Kaart niet beschikbaar

Datum/Tijd
25-04-2023
19:30 - 22:00

Locatie
Bovenzaal GGiN Gerbrandyweg

Categorieën


Pelgrims naar Jeruzalem | Kruistochten

Onderwerp

De stad Jeruzalem heeft altijd bijzondere waarde gehad voor zowel het Christendom, het Jodendom als de Islam. Voor het Christendom onder meer omdat hier de Via Dolorosa, de lijdensweg van Christus, te vinden is. Voor het Jodendom onder meer omdat hier de tempels gestaan hebben, waarvan nu de Klaagmuur als overblijfsel nog resteert. Voor de Islam onder meer omdat Mohammed ten hemel zou zijn opgevaren. 

Er is daarom ook veel gestreden om Jeruzalem. De kruistochten in de Middeleeuwen zijn daar een voorbeeld van. Deze kruistochten staan tegenwoordig in negatief daglicht. Ze zouden een botsing geweest zijn tussen het onontwikkelde Westen enerzijds en de hoogontwikkelde islamitische beschaving enerzijds. Ook worden de kruistochten op één lijn gesteld met de Jihad en islamitische terrorisme. Er zou niet per se verschil zijn tussen de kruistochten en de gewelddadige strijd voor een wereldwijd kalifaat, zoals nagestreefd door de ISIS-terreurorganisatie. In deze lezing zal nader worden ingegaan op dit onderwerp. 

Allereerst wordt stilgestaan bij de realiteit van de kruistochten, dus wat de historische aanleidingen voor en gevolgen van de kruistochten waren. Vervolgens denken we na over de vergelijking tussen de kruisvaarders met islamitische terroristen, waarna we ten slotte nadenken over de lessen die we uit de kruistochten kunnen trekken. 

Sprekersvragen

  1. Wat hield de realiteit van de kruistochten in?
    • Wat was de (historische) ontwikkeling die aanleiding gaf tot de kruistochten?
    • Wat waren de gevolgen van de verschillende kruistochten?
  2. Wat hebben de kruistochten ons vandaag te zeggen?
    • Hoe moeten wij aankijken tegen de vergelijking van de kruisvaarders met de islamitische Jihadisten?
    • Welke lessen kunnen wij trekken uit de kruistochten?