Kaart niet beschikbaar

Datum/Tijd
21-09-2023
19:30 - 22:00

Locatie
Eliezer- en Obadjaschool

Categorieën


Op D.V. 21 september hoopt Jacko Tijssen een lezing te houden over het thema ‘Hoe gaan wij als christenen om met geld? Hij gaat hier onder andere in op de recente ontwikkelingen en het passende uitgavenpatroon rondom geld maar ook geeft hij antwoord op de vraag: wat zegt de bijbel ons hierover? Deze avond hopen wij te houden in de Eliëzer- en Obadjaschool te Zwolle. Vooraf zal er nog een maaltijd zijn die begint om 18:00 uur. De avond zelf begint om 19:30 uur. Hieronder nog een verdere introductie van het onderwerp.

Hoe gaan wij als christenen om met geld? 

Geschiedenis van het geld 

Geld is ontstaan rond 2500 v. Chr. toen in Mesopotamië (het tegenwoordige Irak) zilveren staven werden geruild tegen natuurproducten. Tegenwoordig bestaat onze euro koper, aluminium, zink en tin en de grotere munten uit nikkel, koper en messing.  

Recente ontwikkelingen 

Volgens de laatste nieuwsberichten is de ECB aan het onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van een digitale Euro. Hoe staan wij daar als christenen in? Wat heeft dit ons te zeggen? 

Materialisme 

In 2 Koningen 5 lezen we de begeerte naar rijkdom en goederen van Gehazi.  

Toen Gehazi terugkwam bij Elisa werd hij melaats. Regelmatig zien we in Bijbel dat de Heere de rijkdom veracht. De vraag is: waarom streven wij allen naar aardse rijkdom? Wat is ingetogenheid? Is er een verband tussen materialisme en secularisatie in onze gezindte? 

Uitgavepatronen 

De meeste leden van onze studentverenging zijn nog aan het studeren of hebben net hun studie afgerond. De meeste studenten hebben een bijbaantje en verdienen een wisselend inkomen. Wat voor uitgavepatroon past bij een christelijke student? Wat is een gezond uitgavepatroon? 

Welke soorten inkomen zijn er? (Inkomen uit: crypto, casino, werken, loterijen en diensten) 

Wat zegt de Bijbel daarover 

In de Bijbel staat de gelijkenis van de rijke jongeling beschreven. De rijke jongeling heeft alle geboden van zijn jeugd af aan onderhouden. De Heere Jezus geeft aan dat hij nu al zijn geld en goed moet verkopen om hem te volgen en te dienen. De jongeling weigert. Wat kunnen wij hiervan leren? 

In Maleachi 3: 10 staat brengt al de tienden in het schathuis, opdat er spijze zij in Mijn huis …. Zodat er geen schuren genoeg wezen zullen. 

Moeten wij nu ook tienden van ons loon/inkomen uit onderneming/winst uit beleggingen afdragen aan de kerk?  

Je kunt je hier aan voor de avond!