Kaart wordt geladen...

Datum/Tijd
11-04-2023
19:30 - 22:00

Locatie
Benedenzaal Huize Winterdijk

Categorieën


Klagen over Jeruzalem | De profeet Jeremia

 

Onderwerp

Op jonge leeftijd werd Jeremia door de HEERE geroepen: Eer dat Ik u in moeders buik formeerde, heb Ik u gekend, en eer dat gij uit de baarmoeder voortkwaamt, heb Ik u geheiligd; Ik heb u den volken ten profeet gesteld (Jer. 1:5). 

Jeremia komt uit een priestergeslacht. (Jer. 1:1) Hij is nog jong als de HEERE hem roept om profeet te zijn. Jeremia is profeet voor het leven. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld Amos, bij wie we de indruk krijgen dat hij voor een periode tussendoor profeet is. Als gevolg van zijn roeping mag Jeremia niet trouwen en geen kinderen krijgen. (Jer. 16:2) Jeremia is de grootste profeet, het boek is de omvangrijkste profetie van het Oude Testament. 

Jeremia profeteert al voordat het wetboek in de tempel in 622 voor Christus wordt teruggevonden. Na deze vondst reformeert Josia land en volk overeenkomstig dit wetboek. Na de reformatie echter moet Jeremia verder gaan met profeteren.  

Jeremia heeft geen gemakkelijke roeping gehad en heeft geen populaire boodschap gebracht. Hij is profeet geworden om Israël onheil aan te zeggen. Ook heeft hij Israëls ontrouw vergeleken met het gedrag van een hoer. Jeremia’s profetie is uitgekomen: Israël ging door met zondigen, Jeruzalem werd ingenomen en haar inwoners werden weggevoerd. Jeremia’ uit zijn verdriet in de Klaagliederen. Deze lezing gaat over het leven van de profeet Jeremia, over het Bijbelboek dat naar hem genoemd is en over de Klaagliederen. 

 

Sprekersvragen

  1. Hoe verliep het leven van Jeremia?
    • Hoe verliep Jeremia’s leven voor de wegvoering?
    • Hoe verliep zijn leven tijdens de ballingschap?
  2. Wat zeggen de Bijbelboeken van Jeremia?
    • Wat is de hoofdlijn van hetgeen dat Jeremia geprofeteerd heeft?
    • Wat kunnen wij leren van zijn indringende wijze van spreken?