Kaart wordt geladen...

Datum/Tijd
28-04-2021
19:30 - 22:00

Locatie
Kerkzaal Gerbrandyweg

Categorieën


Woord en wetenschap | Wetenschap vanuit Bijbels perspectief

Let op: dit is een open avond. Belangstellenden kunnen zich hier opgeven om een uitnodiging voor deze avond te ontvangen: https://forms.gle/uN2H5oPsPwXCNBjm7

Bijbel en wetenschap staan volgens veel gelovigen en niet-gelovigen op gespannen voet met elkaar. Uitingen van persoonlijke, religieuze overtuigingen zouden niet thuishoren in de wetenschap, want bij wetenschap gaat het om ‘harde’ kennis.

Op dit standpunt is kritiek. Einstein zegt bijvoorbeeld: ‘Wetenschap zonder religie is kreupel, religie zonder wetenschap is blind.’ Ook Prof. Van den Brink is geen voorstander van de visie dat geloof en wetenschap in strijd met elkaar zijn. Zijn boek ‘En de aarde bracht voort’ zegt hierover: God heeft ons twee boeken gegeven, het boek van de Schrift en het boek der natuur. Hij is de auteur van beide boeken en in beide is Hij geloofwaardig. Als wij daartussen spanningen waarnemen, ligt dat niet aan de betrouwbaarheid van deze boeken, maar aan onze gebrekkige interpretatie.

Geloof en wetenschap horen dus juist bij elkaar. Daarbij begint wetenschap nooit zonder iets te geloven. Wie dit omdraait, raakt hopeloos verstrikt in de onvolmaaktheden van menselijke wetenschap.

Het is essentieel om hier als christen een duidelijk standpunt over te vormen, omdat deze kwestie vaak een punt van discussie is met niet-gelovigen. Vooral wanneer je na je studie aan de slag gaat in de wetenschap zal verdieping in dit vraagstuk later tot nut blijken te zijn, zodat je een wetenschapper kunt zijn naar Gods Woord.

 

Vragen/stellingen
  1. De verhouding tussen Woord en wetenschap
    • Hoe verhouden Woord en wetenschap zich tot elkaar?
    • Hoe moeten wij omgaan met Schrift-kritische wetenschappelijke ontdekkingen?
  2. Christelijke wetenschap in de praktijk
    • In hoeverre moedigt de Bijbel wetenschap aan (positie van wetenschappers in de Bijbel)?
    • Hoe kunt u christelijke wetenschap in de praktijk brengen?