Kaart niet beschikbaar

Datum/Tijd
10-12-2020
19:30 - 22:00

Locatie
Groen van Prinstererschool

Categorieën


Samenvatting van de lezing:
Wie was dominee Kersten?
Dominee Gerrit Hendrik Kersten is al op jonge leeftijd tot bekering gekomen. Bijna iedereen heeft wel eens over hem gehoord. Hij was een dominee en is SGP-leider geweest in de Tweede Kamer. Toch zijn er veel dingen die mensen niet over hem weten. Wie was dominee Kersten en wat heeft hij voor de kerk betekend?

Wat heeft hij voor de kerk betekend?
Dominee Kersten heeft veel voor de kerk betekend, onder andere voor het ontstaan van de Gereformeerde Gemeenten. Hij heeft gestreden voor eigen scholen, waar vanuit het Woord lesgegeven zou worden. Hij zag ernaar uit dat jongeren de kerk zouden gaan dienen in het ambt. Daarom heeft hij er mede voor gezorgd dat er een theologische school is gekomen.

Wat was zijn levenswerk?
Dominee Kersten heeft veel verschillende werken achtergelaten, waaronder preken over ‘De Heidelbergse Catechismus’, preken in de bundels ‘De gelovige verwachting’ en ‘Het handschrift uitgewist’. Eén van zijn voornaamste werken is ‘De gereformeerde dogmatiek voor de gemeenten toegelicht’. Dit was zijn levenswerk. Zijn bedoeling hiermee was niet om een nieuwe dogmatiek te schrijven, maar om de gereformeerde leer bij de mensen te brengen en het de gemeenten uit te leggen.

Wat heeft hij ons vandaag de dag te zeggen?
Dominee Kersten vond dat je een duidelijke koers in het geloofsleven moet hebben. Je moet je niet laten leiden door allerlei ingevingen en eigen ideeën. Dit is ook vandaag de dag nog erg relevant. Ook de preken van dominee Kersten bieden in deze tijd veel wijsheid en inzicht in veel hedendaagse vraagstukken.

In deze tijd is ons gevoel doorslaggevend en niet meer de dogmatische waarheden. Het is geen goede basis voor het geloofsleven. Blijf bij de dogmatiek en verdiep je daarin. Dit is de boodschap die dominee Kersten nu nog steeds brengt aan de hand van zijn preken.