Kaart niet beschikbaar

Datum/Tijd
30-10-2020
19:30 - 22:00

Locatie
Vaarkamp B.V.

Categorieën


Een groot voorvechter van Gods koninkrijk

We hopen deze avond samen na te denken over: George Whitefield

Hieronder volgt een korte introductie op het onderwerp.

Geestelijke armoede en verwarring. Dazijn kenmerken van de tijd waarin George Whitefield leefde. Echter, door Gods genade en onder invloed van de hervormer John Wesley werd hij een van de belangrijkste verbindende schakels tussen de puriteinen in de 16e en 17e eeuw en de grote opwekkingen in de 18e en 19e eeuw. In deze tijd van geestelijk en moreel verval bracht hij een radicale prediking van het Evangelie van bekering en wedergeboorte. God gebruikte hem en John Wesley voor de ‘Great Evangelical Revival’ in Engeland 

Ook wij leven in een tijd van geestelijke armoede en verwarring. Waarin lijkt onze tijd op de tijd waarin hij leefde? Wat kunnen wij van Whitefield leren? Over deze en meer van dit soort vragen hopen wij deze avond met elkaar na te denken.  

Dhr. L.J. van Valen hoopt hierover een inleiding te houden, aan de hand van de volgende vragen die wij hem gesteld hebben:

  1. Wat was de kerkhistorische context waarin Whitefield leefde? 
  2. Op welke manier vormt George Whitefield een verbinding met de puriteinen? 
  3. Wat is het methodismeWelke invloed van Whitefield zien we hierin? 
  4. Wat is het verschil tussen Whitefield en Wesley? 
  5. Hoe is zijn boodschap bruikbaar in onze tijdsomstandigheden?  

De volgende bronnen kan je gebruiken om je voor te bereiden:

  • Handelingen 2, Johannes 17:9, 2 Kronieken 7:3 
  • Valen, L.J., van (1997), Zijn akker was de wereld. George Whitefield en de Great Awakening. Uitgeverij J.J. Groen en Zoon   
  • Ds. C. Harinck, ‘De nieuwe aanpak van George Whitefield’, Reformatorisch Dagblad 11-12-1997 https://www.digibron.nl/viewer/collectie/Digibron/id/d46c5de5172457305aac89cc86257a5d 
  • Whitefield, G, Sermons of George WhitefieldUitgeverij Den Hertog.