Kaart niet beschikbaar

Datum/Tijd
12-11-2020
19:30 - 22:00

Categorieën


Werken om te (ver)dienen

We hopen deze avond samen na te denken over: Dillema’s bij het zoeken naar werk

Helaas vragen de omstandigheden nog steeds om voorzichtigheid met (grotere) samenkomsten. Als bestuur zien we ons dan ook genoodzaakt deze lezing online te laten plaatsvinden. Meld je hier aan:

Hieronder volgt een korte introductie op het onderwerp.

We hebben een opdracht gekregen, zie Genesis 1:28, 2:15. Na de zondeval is deze opdracht hetzelfde gebleven. Zeker in deze tijd zijn er tal van manieren waarop wij werkzaam kunnen zijn in de maatschappij, en invulling kunnen geven aan deze opdracht. Het kiezen van een studie, vervolgstudie, minor, stageplek, master en uiteindelijk het kiezen van een baan is vaak lastig. Er zijn veel afwegingen die je hierbij kunt maken. Vaak denken we gelijk aan dingen als een goed salaris en plezier in ons werk. Maar het is ook belangrijk om te bedenken of je van betekenis kan zijn in de maatschappij, en of je een baan kan toetsen aan de Bijbel.
Zo zijn er nog veel meer afwegingen te maken. Hierbij moeten we niet vergeten dat wij ons leven ontvangen uit de hand des Heeren. Hij geeft de adem, het leven en alle dingen. De Heere bepaalde ook wat onze werkkring zal zijn. Hij leidt ook ons leven, maar moeten we daarom maar gewoon afwachten? Deze avond willen we nadenken over de dilemma’s die kunnen ontstaan bij het zoeken naar werk, en hoe je tot een juiste keuze voor een baan komt.

Dhr. C. Schouten hoopt hierover een inleiding te houden, aan de hand van de volgende vragen die wij hem gesteld hebben:

  1. Welke afwegingen zijn belangrijk bij het zoeken naar werk?
  2. Moet je bij het zoeken naar werk je talenten vooropstellen, of kijken naar welk gat in de arbeidsmarkt je het best kunt vullen?
  3. In hoeverre moet je jezelf opofferen bij het kiezen van een baan?
  4. Hoe weet ik dat de keuze voor mijn werkgever/beroep aansluit bij de wil van God in mijn leven?
  5. Hoe moeten we omgaan met het dilemma doorstuderen of gaan werken?
  6. In hoeverre kan een moeder ook een baan hebben en hoe moet je hier als meisje mee omgaan bij je studiekeuze?

De volgende bronnen kan je gebruiken om je voor te bereiden: