Kaart niet beschikbaar

Datum/Tijd
14-11-2023
19:30 - 22:00

Locatie
Bovenzaal GGiN Gerbrandyweg

Categorieën


Informatie

‘Bomen zijn de longen van de aarde’, een veelgehoorde uitspraak in deze tijd. Overal worden verschillende meningen gevormd over klimaat en natuur. ‘De natuur moeten we beschermen’, zo zeggen velen. Welke waarde moeten wij als christen hechten aan natuurbescherming en aan duurzaamheid? Denk hierbij ook aan één van  onze christenplichten: het rentmeesterschap. We hebben per slot van rekening de opdracht gekregen om de aarde te bebouwen en te bewaren, Genesis 2:15: ‘Zo nam de HEERE God den mens, en zette hem in den hof van Eden, om dien te bouwen, en dien te bewaren.’ In deze lezing willen we onder andere stil staan bij onze taak ten opzichte van rentmeesterschap. We leven als mensen betrekkelijk kort op deze aarde. Wat is dan de waarde van rentmeesterschap? Met betrekking tot de stikstofcrisis wordt de natuur ook wel opgegeven als rechtspersoon. Dat wil zeggen dat een stuk natuur zelfstandige en gelijkwaardige rechten krijgt. Ze staat dan in zeker opzicht op dezelfde voet als de mens. We willen er in de lezing over nadenken hoe de natuur een rechtspersoon kan en hoe vanuit Bijbels perspectief hiernaar kunnen kijken.

Onderstaande vragen hopen we met de lector, Jacob Molenaar, te behandelen:

Wat is natuurbescherming?

  • Wat is doel van natuurbescherming en hoe wordt dit doel bereikt?
  • Hoe kan de natuur een rechtspersoon vormen?

Hoe moeten we als christenen omgaan met natuurbescherming?

  • Wat is een Bijbelse visie op het maken van een rechtspersoon van de natuur?
  • Wat is de waarde of relevantie van ons rentmeesterschap in het licht van ons relatief korte en tijdelijke leven hier op aarde?

 

Voorbereidingsartikelen:

Brugge, J.-L. (2021, 11 augustus). „Denk niet alleen aan je eigen comfort”. Reformatorisch Dagblad, https://www.digibron.nl/viewer/collectie/Digibron/offset/4/zoekwoord/bomen+goed+voor+klimaat/id/tag:RD.nl,20210811:newsml_pr17395359

Seesing, L. (2021, 16 november). „Christen past geen paniek over klimaat”. Reformatorisch Dagblad, https://www.digibron.nl/viewer/collectie/Digibron/offset/2/zoekwoord/christen+en+klimaat/id/tag:RD.nl,20211116:newsml_pr17645158