Kaart niet beschikbaar

Datum/Tijd
13-04-2023
19:30 - 22:00

Locatie
Paasbergschool

Categorieën


Het (samen)leven met Rome | De Rooms-Katholieke Kerk anno 2022/2023

Op deze kringavond, die op D.V. 13 april 2022 gehouden zal worden, hopen we samen na te denken over de Rooms-Katholieke Kerk. Prof. dr. A. Goudriaan zal hier voor ons een lezing over komen geven, waarbij hij ook wat meer ingaat op de voorgeschiedenis van de Rooms-Katholieke Kerk, met name in de Middeleeuwen. Dit is een GAST-avond, waarbij alle leden van Solidamentum en DC welkom zijn!

Hieronder wordt een introductie op het onderwerp gegeven.
Wellicht heb je eens bij het lezen van de formulieren van enigheid gedacht: “Waarom is er zoveel aandacht voor de Roomse leer? Zou dat niet veranderd moeten worden?”  

Wij, protestanten, weten tegenwoordig vrij weinig meer van de Rooms-Katholieke kerk af. In de tijd dat de formulieren van enigheid gevormd zijn, lag deze leer in een heel ander perspectief omdat er toen veel meer mensen waren die deze kerk aanhingen. Er is zelfs een tachtig-jarige oorlog voor nodig geweest om als protestanten de vrijheid te mogen behouden. Tegenwoordig zou een oorlog met Rome niet meer in je op komen, want wie is er tegenwoordig nog rooms? Is de RKK in de tijd veranderd? 

Er zijn mensen die vinden dat er een hedendaagse versie van de catechismus nodig is. De reden hiervan is dat het atheïsme een grotere plek heeft ingenomen dan de Roomse leer. Maar is er dan een nieuwe versie nodig? Moeten wij met die groep instemmen? Of juist een fel tegengeluid laten horen? Maar wat moet je dan laten horen? 

De Roomse leer heeft bij ons een negatieve lading. Wie van ons kan zich voorstellen dat de paus absoluut gezag heeft, dat Maria mede-verlosseres is, of dat het brood werkelijk in het lichaam van de Heere Jezus verandert? Maar ongetwijfeld zal de Roomse leer ook zijn goede punten hebben, waar wij als protestanten veel van leren kunnen.  

Sprekersvragen

  1. Hoe is de Rooms-Katholieke kerk ontstaan? 
  2. Is de Rooms-Katholieke kerk veranderd vanaf de reformatie t.o.v. nu? En hoe? 
  3. Liggen er verschillen tussen de Rooms-Katholieke kerk in Nederland en bijvoorbeeld Polen en Afrikaanse landen? 
  4. Zijn de belijdenisgeschriften nog wel relevant als de Roomse leer er zo’n vooraanstaande plek inneemt? 
  5. Wat kunnen wij leren als protestanten van de Rooms-Katholieken? 

Voorbereiding

We raden je aan om ter voorbereiding op de lezing de volgende bronnen door te nemen:

  • Van der Tang, L. (2022) Wachter Sions (69e jaargang). Groot-Ammers: Vanderperk Groep. 6-7 
  • Kranendonk, W.B. ”Rome is niet veranderdReformatorisch Dagblad 11-06-2016