Kaart wordt geladen...

Datum/Tijd
28-10-2020
19:30 - 22:00

Locatie
Kerkzaal Gerbrandyweg

Categorieën


Het Woord in tekenen | Het Avondmaalsformulier

Het sacrament van het Heilig Avondmaal wordt in elke kerkelijke gemeente bediend, maar niet in elke gemeente even vaak. Veel kerken laten het Avondmaalsformulier links liggen. Daarnaast bestaat het Avondmaalsformulier al heel lang, maar we weten weinig over het ontstaan of over de bronnen van het formulier. Daarom is het goed om hier meer over te weten te komen en het belang in te zien van het sacrament. Het Heilig Avondmaal is een bijzonder sacrament. Er gaat kracht van de spijze uit, wanneer het geloof door de Spijze Zelf gesterkt wordt. De middelen geven weerstand tegen de gifwerking van zonde en ongeloof. In het formulier van het Heilig Avondmaal zijn drie onderdelen te onderscheiden.

 1. Dat wat aan de viering van het Avondmaal voorafgaat (gebed om onze gedachten op de verhoogde Christus te richten);
 2. De viering van het Avondmaal zelf, met gebruik van inzettingswoorden, Schriftlezing en psalmgezang;
 3. Een dankzeggende overdenking uitlopend op een hartelijk dankgebed.

Het gebed uit het Avondmaalsformulier is hier niet op Christus gericht, maar ziet op de Vader van de Heere Jezus Christus. Het is Christus, Die door Zijn zoenoffer vergeving voor Zijn gemeente verworven heeft, maar van Hem gaat de vergeving uit. Hij, Die Zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, zal met Hem ook alle dingen schenken en Zijn gelovigen met alle dingen aan lichaam en ziel verzorgen.

Ook komt het verloochenen van zichzelf en het belijden van de Heere Jezus naar voren in het Avondmaalsformulier. In het formulier staat: ‘Onze Heiland belijden’.

Om met het Avondmaalsformulier in te stemmen is genade nodig. ‘Verleen ons ook Uw genade…’ Door die genade kan de christen het hoge einddoel zich voor ogen stellen als een hoop die alle leed verzacht. De harten richten zich niet alleen op die Christus Die leed en Zijn offer bracht, maar ook op Hem Die beloofd heeft weder te komen. Daarom spreekt het Avondmaalsformulier ook van verwachting. Waar die verwachting is, wordt het hoofd een opgeheven hoofd.

 

Vragen/stellingen
 1. De woorden van het formulier
  • Wat is de inhoud en het ontstaan van het Avondmaalsformulier?
  • Wat zijn de bronnen van het Avondmaalsformulier?
  • Hoe is het Avondmaal door de eeuwen heen gevierd?
 2. De toepassing van deze woorden
  • Hoe sterk was het ten avondmaal gaan gekoppeld aan het belijdenis doen, in het verleden?
  • Wat is een goede voorbereiding voor de bediening van het Heilig Avondmaal in de gemeente?