Kaart wordt geladen...

Datum/Tijd
03-05-2022
19:30 - 22:00

Locatie
Kerkzaal Gerbrandyweg

Categorieën


Geld en Geluk | Vermogend op weg naar het Koninkrijk?

Uitwerking onderwerp

Geld is voor ieder mens onmisbaar. Door dit middel kunnen veel goederen worden verkregen. De Bijbel waarschuwt echter regelmatig tegen misbruik rondom het bezit hiervan: “Wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uw ijdele wandeling, die u van de vaderen overgeleverd is; Maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt Lam” (1 Petr. 1:18, 19). De waarde van aards vermogen is dus erg betrekkelijk in vergelijking met waarde van de onvergankelijke zaligheid. Jezus zegt dan ook: “Het is lichter, dat een kemel ga door het oog van een naald, dan dat een rijke inga in het Koninkrijk Gods” (Matt. 19:24). Geldbezit kan dus ingrijpende gevolgen hebben. Niettemin schiep God waardevolle materialen zoals edelmetaal waar Hij Zijn huis mee liet versieren. Ook waren verschillende van Gods kinderen vermogende mensen. Verder zijn in de Bijbel ook enkele “positieve” teksten over geld te vinden, zoals Psalm 112 vers 3: “In zijn huis zal have en rijkdom wezen; en zijn gerechtigheid bestaat in eeuwigheid”. Daartegenover staan teksten zoals te vinden in Lukas 8: “En dat in de doornen valt, zijn dezen, die gehoord hebben, en heengaande verstikt worden door de zorgvuldigheden, en rijkdom, en wellusten des levens, en voldragen geen vrucht” (vers 14).

Sprekersvragen

 1. Wat is volgens de Bijbel de waarde van vermogen?
  • Wat is volgens de Bijbel de waarde van vermogen in het verkrijgen van de zaligheid? – Werkt dit misschien zelfs de zaligheid tegen?
  • Wat is de waarde van vermogen in het aardse leven?
  • Kan een groot vermogen gezien worden als zegen?
 2. Hoe moet je volgens de Bijbel omgaan met vermogen?
  • Hoe gebruik je vermogen tot eer van God en wanneer is het tot oneer van God?
  • Hoe kan vermogen ingezet worden ten nutte van de naaste en ter bevordering van de kerk?