Kaart wordt geladen...

Datum/Tijd
30-11-2021
19:30 - 22:00

Locatie
Kerkzaal Gerbrandyweg

Categorieën


Scheuren in het Koninkrijk | Het Oosters Schisma

Onderwerp

‘Kerkscheuring’ is een woord dat door veel christenen geregeld in de mond genomen wordt. Toch is dit woord niet nieuw. Naast allerlei vormen van onenigheid en verdeeldheid die in alle tijden terug te vinden zijn, kent de kerk inmiddels al een millennialange traditie van kerkscheuringen. Het christendom begon zelfs met een diepgaande breuk met het jodendom. Om de eenheid te bevorderen werd in de vierde eeuw na Christus een canon vastgesteld en werden er diverse geloofsbelijdenissen opgesteld. Alle inspanningen ten spijt viel in 1054 door toenemende vervreemding een duidelijke scheiding tussen de Oosterse en Westerse orthodoxe kerk (RKK). Door deze scheuring ontstonden het rooms-katholicisme en de oosterse kerken. Opmerkelijk genoeg vond veel eeuwen later wel enige toenadering plaats. In deze lezing hopen we te beluisteren welke overkoepelende geschiedenis de Oosterse en Westerse orthodoxe kerk kent; wat de grootste verschillen en overeenkomsten zijn, zowel in het verleden als in het heden. Daarnaast hopen we meer inzicht te krijgen in lessen die het Oosters Schisma onze tijd te bieden heeft.

Sprekersvragen

 1. Situatie voor, tijdens en na het Oosters Schisma
  • Hoe zag de Christelijke kerk eruit voor het Oosters Schisma?
  • Wat hield het Oosters Schisma precies in en wie speelden in deze gebeurtenis de hoofdrol?
  • Wat zijn de belangrijkste leerverschillen tussen de Oosterse en de Westerse kerk?
 1. Lessen van het Oosters Schisma voor nu
  • Hoe verhouden deze verschillen zich tot de huidige standpunten van de protestantschristelijke kerk?
  • Welke praktische lessen met betrekking tot kerkelijke verdeeldheid biedt het Oosters Schisma ons?