Kaart niet beschikbaar

Datum/Tijd
27-03-2020
19:30 - 22:00

Locatie
Vaarkamp B.V.

Categorieën


Bidden, een eerste levensbehoefte

We hopen deze avond samen na te denken over: Het gebedsleven

Hieronder volgt een korte introductie op het onderwerp.
Een hart dat uitgaat naar God kan niet zonder gebed.Het is de levensadem van ieder christen. John Bunyan zegt: ‘Wie geen bidder is, is ook geen christen.’Maar wat is bidden ten diepste? En hoe geven we het gebedsleven vorm?

Ds. J. Van Laar hoopt hierover een inleiding te houden, aan de hand van de volgende vragen die wij hem gesteld hebben:

 1. Wat is bidden eigenlijk?
 2. Hoe moeten we ons gebedsleven vormgeven? Wat moet de inhoud van het gebed zijn?
 3. Wat is de relatie tussen het lezen van Gods Woord en het gebed?
 4. Hoe kan iemand weten wanneer hij de hulp van Gods Geest in het gebed ontvangt(Romeinen 8:26)?
 5. Waarom moeten we bidden en alles aan de Heere vertellen, als Hij toch al weet wat we nodig hebben?
 6. Hoe moeten we omgaan met formuliergebeden? Het gevaar van sleur ligt snel op de loer. Dan is het geen bidden vanuit het hart. Mogen wij deze gebruiken?
 7. Wat bedoelt de Heere Jezus als Hij zegt: ‘Wanneer gij bidt, zo gebruikt geen ijdel verhaal van woorden; want Uw Vader weet wat gij van node hebt, eer gij Hem bidt.’ Hoe zit dat met de voorbede?

De volgende bronnen kan je gebruiken om je voor te bereiden:

 • 1 Koningen 18; Psalm 50:15; Job 22:27; Daniël 6:11; Mattheüs 6:5-18; Mattheüs 26: 38-44; Lukas 2:37-38; Lukas 11:1-13; Lukas 18: 1-17; Jakobus 5: 13-20; 1 Johannes 3: 21-24
 • Gray, A. (2012). Bidt zonder ophouden. Rumpt: De Schatkamer.
 • Pike, S., Hayward, S. (2007). Gewetensvragen beantwoord door de predikanten S. Spike en S. Hayward. Barneveld: Gebr. Koster.
 • HC. Zondag 45 vraag en antwoord 116, 117, 118 en 119.
 • Calvijn, J. Institutie, boek 3, hoofdstuk 20 (in de vertaling van Sizoo: p. 377-463).
 • Brakel, W. à, Redelijke Godsdienst, deel 2, hoofdstukken 25-31.-M. Henry