Kaart niet beschikbaar

Datum/Tijd
14-10-2021
19:30 - 22:00

Locatie
Dr. C. Steenblokschool

Categorieën


De reizen van Abraham – Waar reis jij heen?

Op deze kringavond, die op D.V. 14 oktober gehouden zal worden, hoopt Martijn van den Brink met ons een Bijbelstudie te houden over de reizen van Abraham, met als ondertitel: ‘Waar reis jij heen?’.

Wie de Bijbel gaat lezen vanaf Genesis 1 zal al heel snel bij Abraham en zijn reizen belanden. Abraham, die in de gehele Bijbel terugkomt als de vader van het volk Israël. De man die op Gods bevel Ur der Chaldeeën verliet en zonder zijn eindbestemming te kennen op reis ging. Weg uit zijn vertrouwde omgeving en alle begeerlijkheden die er ongetwijfeld waren. En dus ook bij zijn familie vandaan. (maagschap) Nu wordt het volgen van God zijn hoogste doel. Een mooi voorbeeld van Godsvertrouwen. Er staat nog veel meer over Abraham geschreven, maar wij willen vanavond de focus leggen op zijn reizen. De Bijbel leert ons namelijk dat wij allemaal op reis zijn. Het Bijbelboek Prediker zegt: de mens gaat naar zijn eeuwig huis, en de rouwklagers zullen in de straat omgaan. (Pred. 12:5) Dit gegeven bepaalt ons ook bij de broosheid van het leven. De Schrift zegt van div. mensen, zoals Noach, Job, David, Eliza dat ze stierven. (Gen. 9:29)  (Job 42:17) (1 Kronieken 29:28) (2 Koningen 13:14) En wederom: Het is de mens gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. (Heb. 9:27) Ook later in de Bijbel wordt er veel gesproken van reizen. Zo ging het volk jaarlijks naar de tempel/ tabernakel voor een van de feesten. En Jezus zelf was bijna altijd op reis, om het Woord te verkondigen en goed te doen. We kunnen ook nog denken aan de reizen van Paulus en andere apostelen.

Veel reizen dus. Ook vandaag de dag wordt er veel gereisd. Maar het gaat uiteindelijk om die ene reis. Waar gaan we naartoe als ons leven voorbij is?  Want ‘’Wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende’’. (Heb.: 13:14)   “Het leven is mij Christus en het sterven is mij gewin” (Fill 1:27)

Kun jij dit ook nazeggen?

Nog niet? Weet dan dat de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. (Titus 2:11) ‘’ Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren gezonden heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.’’ (Joh. 3:16)

Sprekersvragen

Dit zijn de vragen die aan de spreker gesteld zijn:

 1. Familie of vrienden kunnen een groot obstakel zijn in het geloof. Hoe kunnen wij hier mee omgaan? En wat kunnen wij van Abraham leren?
 2. Er kunnen in het geestelijk leven beproevingen zijn. Hoe moeten wij hier mee omgaan?
 3. Er kunnen soms onbegrepen wegen zijn in het leven, zeker ook in het geestelijke. Abraham kende niet het doel van zijn roeping. Hij moest gelovig gehoorzamen. Wat kan het doel zijn van een degelijke manier van beproeving?

Voorbereiding

We raden je aan om ter voorbereiding op de lezing de volgende bronnen door te nemen:

 • Ziekentroost
 • Christenreis
 • Genesis 12-25
 • Prediker 12
 • Johannes 4
 • Handelingen 16
 • Hebreeën 13
 • 2 Timotheüs 4:6-9
 • Filippenzen 1:12-30
 • 2 Petrus 1:5-21
 • Psalm 49