Kaart wordt geladen...

Datum/Tijd
13-09-2022
19:30 - 22:00

Locatie
Kerkzaal GGiN Stationsplein

Categorieën


Vijand van Israël? | De Islam

 

Onderwerp

Het Joodse volk speelt een grote rol in de Koran. Niet alleen vanwege het feit dat zij de Torah hebben ontvangen op de Sinaï, maar ook omdat Mohammed hen tegenkomt in Medina. Tijdens zijn periode in Medina wordt de verhouding met de Joden daar steeds slechter. De positie van het Jodendom in de Koran is dan ook tweeslachtig. Volgens de Islam behoren Joden namelijk net als christenen tot de mensen die weliswaar toegang hebben tot ‘de openbaring van God’, maar die nog niet volledig erkend hebben. Als ze dat wel zouden doen, zouden ze echte moslims zijn, soera 5:65: ”Als de volken van het Boek maar geloofden en vreesden, dan zouden Wij hun zonden kwijtschelden en zouden Wij hen doen binnengaan in de paradijselijke tuinen.

Deze tegenstelling is een van de redenen van het conflict tussen de Islam en Israël. Het is een strijd die gewoed heeft vanaf de oprichting van de staat Israël. Talloze malen is de strijd tegen Israël een jihad genoemd. Er moet worden gestreden tegen een samenleving die zich niet aan de wetten van Allah onderwerpt. Temeer omdat Israël de toenmalige islamitische wereld in tweeën gekliefd heeft: Azïe en Noord-Afrika. Dit politiek-militaire conflict vindt zijn wortels dus vooral in de verschillende religieuze identiteit van beide volken.

Moslims hebben de taak zorg te dragen voor de uitbreiding van het gebied waar de wetten van Allah uitgevoerd worden. Dat gebeurt door de jihad, de heilige oorlog. De belangrijkste vorm van jihad is tegen de ongelovigen. Met als einddoel de wereldwijde aanvaarding van de wetten van Allah.

 

 

Sprekersvragen

  1. Wat zijn de historische en theologische oorzaken van het conflict tussen het Jodendom en de Islam?
    • Wat zijn de verschillen in religie tussen het Jodendom en de Islam?
    • In hoeverre hebben cultuurverschillen met het conflict te maken?
  2. Hoe brengt de Islam het Jodendom in gevaar?
    • Hoe bedreigt de Islam het Jodendom als religie?
    • Hoe bedreigt de Islam de staat Israël?