Kaart niet beschikbaar

Datum/Tijd
23-04-2024
19:30 - 22:00

Locatie
Bovenzaal GGiN Gerbrandyweg

Categorieën


Informatie

Bijna twaalf jaar geleden kondigde Jan-Peter Balkenende het einde van de maakbaarheidsgedachte al aan. Volgens hem is zowel de samenleving als de economie niet volledig maakbaar. Er zijn echter ook mensen die een andere opvatting hebben. Maakbaarheidsidealisten stellen juist dat de mens voortdurend bezig is met het vormen en transformeren van de samenleving.

Politici, beleidsmakers en bestuurders zijn voortdurend bezig met interveniëren om het welzijn in de samenleving te bevorderen. Interveniëren heeft als doel, door middel van maatregelen of beleid, het welzijn in de samenleving te verbeteren. Het ideaal van maakbaarheid speelt hierbij een belangrijke rol: de toekomst is niet iets wat ons simpelweg overkomt, maar iets wat we actief en systematisch naar onze hand kunnen zetten.

Het concept van politieke maakbaarheid impliceert dus dat wij als mensen actieve deelnemers zijn in het vormgeven en transformeren van de samenleving. In de Bijbel kunnen wij echter lezen dat God regeert over alle dingen. In hoeverre is de maakbaarheidsgedachte dan nog van kracht?

Deze lezing heeft als doel een diepgaander inzicht te verschaffen in de maakbaarheidsgedachte. Er zal worden besproken hoe deze gedachte zich verhoudt tot de huidige politieke context en welke positie zij moet innemen vanuit een Bijbels perspectief.

 

Onderstaande vragen hopen we met de lector, mr. C.G. van der Staaij, te behandelen:

In hoeverre intervenieert de huidige politiek in onze huidige samenleving?

  • Hoe wordt politiek gebruikt om mensen of groepen mensen te sturen?
  • Is er een gevaar in het centraliseren van machten om zo de samenleving beter onder controle te kunnen houden en wat zijn hierin de grenzen?

Hoe moeten wij de politieke maakbaarheidsgedachte zien in het licht van de Bijbel?

  • In welke mate mogen wij streven naar geluk en welvaart?
  • In hoeverre is het mogelijk en geoorloofd de samenleving te ontwikkelen ten voordele van de mens?

 

Voorbereidingsartikelen:

Van der Vlies, B. J. (1991, 1 augustus). Samenleving maakbaar? Zicht, https://www.digibron.nl/viewer/collectie/Digibron/offset/1/zoekwoord/maakbaarheid+politiek/id/tag:Zicht,19910801:newsml_7e51d2260d260b973d0b2a16457ba5bd

Haeser, J. (1997, 3 mei). Maakbare samenleving? Terdege, https://www.digibron.nl/viewer/collectie/Digibron/offset/8/zoekwoord/maakbaarheid+politiek/id/tag:Terdege,19970305:newsml_25cc2e11b9a2802a27ac4a354279e3ca