Kaart niet beschikbaar

Datum/Tijd
28-05-2021
19:30 - 22:00

Locatie
Vaarkamp B.V.

Categorieën


Machine vs. mens

We hopen deze avond samen na te denken over: De invloed van kunstmatige intelligentie op het dagelijkse leven.

Hier volgt een korte inleiding op het onderwerp:
Kunstmatige intelligentie (of KI) lijkt een ontwikkeling van de afgelopen jaren, maar is in werkelijkheid al een stuk ouder. De laatste jaren heeft deze wetenschapsdiscipline weliswaar grote ontwikkelingen doorgemaakt, maar al in de jaren ‘50 werd er onderzoek naar gedaan. In deze wetenschapsstroming wordt onderzocht hoe wij machines op een menselijke manier kunnen laten denken, zodat deze machines zelf een lerend vermogen gaan ontwikkelen zoals dat ook bij mensen het geval is.

Kunstmatige intelligentie kan grote voordelen opleveren voor het bedrijfsleven, doordat er een hogere mate van automatisering mogelijk is. Beveiligingslekken kunnen worden opgelost, en meer kennis kan worden verkregen van het gedrag van de consument.

Maar ook in ons persoonlijke leven kan kunstmatige intelligentie invloed hebben. Denk bijvoorbeeld aan de advertenties die je te zien krijgt op internet. Spraakherkenningssoftware zoals Siri van Apple, maar ook navigatiesystemen zijn kunstmatige intelligentie. Echter zijn er ook gevaarlijkere ontwikkelingen, zoals in China. Daar koppelt de overheid gezichtsherkenningssoftware aan data over haar burgers, en wil daarmee een sociaal kredietsysteem invoeren om het gedrag van haar onderdanen te controleren.

Dhr. A. Lassche hoopt hierover een lezing te geven aan de hand van de volgende vragen die wij hem gesteld hebben:

  1. Wat is KI en Welke vormen van kunstmatige intelligentie zijn er?
  2. Wat zijn de voor en -nadelen van KI voor het bedrijfsleven?
  3. Wat zijn de voor en -nadelen van KI in de zorg?
  4. Wat zijn de voor en -nadelen van KI in ons persoonlijke leven?
  5. Hoe moeten we het gebruik van KI zien in het licht van de Bijbel en in het bijzonder in het licht van de eindtijd?

De volgende bronnen kan je gebruiken om je voor te bereiden: