Kaart niet beschikbaar

Datum/Tijd
11-05-2023
19:30 - 22:00

Locatie
Paasbergschool

Categorieën


Levenskoers bepalen | Hoe moeten wij afhankelijk leven?

Op deze laatste kringavond van dit kringjaar, gepland op D.V. 11 mei 2023, hopen we samen na te denken over afhankelijk leven. Hier hoopt Ds. De Wit een lezing over te houden. Iedereen van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn!

Hieronder wordt een introductie op het onderwerp gegeven.

‘Ik wil onafhankelijk zijn.’ Overal in onze maatschappij wordt deze roep gehoord. De mens wil zelfstandig zijn, zelf een stabiele situatie om zich heen creëren, onafhankelijk zijn; zonder hulp van anderen door het leven gaan. Rekening met tegenslagen wordt er niet gehouden. Prognoses moeten altijd goed en positief zijn. Geld moet meer worden, de mensen moet gelukkiger worden en tegelijk moet alles kunnen. Afhankelijk, nee, dat willen we niet zijn! En zeker niet van God. 

Zo onafhankelijk als dat we onszelf opstellen, zo ambivalent is onze verhouding met onafhankelijkheid. Het leven laat zien dat het vaak niet loopt zoals wij wensen of gedacht hadden. Het ene probleem of teleurstelling volgt de andere op en iedere keer is er weer iets, waardoor ons ideale beeld niet bereikt wordt. Daarnaast ervaart de mens dagelijks dat hij afhankelijk is van andere mensen en bovenal van God. Zonder Hem kan de mens niets doen. Dit ervaren wij door  tegenslag die ons dagelijks treft. De afgelopen 2,5 jaar, met daarin de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne hebben dit nog concreter gemaakt. Dingen die zeker voor ons waren, zijn onzeker geworden. De vraag is dan ook: Wat is afhankelijkheid? En hoe moeten wij dit vorm geven? 

Sprekersvragen

Ds. De Wit hoopt hier een lezing over te geven aan de hand van de volgende vragen die wij hem gesteld hebben:

  1. Wat hield afhankelijkheid in voor Adam en Eva in het paradijs?   
  2. Hoe moeten we omgaan met de onzekerheden in het wereldgebeuren? 
  3. Waarin uit zich de onafhankelijkheid van de mens? 
  4. Heeft Nederland iets geleerd m.b.t. afhankelijkheid door de coronaperiode? Zo ja, wat dan? 
Voorbereiding

We raden je aan om ter voorbereiding op de lezing de volgende bronnen door te nemen:

Heb je opmerkingen of vragen? Stuur dan gerust een mailtje naar naar ede@solidamentum.nl!