Kaart niet beschikbaar

Datum/Tijd
02-11-2023
19:30 - 22:00

Locatie
Eliëzer- en Obadjaschool

Categorieën


Donderdag D.V. 2 november hopen we weer een lezing te hebben. In deze avond hoopt Luco Buitink voor ons  een lezing te houden over het onderwerp: ‘De impact van AI-evolutie op de samenleving’.

Vandaag de dag gaan de ethische problemen als warme broodjes van de toonbank. Onder andere kunstmatige intelligentie en de mode-industrie hebben de afgelopen tijd veelvuldig de aandacht van de media gehad. 

Wie heeft er de afgelopen tijden niet gehoord van de nieuwe modellen van onder andere OpenAI, Microsoft en Google die alle drie hun chatbots hebben uitgebracht? Je ontkwam er bijna niet aan, in het nieuws vielen termen als: ‘Stable Diffusion’ en gelijksoortige namen. Allemaal programma’s die gebruikmaken van kunstmatige intelligentie, in het Engels ook wel AI (artificial intelligence) genoemd. 

Waar over AI gesproken wordt, wordt vaak ook gesproken over de ethische dilemma’s die het met zich meebrengt, zoals privacy, discriminatie, werkgelegenheid en verantwoordelijkheid. De vraag reist dan op hoe dit staat in verhouding van Gods soevereiniteit, de waarde van mensenlevens en de onderhouding van de naastenliefde. 

Ook in de mode-industrie, die de afgelopen tijd veel aandacht heeft gekregen, komen er steeds meer ethische vraagstukken naar voren. Naast de bekende kwesties van arbeidsomstandigheden en duurzaamheid, zijn er nu ook belangrijke discussies gaande over body-positivity en gendergelijkheid. Te denken valt onder ander aan de controversiële advertenties van Bud Light in Amerika, door een samenwerking met een transgender werd dit 24,4% minder verkocht. Deze onderwerpen roepen vragen op over hoe ze te verenigen zijn met Bijbelse waarden zoals matigheid, rentmeesterschap en respect voor de schepping.

Meld je hier de avond!