Kaart niet beschikbaar

Datum/Tijd
24-10-2023
19:30 - 22:00

Locatie
Bovenzaal GGiN Gerbrandyweg

Categorieën


Met de term ‘oecumene’ wordt gewoonlijk het groeien naar religieuze eenheid aangeduid. Het bevordert de eenheid, samenwerking en het onderlinge begrip tussen verschillende groepen.  Een veel gehoorde opvatting is dat kerkmuren niet goed zijn en leiden tot verdeeldheid en strijd. Soms probeert men kerken samen te voegen, maar dan gebeurt het vaak dat groeperingen zich weer afscheiden wat zorgt voor (nog meer) verdeeldheid. Kortom, de kerkmuren zijn er niet voor niets. In deze lezing willen we er over nadenken hoe de kerkmuren zijn ontstaan en hoe de kerkmuren in verband staan met Bijbelteksten zoals  n artikel 28 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis wordt het als volgt gezegd: ‘Wij geloven (…) dat niemand op zijn eigen persoon behoort te staan, maar dat zij allen schuldig zijn zichzelven bij de kerk te voegen en daarmede te verenigen, onderhoudende de enigheid der Kerk.’ 

 

Onderstaande vragen hopen we met de lector, drs. P.A. Zevenbergen, te behandelen:

Hoe heeft de huidige verdeeldheid binnen de reformatorische kerken kunnen ontstaan?

  • In welke omstandigheden zijn kerkscheuringen gerechtvaardigd?
  • Wat voor gevolgen hebben kerkscheuringen voor de buitenwereld, zowel op sociaal als persoonlijk niveau?

In hoeverre moeten wij streven naar eenheid van kerken?

  • Moeten wij meer over meningsverschillen heen stappen om eenheid te bereiken?
  • Mogen praktische bezwaren een rol spelen in het gescheiden houden van verschillende kerken?

 

Voorbereidingsartikelen:

Van de Beek, B. (2013, 31 oktober). In Christus deel van de Kerk van alle eeuwen. Reformatorisch Dagblad, https://www.digibron.nl/viewer/collectie/Digibron/offset/7/zoekwoord/streven+naar+eenheid/id/tag:RD.nl,20131031:newsml_6c2e053f0d52631a6eb8e855014e39fb

Huijgen, A. (2014, 17 januari). Kwartet. De Wekker, https://www.digibron.nl/viewer/collectie/Digibron/offset/4/zoekwoord/kerkelijke+oecumene/id/tag:Wekker,20140117:newsml_9cc0ae86e6977fea3d1bec73ccc74332