Kaart wordt geladen...

Datum/Tijd
02-12-2020
19:30 - 22:00

Locatie
Kerkzaal Gerbrandyweg

Categorieën


Het vleesgeworden Woord | Het Evangelie van Johannes

Het evangelie van Johannes onderscheidt zich van de voorgaande drie evangeliën. Matthéüs, Markus en Lukas worden de synoptische evangeliën genoemd, omdat de inhoud in het bijzonder met elkaar overeenkomt. Het Johannesevangelie verschilt hier echter van en legt de nadruk meer op de geestelijke kant van Jezus’ leven.

Allereerst is het de vraag of Johannes zelf de schrijver van het Bijbelboek is, omdat de datering van het evangelie later is dan de synoptische evangeliën. Wat betreft de inhoud legt het Bijbelboek Johannes niet zozeer de nadruk op de feiten van het leven van de Heere Jezus. Zo verhaalt de auteur weinig wonderen en gelijkenissen.

Johannes vermeldt vooral veel uitspraken van de Heere Jezus, het vleesgeworden Woord, in het bijzonder die waarin Jezus Zichzelf openbaarde. Zo zegt Hij wie Hij was (in de zeven ‘Ik ben’-uitspraken, waarin bovendien bijzondere verwijzingen naar het Oude Testament liggen), waarvandaan Hij kwam, wie Hem gezonden had, met welk doel Hij gezonden was en waarheen Hij ging. Afgezien van het feit dat de gebeurtenissen die Johannes over het leven van Jezus beschrijft nauwkeurig zijn weergegeven, wordt het boek vaak een geestelijk evangelie genoemd. (Lalleman, 2011).

De verscheidenheid tussen de evangeliën in schrijfstijl en karakter komt vooral in Johannes naar voren. Dit betekent dat de Bijbelschrijver een bepaalde rol wordt toegedicht, waarbij de vraag is hoe groot die is in verhouding tot Gods inspiratie.

 

Vragen/stellingen
 1. Het karakter van het Johannesevangelie
  • Wie was de discipel Johannes en wat pleit voor zijn auteurschap?
  • Hoe is het eigen karakter van het Johannesevangelie te zien en wat kunnen we daarmee?
  • Wat is de betekenis en rol van het vleesgeworden Woord in het Johannesevangelie?
 2. De toepassing van het Johannesevangelie
  • Hoe moeten we omgaan met verschillen tussen de Evangeliën?
  • Schijnbare tegenstrijdigheden, maar ook verschillen in schrijfstijl en karakter. Hoe groot is de rol van de Bijbelschrijver ten opzichte van Gods inspiratie?
  • Wat is in een paar zinnen de kernboodschap van dit Evangelie?