Kaart niet beschikbaar

Datum/Tijd
29-10-2021
19:30 - 22:00

Locatie
Dr. C. Steenblokschool

Categorieën


Racisme & sociale ongelijkheid – hoe bewogen ben jij?

Op de kringavond van D.V. 29 oktober hopen we samen na te denken over racisme & sociale ongelijkheid. Dhr. E. Nieuwenhuis hoopt hier een inleiding over te houden, met als ondertitel: ‘hoe bewogen ben jij?’. De avond zal gehouden worden in de Dr. Steenblokschool in Veenendaal. Mocht je nog vragen hebben, mag je altijd een mailtje naar sturen.

Hieronder wordt een introductie op het onderwerp gegeven.

Racisme en sociale ongelijkheid: we horen er vandaag de dag veel over. Politici hebben hun mond vol over dit onderwerp. Het is ook regelmatig in  onderwerp van gesprek in de media. Het is dan ook niet iets heel nieuws. Het keert in de geschiedenis ook regelmatig terug. Het is nog geen 30 jaar geleden dat de apartheidspolitiek werd afgeschaft in Zuid-Afrika. Je kunt ook denken aan Martin Luther King. Diens toespraak heeft veel invloed gehad. En ook sociale ongelijkheid is niet nieuw. Zeker na de 2e Wereldoorlog heeft men geprobeerd om dit aan te pakken. We kunnen ons wel afvragen of wij in Nederland niet wat doorslagen zijn op dit onderwerp… Onderscheid zal er altijd zijn, en dit is op een bepaalde manier ook nodig, wel binnen de kaders van gelijkwaardigheid. (Omdat die ander veel meer geld dan ik heeft, ben ik daar niet minder om). En niet te vergeten: wie zijn wij voor God? Zondaren! Bij Hem is geen aanneming des persoons. (Hand 10:34) We zijn voor God allen gelijk. En dit terwijl wij allemaal wel weten hoeveel vooroordelen er zijn over bepaalde minderheidsgroepen in de samenleving. Ook duikt regelmatig de term ‘ethische profileren’ op. En ook de zwarte pieten discussie.

Ook in de Bijbel spreekt over sociale ongelijkheid. De profeet Amos beschrijft in zijn boek regelmatig over de zonden die het volk Israël doet op dit gebied. Zo oordelen rechters ten gunste van de hoogste bieder. Wat verboden was door de Heere. (Ex. 23:2) Armen worden opzij gezet, terwijl de Heere geboden had dat boeren een deel van hun land niet mochten oogsten ten gunste van de armen. (Lev. 23:22) Ook leert de Bijbel dat er bij God geen aanneming des persoons is. (Hand 10:34). God zoekt juist het dwaze en het verachte. (1 Kor.1:27). In tegenstelling tot de Joden, ging Jezus wel door het land van de Samaritanen. Door de Joden werden Samaritanen veracht, maar door Jezus niet. Hij ging zelfs met hen in gesprek. (Joh. 4) en de discipelen kregen de opdracht het Evangelie te brengen tot aan het uiterste der aarde. (Mark 16:15) en ook: Gij zult uw naasten liefhebben als uzelven. (Lev. 19:18). Met deze opdracht in het achterhoofd, wat staat ons dan te doen?

Sprekersvragen

De volgende vragen zijn aan de spreker gesteld:

  1. Hoe komen racisme en sociale ongelijkheid in onze samenleving voor?
  2. Wat zeggen de Bijbel en de belijdenisschriften hierover?
  3. Dit thema wordt vaak aangekaart door links partijen en activisten. In hoeverre is dit thema om die reden relevant voor de gereformeerde gezindte?
  4. Bij wie ligt de verantwoordelijkheid om wat te doen aan sociale ongelijkheid en racisme? De politiek of juist wij als medemens?
  5. Hoe verhoudt werken aan een betere samenleving zich tot Christelijk vreemdelingschap?

Voorbereiding

We raden je aan om je ter voorbereiding op de lezing de volgende bronnen door te nemen: