Kaart niet beschikbaar

Datum/Tijd
23-05-2024
19:30 - 22:00

Locatie
LooHorst Landscaping B.V.

Categorieën


De stad van het Licht [Bijbelstudie] | Het nieuwe Jeruzalem in het Bijbelboek Openbaring

D.V. donderdag 23 mei hopen we samen een Bijbelstudie te houden. Deze avond hoopt Gerrie Benschop een korte inleiding te houden over Openbaring 21:22-22:5, waarna we dit gedeelte in kleine groepjes hopen te bestuderen. Dit zorgt vaak voor mooie gesprekken, dus van harte welkom!

Hieronder wordt een introductie gegeven.

Als je het woord ‘profetie’ hoort, denk je misschien al gauw aan Bijbelboeken als Jesaja, Jeremia, Zacharia en Maleachi. Maar ook het Nieuwe Testament kent een profetisch Bijbelboek, namelijk het Bijbelboek Openbaring.  

Openbaring is een Bijbelboek dat je ‘ingewikkeld’ zou kunnen noemen. Er wordt zelfs gezegd dat Johannes Calvijn een verklaring heeft geschreven van elk Bijbelboek, behalve van het Bijbelboek Openbaring. 

Het Bijbelboek Openbaring kan veel vragen oproepen. Wat betekenen al die cijfers, al die dieren en al die gebeurtenissen in Openbaring? Vaak worden gebeurtenissen uit het Bijbelboek Openbaring gebruikt om gebeurtenissen uit het heden te duiden. Is dat goed? Hoe moeten we het Bijbelboek Openbaring eigenlijk lezen? 

Het Bijbelboek Openbaring is een Bijbelboek van zonde en straffen, maar ook van genade en barmhartigheid. Het is een Bijbelboek van vernietiging van het kwaad, maar ook van vrede en geluk. Zeker in de laatste twee hoofdstukken van het Bijbelboek zien we het jaarthema ‘Licht in het donker’ sterk terugkomen. Hoe wordt het nieuwe Jeruzalem beschreven in het Bijbelboek Openbaring?  

De belangrijkste vraag echter die dit Bijbelboek oproept, is: aan welke kant staan wij? Is het nieuwe Jeruzalem, uit genade, ook de plaats die voor ons bereid is, of is ons deel in de poel die daar brandt van vuur en sulfer (Openbaring 21:8)? 

Tijdens deze Bijbelstudie zullen we ons gaan verdiepen in ‘licht en donker’ in het laatste Bijbelboek, Openbaring, waarbij we ook een link leggen met het eerste Bijbelboek, namelijk Genesis. 

Sprekersvragen

Tijdens de avond hopen we na te denk over de volgende vragen:

  1. Wat is de plaats van het Bijbelboek ‘Openbaring’ in de Bijbel?  
  2. Hoe moeten we het Bijbelboek Openbaring lezen? 
  3. Wat is de opzet van het Bijbelboek Openbaring? 
  4. Hoe zien we ‘licht en donker’ terug in het Bijbelboek Openbaring?  
  5. Waaruit bestaat de schoonheid van het nieuwe Jeruzalem? 
Voorbereiding

We raden je aan om ter voorbereiding op de lezing de volgende bronnen door te nemen: