Kaart niet beschikbaar

Datum/Tijd
30-04-2021
19:30 - 22:00

Locatie
Vaarkamp B.V.

Categorieën


Één heilige algemene Christelijke kerk?

We hopen deze avond samen na te denken over: Kerkelijke verscheidenheid.

Hieronder volgt een korte introductie op het onderwerp.
De Kerk is één in Christus. Toch zijn er over de hele wereld ontzettend veel verschillende kerken en bewegingen. Elk van hen heeft een eigen cultuur en allen hebben hun eigen gebruiken. Ook hebben ze vaak verschillende verklaringen van de Bijbel. Hoe moeten wij daarmee omgaan? Prof. dr. J. Hoek stelde in een lezing dat de geloofsbevinding kan verschillen tussen christenen. Ook merkte hij op dat het zwaartepunt van het christendom niet meer alleen in Europa ligt. Dan ligt de vraag voor de hand wanneer iets een cultuurverschil is, wat niet tegen Gods Woord ingaat, en wanneer iets afkeurenswaardig is. Denken wij als reformatorische christenen teveel in onze eigen bubbel als het gaat om wat de juiste manier van leven van een christen is? Ook in Nederland is de kerk verdeeld. Wat kunnen wij als kerken onderling van elkaar leren, ook als het gaat om tradities?

Ds. G. Hoogerland hoopt hierover een inleiding te houden, aan de hand van de volgende vragen die wij hem gesteld hebben:

  1. Hoe kunnen culturele verschillen ontstaan vanuit één Bijbel?
  2. Hoe moeten wij (bijvoorbeeld op het zendingsveld) omgaan met culturele verschillen in de kerk?
  3. Waar ligt de grens tussen een cultureel verschil en een gebruik of gewoonte die tegen Gods woord ingaat?
  4. Wat kunnen Nederlandse kerkverbanden van elkaar leren?

De volgende bronnen kan je gebruiken om je voor te bereiden:

  • Galaten 3, 1 Korinthe 3, Handelingen 15
  • Reformatorische Dagblad, 5-10-2018, p. 19
  • ds. G. Hoogerland: Om vriend en broed’ren (2020)