Kaart niet beschikbaar

Datum/Tijd
13-05-2022
19:30 - 22:00

Locatie
Dr. C. Steenblokschool

Categorieën


Meereizen of meeleven | Omzien naar elkaar: een taak voor iedereen. 

Op deze kringavond, die op D.V. 13 mei 2022 gehouden zal worden, hopen we samen na te denken over het omzien naar elkaar.

Hieronder wordt een introductie op het onderwerp gegeven.

Als je ziek bent ga je naar de dokter. Er zijn voedselbanken, opvangcentra, psychologen en ga zo maar door. Op gebied van de kerk zijn de dominee, ouderlingen en diakenen er. Ook op het gebied van de opvoeding heb je de juf, de meester, docenten en ouders. Het is heel goed dat er mensen zijn die dit doen, zij en vele anderen kunnen niet gemist worden. Betekent dat dat de rest van de samenleving geen rol meer heeft in het omkijken naar anderen?

We leven in een individualistische tijd, waarin de oosterse gastvrijheid vaak ver te zoeken is. Hoe met goede werken om wordt gegaan, kan lastig zijn. De invloed van de Rooms Katholieke kerk is hier een onderdeel van. Hoewel we er niet door zalig kunnen worden, vermeldt de Bijbel in Mattheus 25:40b wel het volgende: ‘Voor zoveel gij dit een van deze Mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat Mij gedaan.’

Sprekersvragen

Mw. G.J. van den Belt-van Woudenbergh hoopt hier een lezing over te geven aan de hand van de volgende vragen die wij haar gesteld hebben:

  1. Wat leert de Bijbel ons over pastoraat en hulpverlening en komt dit overeen met hoe het nu geregeld is? 
  2. Wat moet je doen als de motivatie om anderen te helpen/bepaalde taken uit te voeren niet aanwezig is? 
  3. Hoe kunnen wij een concrete invulling geven aan de verantwoordelijkheid die wij hebben? 
  4. Waar stopt onze verantwoordelijkheid? Denk bijvoorbeeld aan de mate van bemoeien met het gedrag van andermans kinderen? 
Voorbereiding

We raden je aan om ter voorbereiding op de lezing de volgende bronnen door te nemen:

  • Ruitenberg, ds. P. van, Het ambt aller gelovigen. 
  • Kroneman, D., ‘Het ambt aller gelovigen’, Reformatorisch Dagblad 16 oktober 1992

Heb je opmerkingen of vragen? Stuur dan gerust een mailtje naar naar ede@solidamentum.nl!