Kaart wordt geladen...

Datum/Tijd
26-10-2021
19:30 - 22:00

Locatie
Kerkzaal Gerbrandyweg

Categorieƫn


Gods Koninkrijk op straat | Want Uw is het Koninkrijk

Onderwerp

Op 1 januari 2020 telde Nederland naar schatting ruim 36 duizend daklozen. Ze kennen allerlei verschillende verschijningsvormen: junks, bedelaars en veel anderen die geen dak boven hun hoofd hebben. Het liefst denken we er niet over na. Het is verleidelijk om (actief) weg te blijven kijken. Wellicht komt dit ook doordat we menen dat het niet onze taak is om ons met hen te bemoeien. De vraag is of dat de juiste houding is en of we niet wat zouden kunnen betekenen voor daklozen en bedelaars. Mogelijk moeten we de oorzaken van het dakloosheid laten meewegen in onze overwegingen.

Ook de Bijbel spreekt over bedelaars en daklozen. In het Oude Testament zegt Mozes bijvoorbeeld dat er geen bedelaars in Israƫl mogen zijn. De Heere Jezus zegt in de gelijkenis van die heer met een bruiloft, nadat iedereen redenen had genoemd om niet op de uitnodiging in te gaan: Dwing de armen, verminkten, kreupelen en blinden uit de heggen in te komen tot de bruiloft (Luk. 14). Bovendien worden in de Bijbel ook de werken van barmhartigheid genoemd. Daarin wordt bijvoorbeeld gesteld dat we vreemdelingen moeten herbergen. Dat laat zien dat de daklozen wel degelijk een plek behoren te hebben in ons leven.

In de huidige samenleving is geen plek voor daklozen en mensen aan de onderkant van de maatschappij, maar in Gods koninkrijk wel. Wat is de onderliggende problematiek van bedelaars en hoe horen we volgens Bijbelse standaarden met bedelaars om te gaan?

 

Sprekersvragen

  1. Oorzaken van dakloosheid
    • Wat voor achtergrond hebben mensen die op straat leven over het algemeen?
    • Hoe wordt er veelal omgegaan met daklozen in de samenleving?
  2. Dakloosheid in de Bijbel
    • Hoe moeten wij omgaan met daklozen? (Denk aan de tekst uit de Bijbel dat we de armen, verminkten, kreupelen en blinden moeten dwingen in te komen)
    • Hoe kunnen wij daklozen tot lichtende lichten zijn?