Kaart niet beschikbaar

Datum/Tijd
09-11-2023
19:30 - 22:00

Locatie
LooHorst Landscaping B.V.

Categorieën


Positieve psychologie in Bijbels licht – Wat is een Bijbelse visie op de positieve psychologie?

Op D.V. 9 november 2023 staat de volgende kringavond gepland. Dit is een avond met een bijzonder tintje, omdat ook de ouders, broertjes en zusjes van onze leden welkom zijn! Zo kunnen zij ook eens zien waar hun familielid zo vaak naartoe gaat. We hopen deze kringavond na te denken over een Bijbelse visie op de positieve psychologie. Allemaal van harte welkom! Hieronder wordt een introductie op het onderwerp gegeven.

Positieve psychologie is de laatste tijd in opkomst. Dit is ook in de reformatorische wereld niet onopgemerkt gebleven. En dat niet ten onrechte. Terecht kunnen er namelijk verschillende (kritische) vragen worden gesteld bij de positieve psychologie.  

De positieve psychologie is een eigen stroming binnen de psychologie. De term werd voor het eerste gebruikt in het jaar 1999 en kwam voort uit de humanistische psychologie. Deze stroming richt zich met name op het positieve in de mens. Denk hierbij aan welke positieve eigenschappen die iemand heeft én hoe deze kunnen worden ingezet.  ‘Werken vanuit je kracht’, wordt dit wel genoemd. Dit klinkt mooi. En mogelijk zijn er dan ook elementen uit de positieve psychologie waar we lering uit kunnen trekken. Toch kunnen er vanuit het Woord de nodige kanttekeningen geplaatst worden bij de positieve psychologie. 

In hoeverre botst de positieve psychologie met het Bijbels mensbeeld? De mens als een gevallen zondaar die geneigd is tot alle kwaad. En in welke mate heeft de positieve psychologie te maken met de maakbaarheidsgedachte? Belangrijk is om hier als christenen een helder Bijbels geluid tegenover te kunnen plaatsen. 

Wanneer we opmerken dat de positieve psychologie steeds meer zeggingskracht krijgt, is het dan ook van belang na te gaan wat wij hiervan vandaag de dag van kunnen ondervinden. Op welke wijze beïnvloedt de positieve psychologie bijvoorbeeld het (reformatorische) onderwijs? Zorgelijk wordt het als ‘zonde’ niet meer aangewezen wordt, omdat dit afbreuk zou doen aan het positieve mensbeeld. Het is van wezenlijk belang dat we het Bijbels mensbeeld blijven hanteren. Hoe kunnen wij als reformatorische christenen met deze ontwikkelingen omgaan?  

Over deze en andere vragen, hopen we door middel van de lezing verder met elkaar na te denken. 

Sprekersvragen

Mw. C. Hoogeveen – de Jong zal aan de hand van de volgende vragen die wij haar gesteld hebben een inleiding houden over dit onderwerp.

  1. Wat wordt er verstaan onder de term ‘positieve psychologie’? 
  2. Hoe moeten we de positieve psychologie benaderen vanuit Bijbels licht? 
  3. Welke rol speelt positieve psychologie in het (reformatorisch) onderwijs? 
  4. In hoeverre beïnvloedt de positieve psychologie het denken van reformatorische christenen? 
  5. Hoe kunnen studenten, reformatorische scholen en ouders omgaan met de invloeden van de positieve psychologie? 

Voorbereiding

We raden je aan om ter voorbereiding op de lezing de volgende bronnen door te nemen: