wanneer wij besluiten het buitenland te bezoeken, het kan ook in Nederland plaatsvinden. In ons land zijn namelijk christenen gevestigd van over de hele wereld. Vaak nemen ze, veelal onbewust, hun eigen cultuur en geloofsbeleving mee. Dit merk je bijvoorbeeld in gesprekken met deze christenen. Dergelijke ontmoetingen kunnen als verrijkend worden ervaren. Het kan namelijk leiden tot nieuwe inzichten over de invloed van cultuur op het belijden en uitoefenen van het geloof.

Dit geldt tevens bij het actief zijn in de zending. De ontmoetingen met mensen uit andere culturen kunnen echter ook een confrontatie opleveren met eigen geloof en cultuur. De vraag rijst dan hoe je om moet gaan met verschillen in geloofsbeleving die ontstaan onder invloed van cultuur.

De Ghanese dr. E. Addo, gepromoveerd op de relatie tussen Evangelie en cultuur bij de Ghanese Gabevolking, schijft dat we inheemse religieuze gebruiken niet moeten negeren of veroordelen, maar juist moeten invullen met het Evangelie. Oftewel, we moeten een andere cultuur niet negeren, maar kerstenen (Zwaag, 2009).

In deze lezing zullen we nadenken over de invloed van cultuur op de geloofsbeleving van de christenen. Ook wordt vanuit Gods Woord onderzocht in hoeverre cultuurverschillen geoorloofd zijn. Daarnaast zullen er praktische handreikingen worden gegeven over hoe je moet omgaan met medechristenen die vanuit hun cultuur een andere geloofsbeleving hebben.

Sprekersvragen

 1. Cultuurverschillen en de Bijbel
  • Welke invloed heeft cultuur op het belijden en uitoefenen van het geloof?
  • Hoe spreekt de Bijbel over de rol die cultuur mag spelen in geloofsbeleving en waar liggen grenzen?
 2. Onze persoonlijke rol bij cultuurverschillen
  • Hoe moeten wij in kerkelijk Nederland omgaan met culturele verschillen in geloofsbeleving?
  • In hoeverre kleurt en stempelt cultuur onze geloofsbeleving?
  • Hoe bedrijf je vanuit je eigen westerse cultuur op een juiste wijze zending in een andere cultuur?