Kaart wordt geladen...

Datum/Tijd
16-05-2023
19:30 - 22:00

Locatie
Benedenzaal Huize Winterdijk

Categorieën


Sion, de heilige stad | Zeer heerlijke dingen worden van u gesproken

Onderwerp

De naam Sion wordt in de Bijbel vaak als synoniem gebruikt voor de stad Jeruzalem. Letterlijk betekent Sion ‘vestingwerk’. De eerste keer dat Sion in de Bijbel genoemd wordt is in het boek Samuël als David de stad veroverd op de Jebusieten. Toch zie je dat er meer met ‘Sion’ wordt bedoeld dan alleen een geografische locatie. Als er beloftes zijn voor de stad Jeruzalem wordt in profetieën vaak de naam ‘Sion’ als aanduiding gebruikt, zoals bijvoorbeeld in het Bijbelboek Jesaja.  

De kanttekenaren merken bij psalm 87 op dat met Sion de gemeente van God wordt bedoeld. Ook op andere plaatsen in de Bijbel wordt Sion gepersonifieerd. Sion wordt dan voorgesteld als een vrouw. De vrouw Sion of dochter Sion is dan de vergelijking voor zowel de stad Gods als de moeder van het uitverkoren volk.  

In het Johannes-evangelie wordt Sion in een verwijzing naar de profetie van Zacharias in verband gebracht met de Messias. ‘En Jezus vond een jongen ezel en zat daarop gelijk geschreven is: Vrees niet, gij dochter Sions, zie, uw Koning komt, zittende op het veulen ener ezelin.’ (Joh. 12:13-15) In de Openbaringen is Sion de plaats waar het Lam Gods wordt aangebeden: ‘En ik zag, en ziet, het Lam stond op den berg Sion, en met Hem honderd vier en veertig duizend, hebbende den Naam Zijns Vaders geschreven aan hun voorhoofden.’ (Open. 14:1). 

Deze lezing zoomt in op de betekenis van Sion door de Bijbel heen.

Sprekersvragen

  1. Wat is de betekenis van Sion in de Bijbel?
    • Wat is de letterlijke betekenis van Sion?
    • Wat is de geestelijke betekenis van Sion?
  2. Wat heeft de betekenis van Sion ons te zeggen?
    • Waarom wordt het volk van God aangeduid met een stad?
    • Wat kenmerkt de inwoners van deze stad?